De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervolg sociaal netwerk methodiek Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 3 week 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervolg sociaal netwerk methodiek Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 3 week 8."— Transcript van de presentatie:

1 Vervolg sociaal netwerk methodiek Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 3 week 8

2 Recap Begrip sociaal netwerk Samenstelling, functies, structuur Ecogram als werkvorm Inzetten SNM en timing

3 5 fasen Fase 1: Inventariseren sociaal netwerk Doelen: inzicht in omvang, vitaliteit en kracht hulpbronnen verschil in wederkerigheid mobiliserende en reorganiserende werking inzicht in wensen en vraag om hulp basis voor werkplan

4 5 fasen Fase 2. Analyseren mogelijkheden sociaal netwerk Welke hulpbronnen en welke belemmeringen? Vitaliteit is afhankelijk van referentiekader Goed functionerend netwerk: 35-55 (Mueller, 1980) 30 (Baars, 1994) Geen professionals Meer dan familie Heterogeen

5 5 fasen Fase 3: Opzetten werkplan Probleem en hulpvraag Wensen en doelen Wie doet wat wanneer?

6 5 fasen Fase 4: Uitvoeren werkplan Dynamisch proces draaglast – draagkracht Vanuit empowerment en aandacht voor diversiteit Op zoek naar duurzame relatie en wederkerigheid

7 5 fasen Fase 5: Eindevaluatie en consolideren resultaten Procesmatig Complexe problematiek in gezinssystemen Rollen professional: hulpverlener, casemanager, coach, bemiddelaar, (mede-) organisator

8 Interventies sociaal netwerk 1.Versterking netwerk (uitbreiden, verkleinen, reorganiseren of opbouwen) 2.Inzet community support systems 3.Inzet professionele hulp 4.Individueel of netwerkberaad Meest voorkomende werkvormen: Familienetwerkberaad en Eigen Kracht Conferenties (EKC)

9 Familienetwerkberaad http://www.youtube.com/watch?v=ouhuQt9Hy-Q Met hulpverleners

10 Eigen Kracht Conferentie http://www.youtube.com/watch?v=PZ1KhvmceW4 http://www.eigen-kracht.nl/nl Eigen Kracht Centrale Geen hulpverleners

11 Etnisch culturele diversiteit Individuele autonomie versus autonomie in verbondenheid met de familie Cultuur: Gemeenschappelijke wereld van ervaringen, normen, waarden, symbolen, praktijken en kennis die een bepaald sociaal systeem kenmerkt (Hoffman, 2007) Opgebouwd in de loop van de tijd en nodig om binnen het systeem adequaat te kunnen functioneren

12 Identiteit Letterlijk: Identiek, gelijkheid Hoe ervaar je jezelf en hoe sta je in de wereld? Meerdimensionaal Context bepaalt welke deelidentiteit op de voorgrond treedt Loyaliteit (Nagy) Relationeel, dynamisch, wederkerig

13 Beeldvorming Sociale categorisering Generalisaties Opvattingen en oordelen die mensen hebben over zichzelf, de eigen groep en eigen cultuur, als over andere groepen en hun cultuur (Shadid, 2007) Beïnvloedt communicatie professional- cliëntsysteem

14 Werelden van verschil 1.Ideeën over leven 2.Ideeën over leven voorgaande generatie 3.Collectieve opinie over leven bredere (familie)gemeenschap 4.Eigen ideeën over leven Door migratiegeschiedenis en verschil in werelden meer verlieservaringen en meer op elkaar aangewezen zijn. Extra risico voor functioneren gezinssyteem. Nieuwe (vaak minder traditionele) regels ontstaan. Belangrijke sleutelfiguren community.

15 Transculturele hulp http://www.youtube.com/watch?v=ZZBd46ztr58 Kitlyn Tjin A Djie en beschermjassen


Download ppt "Vervolg sociaal netwerk methodiek Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 3 week 8."

Verwante presentaties


Ads door Google