De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Autoriteit: Geweldloos verzet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Autoriteit: Geweldloos verzet"— Transcript van de presentatie:

1

2 Nieuwe Autoriteit: Geweldloos verzet
“Gezag als gezamenlijke kracht rondom de jeugdige”

3 Gegeven door: Almy Jansen Kitty Brasse Irène Potten
Een drieluik over (pleeg)oudertraining en pleegouders versterken in de opvoeding (PVO) Gegeven door: Almy Jansen Kitty Brasse Irène Potten Een drieluik over (pleeg)oudertraining en pleegouders versterken in de opvoeding (PVO) De ontwikkeling van de oudertraining Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet is in volle gang. Meerdere trainingen zijn afgerond en de deelnemende ouders voelen zich erg in hun eigen kracht gesterkt! De handvatten die het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet aanreikt, richten zich op de zelfcontrole van de opvoeder, op meer aanwezigheid en Geweldloos Verzet acties. Tijdens de workshop nemen wij u mee in de inhoud van de oudertraining en zullen wij de eerste cijfers en ervaringen van ouders met u delen. Waakzame pleegzorg (Nieuwe Autoriteit) is een praktische training die is gericht op samenwerken en op een de-escalerende basishouding, waarbij de verbinding wordt gelegd met  de zes landelijke selectiecriteria voor pleegzorg en met traumasensitief opvoeden (met het ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen’). Pleegzorg is een belangrijke maar kwetsbare interventie, daar veel pleegkinderen ernstige gedragsproblemen tonen en daarmee factoren worden geassocieerd, zoals een verhoogde opvoedingsbelasting bij pleegouders, niet effectief opvoedgedrag bij pleegouders en een voortijdige ongeplande beëindiging van plaatsingen om negatieve redenen. Een manier om pleegzorg te versterken is het beter toerusten van pleegouders in de aanpak van ernstige gedragsproblemen van pleegkinderen. PVO GV is een begeleidingsmethodiek voor de ondersteuning van pleegouders bij de opvoeding van pleegkinderen met externaliserende gedragsproblemen, gebaseerd op Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. Wij vonden een gezin en een moeder bereid hun ervaringen en hun verhaal over de intensieve weg die zij hebben afgelegd, met ons te delen. Het gezin zal de opgedane ervaringen beschrijven aan de hand van de ankerpunten van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. De moeder zal haar ervaringsverhaal vertellen.

4 Een veilige haven en veilige basis
(juist ook) bij ‘storm’ in de opvoeding … Niet alleen liefde maar ook discipline is nodig in de opvoeding en dit zit vervat in Nieuwe Autoriteit . Ongeacht storm of goede omstandigheden ben je altijd als ouder de haven van waaruit het kind veilig kan vertrekken en waar het veilig kan terugkeren.

5 Doelen >> Plezier in het opvoeden
>> Veer- en draagkracht bij (pleeg)ouders << Break downs binnen (pleeg)gezinnen >> Sociaal kapitaal >> Veilige hechting/ plaatsing << Overplaatsingen << Loyaliteitsconflicten >> Communicatie << Gedragsproblemen Deze doelen zijn opgesteld voor de plo na. We zijn er achter gekomen dat deze doelen voor alle trainingen NA binnen ons aanbod gelden. meer plezier in het opvoeden meer veer- en draagkracht bij pleegouders minder break downs binnen de pleeggezinnen groter sociaal kapitaal veilige hechting/ plaatsing minder overplaatsingen minder loyaliteitsconflicten: komt bij de OT vooral voor bij scheidingen. betere communicatie met de ouders van het pleegkind/ betere band met ouders pleegkind

6 Aanwezigheid/ waakzame zorg
Opschalen in waakzame zorg inzet van interventies: Geweldloos Verzet OT & PVO-GV PLO - T Waakzaam en oplettende aanwezigheid Waakzaam en gerichte aanwezigheid Waakzaam en beschermende aanwezigheid >> geweldloze acties De Pleegoudertraining Nieuwe Autoriteit: Als pleegouders benieuwd zijn naar nieuwe/andere manieren van omgaan met gezag/positioneren van hun autoriteit en opvoeden en er géén sprake is van gedragsproblemen: Dan is deelname aan de pleegoudertraining Nieuwe Autoriteit passend! De pleegoudertraining bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten voor pleegouders van telkens anderhalf uur waarin er wordt ingegaan op de basisprincipes van Nieuwe Autoriteit. Het programma geeft pleegouders een nieuwe/ andere blik mee op het opvoeden van hun pleegkind waarbij de nadruk ligt op aanwezigheid en waakzame zorg, zelfcontrole en de-escalatie in het contact met pleegkind én ouders, openheid en verbinden met het netwerk, verzoening en herstel.

