De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groesbeeks Glorie Beleid: richtlijnen teamindeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groesbeeks Glorie Beleid: richtlijnen teamindeling."— Transcript van de presentatie:

1 Groesbeeks Glorie Beleid: richtlijnen teamindeling

2 Agenda Aanleiding Doelstelling Visie handbalvereniging Uitgangspunten Selectie criteria Jeugd Senioren Proces teamindeling Planning 2012 Onderwerpen voor Technisch- of Verenigingsplan

3 Aanleiding Veel problemen n.a.v. teamindeling vorig jaar. Onvoldoende argumenten op basis van beleid om gemaakte keuzes te beargumenteren Veel ad hoc aanpassingen

4 Doelstelling van dit beleid Richtlijnen bieden die helpen bij het maken van teamindeling- keuzes gebaseerd op de visie van de vereniging Duidelijkheid scheppen naar spelers, coaches, trainers en ouders

5 Visie HV Groesbeeks Glorie Groesbeeks Glorie is een handbalvereniging die inzet op breedtesport in combinatie met het op eigen kracht bereiken van het maximaal haalbare binnen de beschikbare middelen, waarbij spelplezier hoog in het vaandel staat. Plezier is en blijft het eerste doel. Handbal binnen Groesbeeks Glorie is voor iedereen en alle niveaus. Het aanbod is gericht op gezondheid, welzijn en plezier.

6 Uitgangspunten TC bepaalt de teamindeling van de A t/m mini’s. Bij de senioren wordt de teamindeling bepaald door de hoofdtrainer i.c.m. TC Gestreefd wordt naar teams van 10 tot 12 spelers per team We hanteren de regelgeving van NHV. Een speler speelt dus niet lager dan de toegestane leeftijd Spelen in de klasse (Senior-A-B-C-D-mini) waar je qua leeftijd thuis hoort. Twee redenen die hierop een uitzondering kunnen vormen: Bovenmatig goed of duidelijk onder de norm presteren (technisch, tactisch, conditioneel en mentaal opzicht) Het aantal spelers in de zelfde leeftijdscategorie. Bij de senioren willen we het maximaal haalbare bereiken door de sterkste spelers in het 1e team op te stellen.

7 Selectiecriteria Jeugd Mini's - Djeugd - C-jeugd (t/m 12 jaar): Leeftijd Streven naar i.e.g. één vriendinnetje in het team Handbalervaring (aantal handbaljaren)

8 Selectiecriteria jeugd B-jeugd (13-14-15 jaar) Leeftijd is eerste criterium ; vriendinnetje speelt geen rol meer. Een speelsters die heel duidelijk uitspringt boven haar leeftijdsgenoten kan een groep hoger (binnen de B of naar de A) spelen. Criteria die meespelen in de beoordeling of ze er boven uit springt: Trainingsopkomst >= 80% in het afgelopen jaar Twee van de drie hieronder genoemde vaardigheden bezitten Technisch vaardig: bovenmatige technische vaardigheden Tactisch/cognitief vaardig: bovenmatig inzicht in het spelletje Conditioneel vaardig: bovenmatig conditioneel vaardig: fysiek sterk en/of snelheid Mentaal meekunnen in de hogere groep Een speelster die ver beneden het kunnen van haar leeftijdstijdsgenoten presteert kan een groep lager geplaatst worden. Voorbeelden: Erg slecht scoren op technische vaardigheden Mentaal niet meekunnen met de leeftijdsgenoten Fysiek niet meekunnen met de leeftijdsgenoten NHV regelgeving blijft bepalend.

9 Selectiecriteria jeugd A-jeugd (16-17-18 jaar) Indelen op sterkte; wie staat er in de A1: Trainingsopkomst >= 80% in het afgelopen jaar Degene die het hoogste scoort op een combinatie van onderstaande factoren, staat in de A1: Technische vaardigheid Tactische/ Cognitieve vaardigheid: inzicht in het spelletje Conditioneel vaardigheid: fysiek sterk en/of snelheid Mentale kracht Tijdens het seizoen moet er sprake zijn van. 2x per week trainen in de A1 Trainingsopkomst >-= 80% Wedstrijdopkomst >= 90% Indien dit niet het geval blijkt, kan dat een reden zijn (indien nog mogelijk) om naar een lager team geplaatst te worden.

