De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Die pleit om een koe, geeft er één toe” Of: over mediation en conflictoplossing Arie Haasnoot 4 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Die pleit om een koe, geeft er één toe” Of: over mediation en conflictoplossing Arie Haasnoot 4 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 “Die pleit om een koe, geeft er één toe” Of: over mediation en conflictoplossing Arie Haasnoot 4 december 2015

2 Coast to Coast door Engeland

3 Over conflicten en hoe je er mee omgaat  Wat is een conflict?  Voorbeelden van conflicten?  Wie heeft er (nog meer) last van?  Manieren om een conflict aan te pakken?  Wat zijn de kosten?  Wat zijn de gevolgen voor de toekomst?  En… is het opgelost?

4 Over conflicten en hoe je er mee omgaat  Er is sprake van een conflict wanneer:  twee of meer partijen:  doelen of aspiraties nastreven,  belangen hebben, of  waarden voorstaan, die niet met elkaar te verenigen zijn.

5 Over soorten conflicten

6 Conflicten kun je zó oplossen…

7 …maar ook zo!

8  Bemiddeling in conflicten  Neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator  Begeleidt communicatie en onderhandelingen  Om vanuit werkelijke belangen van partijen  Tot besluitvorming te komen  Die gezamenlijk gedragen wordt en  Die voor ieder van hen optimaal is Wat is mediation?

9  Van rechtdoen naar genoegdoen  Van geschilbeslechting naar geschiloplossing  Partijen hanteren samen eigen normen  Oplossing op basis van eigen keuze  Verstandigheid in plaats van rechtvaardigheid/recht  Van standpunten naar belangen  Autonomie van partijen past beter in veranderende samenleving  Lagere kosten in tijd en geld  Duurzaamheid voor toekomstige verstandhouding Mediation Juridisch proces

10  Scheidingen en nalatenschappen  Arbeidsconflicten  Conflicten met de overheid  Burenconflicten  Bouw, RO en Milieu  Zakelijke conflicten, bv. leveringen, schade  Strafrecht (dader – slachtoffer)  Onenigheid mbt kerk of geloof, of in verenigingen  Public mediation, beleid of maatschappelijke discussie Mediation wordt toegepast bij

11 Vooraf: mediationovereenkomst tussen partijen en de mediator. Drie kenmerken  Vertrouwelijk  Vrijwillig maar niet vrijblijvend  Mediator is neutraal = meervoudig partijdig Na afloop ondertekening vaststellingsovereenkomst door partijen. Alleen deze is juridisch bindend! Kenmerken mediationproces

12  In bestuursrecht en burgerlijk recht gaat de rechter eerst na of mediation is uitgeprobeerd en zo nee waarom niet.  Aanscherping kwaliteitseisen mediators (wordt steeds meer beschermd beroep met kwaliteitsregister en eigen tuchtrecht)  Vermoedelijk vanaf 2017 Wetsontwerp bevordering mediation

13  Door verwijzing via de rechtbank  Door verzoek aan werkgever, overheid of andere tegenpartij mee te werken aan mediation en dan samen een mediator uit te kiezen  Door bezoeken infobijeenkomst, bv. scheidingscafé  Via een website van de mediator  Op aanbeveling van derden  Uit eigen netwerk  Eventueel na keuze uit meerdere offertes Hoe vind je een mediator?

14  Meer dan 40 jaar ervaring bij gemeente en rijk als adviseur en directeur  Vanuit levenservaring de ‘roeping’ mensen te helpen hun eigen weg te vinden en zelf hun conflict op te lossen  Na basisopleiding registermediator MfN  Specialisatieopleidingen Overheid, Arbeid, Familie en Buurtbemiddeling  Ervaren mediator in conflicten bij overheid, arbeidsconflicten, (echt-)scheidingen, burenruzies en conflicten mbt kerk/geloof  Zie www.haasnootmediation.nl Over Haasnoot Mediation

15 Over het Mediationhuis  Samenwerkingsverband van 12 mediators met vele specialismen door heel Nederland  Van elkaar leren door co-mediations en intervisie  Gezamenlijke acquisitie  Sociaal tarief en kosteloze mediation afhankelijk van inkomen  Zie www.mediationhuis.nl

16 Met Mediation van.. naar.. Conclusie


Download ppt "“Die pleit om een koe, geeft er één toe” Of: over mediation en conflictoplossing Arie Haasnoot 4 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google