De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Die pleit om een koe, geeft er één toe”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Die pleit om een koe, geeft er één toe”"— Transcript van de presentatie:

1 “Die pleit om een koe, geeft er één toe”
Of: over mediation en conflictoplossing Arie Haasnoot 4 december 2015

2 Coast to Coast door Engeland

3 Over conflicten en hoe je er mee omgaat
Wat is een conflict? Voorbeelden van conflicten? Wie heeft er (nog meer) last van? Manieren om een conflict aan te pakken? Wat zijn de kosten? Wat zijn de gevolgen voor de toekomst? En… is het opgelost?

4 Over conflicten en hoe je er mee omgaat
Er is sprake van een conflict wanneer: twee of meer partijen: doelen of aspiraties nastreven, belangen hebben, of waarden voorstaan, die niet met elkaar te verenigen zijn.

5 Over soorten conflicten

6 Conflicten kun je zó oplossen…

7 …maar ook zo!

8 Wat is mediation? Bemiddeling in conflicten
Neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator Begeleidt communicatie en onderhandelingen Om vanuit werkelijke belangen van partijen Tot besluitvorming te komen Die gezamenlijk gedragen wordt en Die voor ieder van hen optimaal is

9 Mediation <=> Juridisch proces
Van rechtdoen naar genoegdoen Van geschilbeslechting naar geschiloplossing Partijen hanteren samen eigen normen Oplossing op basis van eigen keuze Verstandigheid in plaats van rechtvaardigheid/recht Van standpunten naar belangen Autonomie van partijen past beter in veranderende samenleving Lagere kosten in tijd en geld Duurzaamheid voor toekomstige verstandhouding

10 Mediation wordt toegepast bij
Scheidingen en nalatenschappen Arbeidsconflicten Conflicten met de overheid Burenconflicten Bouw, RO en Milieu Zakelijke conflicten, bv. leveringen, schade Strafrecht (dader – slachtoffer) Onenigheid mbt kerk of geloof, of in verenigingen Public mediation, beleid of maatschappelijke discussie

11 Kenmerken mediationproces
Vooraf: mediationovereenkomst tussen partijen en de mediator. Drie kenmerken Vertrouwelijk Vrijwillig maar niet vrijblijvend Mediator is neutraal = meervoudig partijdig Na afloop ondertekening vaststellingsovereenkomst door partijen. Alleen deze is juridisch bindend!

12 Wetsontwerp bevordering mediation
In bestuursrecht en burgerlijk recht gaat de rechter eerst na of mediation is uitgeprobeerd en zo nee waarom niet. Aanscherping kwaliteitseisen mediators (wordt steeds meer beschermd beroep met kwaliteitsregister en eigen tuchtrecht) Vermoedelijk vanaf 2017

13 Hoe vind je een mediator?
Door verwijzing via de rechtbank Door verzoek aan werkgever, overheid of andere tegenpartij mee te werken aan mediation en dan samen een mediator uit te kiezen Door bezoeken infobijeenkomst, bv. scheidingscafé Via een website van de mediator Op aanbeveling van derden Uit eigen netwerk Eventueel na keuze uit meerdere offertes

14 Over Haasnoot Mediation
Meer dan 40 jaar ervaring bij gemeente en rijk als adviseur en directeur Vanuit levenservaring de ‘roeping’ mensen te helpen hun eigen weg te vinden en zelf hun conflict op te lossen Na basisopleiding registermediator MfN Specialisatieopleidingen Overheid, Arbeid, Familie en Buurtbemiddeling Ervaren mediator in conflicten bij overheid, arbeidsconflicten, (echt-)scheidingen, burenruzies en conflicten mbt kerk/geloof Zie

15 Over het Mediationhuis
Samenwerkingsverband van 12 mediators met vele specialismen door heel Nederland Van elkaar leren door co-mediations en intervisie Gezamenlijke acquisitie Sociaal tarief en kosteloze mediation afhankelijk van inkomen Zie

16 Conclusie Met Mediation van.. naar..


Download ppt "“Die pleit om een koe, geeft er één toe”"

Verwante presentaties


Ads door Google