7 Pleegoudertraining NA

8 Uitdaging

9 Oefening Invullen van cirkels Wie is jouw ondersteuningsgroep?
1. Als je een probleem hebt, wie zou je helemaal inlichten? Wie weet ervan? 2. Wie zou je wel wat vertellen maar niet alles? Wie weet een beetje? 3. Wie zou je summier iets vertellen? Wie weet helemaal niks? Vraag: Wie mag van cirkel 2 naar cirkel 1?

10 Aanwezigheid/ waakzame zorg
Opschalen in waakzame zorg inzet van interventies: Geweldloos Verzet OT & PVO-GV PLO - T Waakzaam en oplettende aanwezigheid Waakzaam en gerichte aanwezigheid Waakzaam en beschermende aanwezigheid >> geweldloze acties Pleegouders versterken in opvoeding – Geweldloos Verzet:  Als er sprake is van problemen bij pleegouders in het omgaan met "moeilijk" gedrag van hun pleegkind en/of het gezag van pleegouders onder spanning staat: Dan is deelname van pleegouders aan het programma PVO-Geweldloos Verzet passend! PVO staat voor Pleegouders Versterken in Opvoeden en PVO- Geweldloos Verzet is een kortdurend intensief programma ter versterking van pleegouders op basis van Geweldloos Verzet. Het programma is bedoeld voor pleegouders van pleegkinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar met gedragsproblemen. Het programma wordt in het pleeggezin uitgevoerd door een van de begeleiders pleegzorg die opgeleid zijn tot PVO-trainer. en duurt gemiddeld 10 weken waarin er wekelijks een huisbezoek plaatsvindt en daarnaast er ook wekelijks een bel- of mailcontact is. Pleegouders leren hoe ze én nabijheid kunnen bieden én grenzen kunnen stellen. Uitgebreidere informatie over PVO-GV is te vinden in de folder PVO. Let op! PVO-GV is géén crisisinterventie en kan niet worden ingezet als de veiligheid in het geding is. Het is zaak om PVO-GV tijdig in te zetten en niet te wachten tot de plek in het pleeggezin dusdanig onder druk is komen te staan dat de plaatsing ter discussie staat. Aangezien PVO-GV een intensief traject is, hebben we voor de inzet hiervan een bepaling/ toewijzingsbesluit Jeugdhulp nodig. Deelname aan PVO-Geweldloos Verzet is ook mogelijk voor gezinshuisouders. De uitvoering gebeurt altijd door een geschoolde trainer.

11 Waarom PVO-Geweldloos Verzet of OT ?
Actieve vorm van verzet Focus op ons eigen gedrag Niet meer afhankelijk van samenwerking met de ander! Onszelf versterken als opvoeders Onze reacties veranderen op de situatie Deze training is een methode om op een andere manier om te gaan met heftige situaties, OT en PVO-Geweldloos Verzet zetten we in als er sprake is van: Situaties waarin onacceptabel gedrag aanwezig is Situaties waarin wij ons als opvoeders onmachtig voelen Situaties waarin wij als opvoeders in een strijd zijn geraakt We zijn bezig met: het versterken van onszelf, en het veranderen van ons gedrag op de situatie. Focus wordt van kind verlegd naar de (pleeg)ouder. Wat kunnen wij als opvoeder anders doen! hoe kunnen wij escalaties verminderen (zelfcontrole). Kwaliteiten zijn er, hoe kunnen we die benutten door op een andere manier aanwezig te zijn in het leven van ons (pleeg)kind en ons zelf te versterken (waakzame zorg). Wie kan ons daarbij helpen (support) en hoe kunnen we terug in verbinding komen met ons (pleeg)kind en onze relatie verstevigen (relatiegebaren en herstel).