10 Selectiecriteria Senioren Selectie op basis van sterkte Sterkte wordt bepaald door de volgende factoren: Technische vaardigheid Tactische /Cognitieve vaardigheid: inzicht in het spelletje Conditioneel vaardigheid: fysiek sterk en/of snelheid Mentale kracht Selectie op basis van positie Voor een eerste selectie wordt gekeken naar posities. Iedere trainer heeft zijn eigen visie op de invulling van de verschillende posities. Toch is hieronder getracht een algemeen overzicht gegeven van benodigde kwaliteiten voor de posities. Het uitgangspunt voor deze algemene omschrijving ligt in de visie van het NHV (SDEV - Snel Dynamisch Effectief en Verrassend). Voor elke speelster is wenselijk dat zij twee posities goed beheerst en op een derde goed uit de voeten kan. Selectie op basis van leeftijd Als speelsters na selectie ongeveer gelijk blijken heeft een significant jongere speelster voorkeur boven een oudere. Het is een cliché maar de jeugd heeft de toekomst. Een jonge speelster zal, mits zij over de een goede instelling beschikt, meer kunnen leren. Wel moet er met een schuin oog gekeken worden naar de voordelen van ervaring. Selectie op basis van trainingsopkomst Trainingsopkomst zal ook worden meegenomen tijdens de selectie. Handbal is een teamsport en dus is individuele klasse alleen niet voldoende. Spelers die een plaats in het eerste team willen hebben zullen bij voorkeur tweemaal wekelijks moeten trainen.

11 Proces Einde seizoen: Februari: Inventarisatie door coaches; welke spelers spelen volgend jaar Maart: De TC maakt een voorlopige teamindeling. De voorlopige teamindeling wordt getoetst door het bestuur (is er op basis van beleid een teamindeling gemaakt). Daar waar nodig zal aan coaches/trainers input worden gevraagd. April: Teamindeling wordt medegedeeld aan coaches en kort daarna aan de speelsters. Vanaf dat moment wordt er getraind in de nieuwe samenstelling. Begin seizoen, voordat de trainingen beginnen: Mogelijke ledenwijzigingen bepalen of de teamindeling herzien moet worden. Wijzigingen worden getoetst door het bestuur. Bij onvoorziene gebeurtenissen/omstandigheden altijd eerst overleg binnen TC.

12 Planning 2012 31 maartHerziend beleid teamindeling opsturen naar bestuurLoes 3 aprilVoorlopige teamindeling makenBernadette, Richard, Theo,Loes 5 aprilVoorlopige teamindeling bespreken in T.C.TC Vóór 6 aprilGeaccordeerd beleid en planning retour van bestuurBestuur 6 aprilVoorlopige teamindeling naar bestuurPieter 8 aprilRichtlijnen + planning opsturen naar coachesPieter 10 aprilReactie van bestuur op voorlopige teamindelingBestuur 11 aprilT.C. 19:30u. (indien nodig n.a.v. reacties bestuur); ev. met mondelinge toelichting bestuur TC+Bestuur 17 april19:15u. bekend maken teamindeling aan coaches 19:45u. bekend maken teamindeling aan jeugd 19 aprilstart trainingen in nieuwe samenstellingen.

13 Onderwerpen voor Technisch- of Verenigingsplan Bezetting TC Gehanteerde normen en waarden: bereidheid andere teams te helpen Geblesseerde spelers gaan mee naar de wedstrijd Meespelen van spelers uit andere teams wordt geregeld via de coach.


Download ppt "Groesbeeks Glorie Beleid: richtlijnen teamindeling."

Verwante presentaties


Ads door Google