De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Mededelingen kerkenraad

3 14 september 19:30 Lidwina in concert 14 september 19:30 Lidwina in concert Agenda 15 september 09:30 kinderclub in de basisschool 15 september 09:30 kinderclub in de basisschool

4 afgelopen week waren jarig: 2 september:zr Ada van Kleef-Hamming 3 september:Lise Branderhorst 4 september:zr Jessie de Boer-Bos 5 september:zr Esther Branderhorst-Potters Thijmen de Kruijff Erin Sollie 6 september:br Dick Siesling 7 september:Daniek van den Berg 2 september:zr Ada van Kleef-Hamming 3 september:Lise Branderhorst 4 september:zr Jessie de Boer-Bos 5 september:zr Esther Branderhorst-Potters Thijmen de Kruijff Erin Sollie 6 september:br Dick Siesling 7 september:Daniek van den Berg

5 Deze week zijn jarig: 8 september:Adne Kramer 9 september:br Wouter Blom zr Rita Jansen-Lucasse Tess van der Weijden 10 september:zr Jannita van Pijkeren-Bergkamp 11 september:br Martijn de Putter br Theo Sytsma 12 september:zr Demet Semere-Semere 13 september:Jesper van Driel 14 september:zr Lian de Graaf-Pruijssen br Marco de Groot br Laurens Wols 8 september:Adne Kramer 9 september:br Wouter Blom zr Rita Jansen-Lucasse Tess van der Weijden 10 september:zr Jannita van Pijkeren-Bergkamp 11 september:br Martijn de Putter br Theo Sytsma 12 september:zr Demet Semere-Semere 13 september:Jesper van Driel 14 september:zr Lian de Graaf-Pruijssen br Marco de Groot br Laurens Wols

6 Het catechisatie seizoen gaat weer van start! Groepsindelingen, locaties tijden en catecheten: Zie Kruispunt van 1 september 2013 Startdatum Groepen 2 t/m 7: dinsdag 10 september 2013 Startdatum Groep 1: woensdag 11 september 2013 Marc Bruijn Catechesecoördinator

7 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

8 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

9 175 C

10 ● Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

11 Psalm 108: 1, 2 1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o HEER, U toe onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

12 Psalm 108: 1, 2 2 Ja, hoger dan het hemels blauw is, HEER, uw goedheid en uw trouw. Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht. Op aarde blink' uw heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

13 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

14 Psalm108:1, 2 ● Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

15 Psalm 108: 4 4 Wie voert mij met een vaste hand tot in het hart van ’s vijands land? O God, die ons verstoten had, trek met ons uit, wijs ons het pad, want mensenhulp is ijdelheid. Nu God ons bijstaat in de strijd is elke heldendaad te wagen. De vijand wordt door Hem verslagen.

16 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

17 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 ● Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

18 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 ● Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

19 Psalm 102: 7, 8 7 Slaan w’ op Sions puin de ogen, o, hoe is ons hart bewogen, hunkert het naar het herstel op uw goddelijk bevel, opdat alle volken spreken: “God is niet van hen geweken, God heeft Sion doen herbouwen, doet zijn glorie haar aanschouwen.”

20 Psalm 102: 7, 8 8 Ja, God wendt zich tot het klagen van wie Hem om bijstand vragen, heeft hun bidden niet veracht. Zegt het aan het nageslacht. Laat het worden opgeschreven, zodat zij, die later leven, lezen van zijn gunstbewijzen en de eeuwen door Hem prijzen.

21 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

22 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 ● Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

23 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 ● Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

24 Opwekking 599 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

25 Opwekking 599 En wat je ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.

26 Opwekking 599 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt.

27 Opwekking 599 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.

28 Opwekking 599 Refrein:2x Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt.

29 Opwekking 599 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

30 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

31 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

32 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: ● Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

33 Psalm 34: 1, 2 1 Ik zing voor God, de HEER. Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam.

34 Psalm 34: 1, 2 2 Hem zocht ik in gebed. Hij heeft geantwoord op mijn klacht. Uit al wat mij verschrikking bracht heeft mij de HEER gered. Zij slaan op Hem het oog, de vreugde straalt van hun gelaat. Wie in benauwdheid tot Hem gaat verlost Hij van omhoog.

35 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 ● Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

36 182 D

37 Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

38 Het catechisatie seizoen gaat weer van start! Groepsindelingen, locaties tijden en catecheten: Zie Kruispunt van 1 september 2013 Startdatum Groepen 2 t/m 7: dinsdag 10 september 2013 Startdatum Groep 1: woensdag 11 september 2013 Marc Bruijn Catechesecoördinator

39 Zaterdag 14 september 19.30-20.30 Diana Byazarti (viool), Eline van Vroonhoven (piano)en Sander van Willigenburg (gitaar) Programma op www.lidwinaconcerten.nl


Download ppt "Psalm108:1, 2 Psalm108:4 Nehemia1:1- 2: 6 Psalm102:7,8 Nehemia1: 11 Opwekking599: Psalm34:1, 2 Gezang 182D:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. K. Harmannij."

Verwante presentaties


Ads door Google