De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. G. Zomer (Waardhuizen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. F. Folkersma (em. Bunschoten) 16:30 voorganger: ds. G. Zomer (Waardhuizen) Volgende week zullen wij D.V. in de morgendienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor SIRIZ (voorheen de VBOK). Deze vereniging verleent hulp bij nood vanwege onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap, bij zwangerschapsverlies en bij alleenstaand (tiener)moederschap.

4 Agenda 9 decemberBijbelstudieclub Dabar 20 00 interkerkelijke thema-avond over Franciscaanse spiritualiteit De Enck, Oirschot 10 december 20 30 B.V. Ichtus V.V. “Soli Deo Gloria” 12 december19 30 Lidwina in concert 13 december9 30 kinderclub 19 30 tegenstemmen zingen

5 Deze week zijn jarig: 6 december:Lotte van Harten zr Marike Lukkien-Hoetmer br Samuel van der Tempel 9 december:Koen van Pijkeren zr P. van de Riet-de Boer 10 december:br Luuk de Graaf 11 december:Denise Pielman Jari Pielman 12 december:Minke Schaaij

6 De Commissie van Beheer nodigt u uit voor een informatieavond op donderdag 17 december 2015 20:00 uur in het kerkgebouw Onderwerp van de avond: -Toelichting financiële uitgangspunten -Onderhoudsverplichtingen en planning -Begroting 2016 Meer informatie vindt U in het Kruispunt van deze week

7 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

8 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

11 Psalm 105: 1, 2 1 Looft, looft verheugd de HEER der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

12 Psalm 105: 1, 2 2 Zingt, zingt de Heer uw vreugdezangen, laat onze God uw lof ontvangen. Beroemt u in zijn heilige naam. Laat wie Hem zoeken nu tezaam hun hart verheffen tot zijn eer en zich verblijden in de Heer

13 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

16 Gezang 171: 1, 2 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

17 Gezang 171: 1, 2 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

18 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

19 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

20 Gezang 140: 2 2 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d’ ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd’, o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

21 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

22 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

23 Gezang 109: 1, 3 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

24 Gezang 109: 1, 3 3 Lof zij het Lam, Gods metgezel, uit Davids zaad d’ Immanuël, God, in het vlees verschenen. In Hem, die wederkomen zal, in Hem aanbidde ’t gans heelal de HERE, de Drieëne!

25 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

26 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

27 Gezang 109: 4 4 Aanbidt de Vader in het Woord. Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord. Aanbidt de Geest uit beiden. Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd’ en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

28 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

29 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

30 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

31 LvdK 134: 1, 2, 3 1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

32 LvdK 134: 1, 2, 3 2 Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

33 LvdK 134: 1, 2, 3 3 Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, geef in onze levensdagen peis en vreˆ kyrieleis. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

34 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

35 Gezang 182D

36 Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4 LvdK134:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

37 Gemengd Koor Vivace Uit Helmond Met werken van Mendelssohn Programma op www.lidwinaconcerten.nl Zaterdag 12 december 19.30-20.30 uur

38

39

40 De Commissie van Beheer nodigt u uit voor een informatieavond op donderdag 17 december 2015 20:00 uur in het kerkgebouw Onderwerp van de avond: -Toelichting financiële uitgangspunten -Onderhoudsverplichtingen en planning -Begroting 2016 Meer informatie vindt U in het Kruispunt van deze week


Download ppt "Liturgieds. G. Zomer (Waardhuizen) Collecte: SIRIZ Psalm105:1, 2 Genesis15: Gezang171:1, 2 Genesis22:1 - 19 Gezang140:2 HC Zondag15: Gezang109:1, 3 Gezang109:4."

Verwante presentaties


Ads door Google