De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 4 Rotterdam, 00 januari 2007 Lesopbouw 7 i.p.v. 9 lessen! Les 1 & 2: Context Les 3 & 4: karakterschets team Les 5, 6 & 7: Organisatorisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 4 Rotterdam, 00 januari 2007 Lesopbouw 7 i.p.v. 9 lessen! Les 1 & 2: Context Les 3 & 4: karakterschets team Les 5, 6 & 7: Organisatorisch."— Transcript van de presentatie:

1

2 Bijeenkomst 4 Rotterdam, 00 januari 2007

3 Lesopbouw 7 i.p.v. 9 lessen! Les 1 & 2: Context Les 3 & 4: karakterschets team Les 5, 6 & 7: Organisatorisch vraagstuk

4 Karakterschets team Belbin Fases Zelfsturing en lerend vermogen Rol teamleider Jouw eigen rol

5 Vandaag Zelfsturing en lerend vermogen Rol teamleider Jouw eigen rol

6 Zelfsturing en lerend vermogen teams die zelf doelen, werkwijze en bijdrage van alle teamleden rond een opdracht ontwerpen vraagt veel van de capaciteiten van de leden vervult een aantal sociale en psychologisch behoeften management moet het ook faciliteren: speelruimte met kaders.

7 Zelfsturing en lerend vermogen teamleren; leren wordt bewust georganiseert en kennis delen wordt gebruikt in de dagelijkse praktijk. intervisie teamoverleg teambuildingteambuilding; interventie om groep beter te laten functioneren TOP

8 Zelfsturend en lerend vermogen Voorbeeld?

9 Rol teamleider Stuurt op teamdoelen Ondersteund onderlinge verhoudingen Streeft naar zo groot mogelijke autonomie

10 Rol teamleider Situationeel leiderschap: 1. Organisatie kenmerken: jong en kleine organisatie of grote gevestigde organisatie 2. Taakkenmerken: autonomie en rolduidelijkheid 3. Teamkenmerken: fase 4. Persoonskenmerken

11 Rol teamleider Situationeel leiderschap: 1. Overleggen: veel ondersteuning, weinig sturing 2. Overtuigen: ondersteuning én sturing 3. Delegeren: weinig ondersteuning en weinig sturing 4. Instrueren: weinig ondersteuning, veel sturing

12

13 Casus: nieuwe medewerkers eerste werkdag, heel enthousiast!

14 Casus: medewerker weet precies hoe het werkt en is gedreven.

15 Een werkgroep heeft onder uw leiding hard gewerkt aan het opstellen van een ondernemingsplan. Een van de leden van uw werkgroep is de laatste vijf bijeenkomsten steeds te laat gekomen zonder zich daarvoor te verontschuldigen. Bovendien heeft hij een grote achterstand in zijn werk: het opstellen van een afdelingsplan. Het is noodzakelijk dat hij dit plan binnen drie dagen aan de werkgroep aanbiedt. A. U Vertelt hem precies wat u van hem verwacht en u volgt zijn vorderingen op de voet. B. U Onderzoekt met hem de oorzaken voor zijn vertraging en u moedigt hem aan om zijn werk op tijd af te maken. C. U legt uit waarom en wanneer het plan gereed moet zijn en formuleert samen een aanpak die tot een door u gewenst resultaat leidt. D. U neemt aan dat hij het afdelingsplan wel op tijd aan de werkgroep zal aanbieden.

16 Welke stijl heeft jouw leidinggevende? Voorbeeld

17 Jouw eigen rol? Belbin Wat heb je nodig: delegeren, overleggen, overtuigen of instrueren? Wat heb je geleerd en wat is nog een leerdoel?

18 Organisatorisch vraagstuk en de gevolgen voor de praktijk beschrijven.


Download ppt "Bijeenkomst 4 Rotterdam, 00 januari 2007 Lesopbouw 7 i.p.v. 9 lessen! Les 1 & 2: Context Les 3 & 4: karakterschets team Les 5, 6 & 7: Organisatorisch."

Verwante presentaties


Ads door Google