De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. A. H. van der Velden 16:30 voorganger: ds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Woensdag 4 november is het dankdag, ’s middags om 15.30 uur zal er een samenkomst zijn met de kinderen verzorgd door de GKv te Eindhoven in de Jacobuskerk. ‘s Avonds begint de dienst in de Lidwinakerk om 19.30 uur. Volgende week vieren we het Heilig Avondmaal in de middagdienst

4 Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor de Diaconie. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 4 november 10 00 Lidwina in kleur koffie- en kleurochtend 8 november 9 30 kinderclub 19 30 Best Life

6 Deze week zijn jarig: 2 november:br Marc Bruijn 3 november:Coen Jansen 4 november:br Mark de Fouw br Jaap Uringa 5 november:zr N.N. Anholts-Ouwersloot br René Braakman br Lennard Sytsma br Tjeerd van Zandwijk 6 november:zr Pauline van den Berg-Soldaat br Wicher Bos 7 november:Ragini van der Horst William Schaaij

7 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

10 Psalm 139: 1, 6, 11 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

11 Psalm 139: 1, 6, 11 6 Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid. Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven.

12 Psalm 139: 1, 6, 11 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

13 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

16 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

17 Gezang 67, NG 39: 1 - 3 1 Jezus heeft het hemelleven opgegeven Hij vernederde Zich diep Zie Hij heeft Zich diep gezonken weggeschonken toen de aarde riep

18 Gezang 67, NG 39: 1 - 3 2 Nu zal Hij in aanzien stijgen, loon verkrijgen, God geeft Hem de hoogste eer. Hoor hoe Hem de hoogste kringen lof toezingen: glorie onze Heer.

19 Gezang 67, NG 39: 1 - 3 3 Heer, ik wil mijn knieën buigen, U toejuichen, hulde aan uw majesteit. Gij vervulde al Gods wensen, Zoon van mensen, in gehoorzaamheid.

20 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

21 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

22 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

23 LvdK 402: 1, 6, 7 1 Verheugt u, christenen, tesaam! Laat ons van vreugde springen en zegenen Gods grote naam; laat ons de Heer bezingen, die ons zo machtig heeft bevrijd, die voor der mensen zaligheid de hoogste prijs betaalde.

24 LvdK 402: 1, 6, 7 6 De Zoon deed naar zijn Vaders wens; en uit een aardse moeder geboren, zoals ieder mens, werd Hij mij tot een broeder. Zo nam Hij mijn gedaante aan om satans eigenwaan te slaan, hem in de val te lokken.

25 LvdK 402: 1, 6, 7 7 Hij sprak tot mij: Zie, het is nu de kentering der tijden. Ik heb mijn leven veil voor u, Ik zelf zal voor u strijden. Want Ik ben de uwe, gij zijt mijn, en waar Ik ben, daar zult gij zijn, geen vijand zal ons scheiden.

26 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

27 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

28 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

29 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d’ eerkroon opgedragen. Geheel de aard’ en ’t hemelhof moet van uw eer gewagen.

30 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

31 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

32 1. met Jezus begint God iets nieuws

33 kerstevangelie al in november?

34 …ontvangen van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria

35 1. met Jezus begint God iets nieuws 2. Jezus is de Zoon van God Scheppende kunstenaars bestaan niet

36 1. met Jezus begint God iets nieuws 2. Jezus is de Zoon van God de heilige Geest zal over u komen, daarom zal het heilige dat uit u geboren zal worden Zoon van God genoemd worden

37 1. met Jezus begint God iets nieuws 2. Jezus is de Zoon van God 3. Hij is ook Zoon van de mensen Hij heeft ware menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria. Allemaal hebben ze gezondigd en ze ontberen de nabijheid van God (Rom. 3:23).

38 1. met Jezus begint God iets nieuws 2. Jezus is de Zoon van God 3. Hij is ook Zoon van de mensen 4. Hij is Zoon van David Christus had de gestalte van God, maar Hij hield zijn gelijk zijn aan God niet vast, deed er afstand van, werd gelijk aan een mens, was gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven, Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat elke tong zal belijden: Jezus is Heer!

39 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

40 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

41 Psalm 98: 1, 2 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

42 Psalm 98: 1, 2 2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!!

43 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

44 Gezang 182C

45 Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1, 6, 7 Gezang68:1 - 3 Psalm98:1, 2 Gezang182C:Amen

46

47 Hé, spaar je mee?! Voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje


Download ppt "Liturgieds. A. O. Reitsema (Amersfoort) Collecte: Diaconie Psalm139:1, 6, 11 Matteüs1:1 - 17 Filippenzen2:1 - 11 Gezang67:1 - 3 H.C. Zondag14: LvdK402:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google