De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Module Waarnemen, observeren en rapporteren Les 2 Dorien `t Hart

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Module Waarnemen, observeren en rapporteren Les 2 Dorien `t Hart"— Transcript van de presentatie:

1 11 Module Waarnemen, observeren en rapporteren Les 2 Dorien `t Hart HarDo@hr.nl http://med.hro.nl/hardo

2 22 Programma van vandaag Terugblik vorige week Context Interpretatie vs obs. Betrouwbaarheid en validiteit. Doelstelling. Soorten observaties. Een onderzoeksvraag formuleren https://webmail.hro.nl/gw/webacc?action=Item.Read&User.context=hocqsfNg9lmbqd3Eq6&Item.drn=18350z31z0&merge=msgitem&Url.Folder.type=Folder.UNOPENED https://webmail.hro.nl/gw/webacc?action=Item.Read&User.context=hocqsfNg9lmbqd3Eq6&Item.drn=18573z30z0&merge=msgitem&Url.Folder.type=Folder.UNOPENED

3 3 Terugblik vorige keer:

4 4 Redenen om te observeren 1. Hulpmiddel (a + b) 2. Informatie 3. Toetsing eigen aanpak

5 5 6 Blinde mannen doen een ontdekking

6 6 Zij vinden een…

7 7 Wat zijn alle onderdelen samen? Moraal: Als wij onze eigen beelden verklaren tot de werkelijkheid, vergeten wij onze inzichten te delen en raken de ‘ware wijsheid’ kwijt. (Samen zie je meer dan alleen!)

8 Context Lees de casus. Wat zou je willen weten om nog beter voor je te kunnen zien wat er aan de hand is?

9 9 5 Soorten observatie 1. Gedragsobservatie 2. Dagelijkse observatie 3. Systematische observatie 4. Participerende observatie 5. Zelfobservatie Opdracht: lees de casus. Welk van bovenstaande soorten is/zijn van toepassing?

10 10 Zo objectief mogelijk.. Uitgaan van feiten, van waarneembaar gedrag, zonder je mening gedachten en gevoelens te laten meespelen. Wat moet je dan wel opschrijven? En wat moet je dan niet opschrijven? Hoe objectief is de casus beschreven? Waar liggen verbetermogelijkheden?

11 11 Opdracht In 3-tallen: Lees het verslag van een ander Onderstreep in kleur aan waar sprake is van een interpretatie, mening, visie, oordeel etc. Nabespreking over: – Wat vind je goed aan het verslag? – Wat valt je op? – Wat kan er beter?

12 12 Betrouwbaarheid = Herhaalbaarheid tot eenzelfde uitkomst van die observatie Inter-observatie-betrouwbaarheid  betrouwbaarheid tussen verschillende observatoren Intra-observatie-betrouwbaarheid  betrouwbaarheid binnen één observator

13 13 Welk type betrouwbaarheid? Anita observeert Tisha. Ze constateert dat Tisha sterk afkeurend reageert op André, de jongste uit de groep. Tisha blijkt zeer aanwezig te zijn in bijzijn van André. Ze heeft op- en aanmerkingen op alles wat André doet. Meestal zijn deze negatief van aard. Anita constateert telkens het bovenstaande na het uitvoeren van 8 observaties in 2 weken tijd. Wat is er te zeggen over de objectiviteit van het stukje?

14 14 Validiteit Heb je gemeten wat je wilde meten? Dan is je observatie VALIDE. V.b. Observatievraag: zijn de bijwerkingen van Ritalin merkbaar bij Raya? Observatie: Op dag een krabt Raya het eerste half uur zestien maal aan haar onderarmen na het innemen van de Ritalin. Op dag twee doet zij dit vier maal gedurende een half uur.  Wat is mogelijk niet-valide in dit voorbeeld?

15 15 Validiteit Constructvaliditeit: meet je wat je wilt meten? ( ben je echt bijwerkingen aan het turven? ) Inhoudsvaliditeit: Hoe groot is de inhoud van de meting? ( zijn alle bijwerkingen geturfd? ) Predictieve validiteit: In hoeverre voorspellen de observaties gedrag in de toekomst? Concurrent validiteit: In hoeverre voorspellen de observaties gedrag in het heden, bijvoorbeeld vergeleken met andere gegevens?

16 16 Validiteit Voorbeeld ex-gedetineerde ( blz 37 ) Constructvaliditeit: Inhoudsvaliditeit: Predictieve validiteit: Concurrent validiteit:

17 17 Observatorbias Waarneming  Beperkingen van de zintuigen  Beperkingen van de waarnemer Vertaling / Perceptie – Selectie  Je neemt niet alles waar – Interpretatie  Je vindt er wat van op grond van wie je bent, wat je weet, etc. Conclusies  Halo-effect  Horn-effect  Voorbarige conclusies Handelen op grond van conclusies  Primair reageren (ondoordacht, emotioneel)

18 18 Beoordelaarsfouten, 2 voorbeelden: Halo-effect en Horn-effect Zien wat je wilt zien

19 19 Oefening Titel: Iemand die langzaam verdwijnt. http://www.youtube.com/watch?v=CjxsR6Ictks 1 e keer: waarnemen Wat zie je? Wat zou een onderzoeksvraag kunnen zijn? 2 e keer: observeren Wat selecteer je? Wat is het antwoord op je onderzoeksvraag?

20 20 Oefening http://www.netwerk.tv/uitzending/2010-02-02/crimineel-de-dop http://www.youtube.com/watch?v=aDIhaIKrIAc&feature=related 1e keer: waarnemen – Wat zie je? – Wat zou een onderzoeksvraag kunnen zijn? 2e keer: observeren – Wat selecteer je? – Wat is het antwoord op je onderzoeksvraag?

21 21 Onderzoeksvragen Soorten onderzoeksvragen – Exploratief / verkennend – Beschrijvend – Vergelijkend – Toetsend – Probleemoplossend

22 22 Onderzoeksvragen Wat voor vraag heb jij? Maak eens deelvragen. Concretiseren en operationaliseren.

23 Volgende keer Huiswerk zie handleiding


Download ppt "11 Module Waarnemen, observeren en rapporteren Les 2 Dorien `t Hart"

Verwante presentaties


Ads door Google