12 Geweldloos verzet is een constructieve strijd tegen destructief gedrag
die gevoerd wordt door middel van contact en vastberaden aanwezigheid  in openheid en transparantie ten aanzien van een steunend netwerk  met open houding van respect en verzoening Voorbeelden uit de praktijk

13 De Pleegoudertraining NA
Groep Bekende cliënten Houding Hulp loopt door = pleegzorg Voorwaardelijkheid 4 bijeenkomsten Groepsgrootte = Locatie Zorgaanbieder Als pleegouders benieuwd zijn naar nieuwe/andere manieren van omgaan met gezag/positioneren van hun autoriteit en opvoeden en er géén sprake is van gedragsproblemen: Dan is deelname aan de pleegoudertraining Nieuwe Autoriteit passend! De pleegoudertraining bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten voor pleegouders van telkens anderhalf uur waarin er wordt ingegaan op de basisprincipes van Nieuwe Autoriteit. Het programma geeft pleegouders een nieuwe/ andere blik mee op het opvoeden van hun pleegkind waarbij de nadruk ligt op aanwezigheid en waakzame zorg, zelfcontrole en de-escalatie in het contact met pleegkind én ouders, openheid en verbinden met het netwerk, verzoening en herstel

14 PVO-Geweldloos Verzet
Individueel traject Bekende cliënten Houding en interventies 10 sessies Huiswerk Hulp loopt door = pleegzorg/ gezinshuis Geprotocolleerd met checklist voor de trainer Voorwaardelijkheid In het pleeggezin of gezinshuis Als er sprake is van problemen bij pleegouders in het omgaan met "moeilijk" gedrag van hun pleegkind en/of het gezag van pleegouders onder spanning staat: Dan is deelname van pleegouders aan het programma PVO-Geweldloos Verzet passend! PVO staat voor Pleegouders Versterken in Opvoeden en PVO- Geweldloos Verzet is een kortdurend intensief programma ter versterking van pleegouders op basis van Geweldloos Verzet. Het programma is bedoeld voor pleegouders van pleegkinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar met gedragsproblemen. Het programma wordt in het pleeggezin uitgevoerd door een van de begeleiders pleegzorg die opgeleid zijn tot PVO-trainer. en duurt gemiddeld 10 weken waarin er wekelijks een huisbezoek plaatsvindt en daarnaast er ook wekelijks een bel- of mailcontact is. Pleegouders leren hoe ze én nabijheid kunnen bieden én grenzen kunnen stellen. Uitgebreidere informatie over PVO-GV is te vinden in de folder PVO. Let op! PVO-GV is géén crisisinterventie en kan niet worden ingezet als de veiligheid in het geding is. Het is zaak om PVO-GV tijdig in te zetten en niet te wachten tot de plek in het pleeggezin dusdanig onder druk is komen te staan dat de plaatsing ter discussie staat. Aangezien PVO-GV een intensief traject is, hebben we voor de inzet hiervan een bepaling/ toewijzingsbesluit Jeugdhulp nodig. Deelname aan PVO-Geweldloos Verzet is ook mogelijk voor gezinshuisouders.

15 Oudertraining NA Eerst groep dan individueel
Nieuwe en bekende cliënten Houding en interventies 4 bijeenkomsten + 2 terugkomavonden tijdens indiv traject Huiswerk Apart of naast andere hulp Onvoorwaardelijkheid Groepsgrootte = min 4 gezinssystemen/ max 10 pp Locatie Zorgaanbieder - individuele traject thuis ( 4 huisbezoeken) telefonisch support - 2 a 3 terugkomavonden. Ouders hebben dus elke week contact met de trainers, die zelf het individuele traject NA thuis uitvoeren, mits er een hulpverlener aanwezig is die NA getraind is. Maar vooral : ZORG OP MAAT!!

16 Ervaringsverhaal

17 Contactgegevens Vragen ??? Hoofdkantoor Bergerweg 23, 6085 AS Horn
Regiokantoor Diependijkstraat 2, 5922 XV Venlo T E I


Download ppt "Nieuwe Autoriteit: Geweldloos verzet"

Verwante presentaties


Ads door Google