De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Project Legalisatie gebruik gemeentegrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Project Legalisatie gebruik gemeentegrond."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Project Legalisatie gebruik gemeentegrond

2 Project Legalisatie grondgebruik Programma: 1. Waarom dit project? 2. Het beleid van de gemeente 3. Uitvoering 4. Verjaring 5. Vragen

3 Waarom dit project? - Duidelijkheid over eigendomsverhoudingen - Gelijke behandeling - Wettelijke verplichting Waarom nu? - Inventarisatie

4 Het beleid van de gemeente Besluit aanpak gebruik gemeentegrond van 28 april 2015 Oude overeenkomst  huurharmonisatie Geen overeenkomst  legalisatie Bijzondere situaties  maatwerk waar mogelijk Gering gebruik (< 5m²)  gedogen

5 Huurharmonisatie Doel Het gelijktrekken van de voorwaarden voor het gebruik van gemeentegrond. Wat houdt het in? Ingroeiregeling voor oude huurovereenkomst. Geleidelijke verhoging van de tarieven totdat deze in gehele gemeente gelijk zijn.

6 Verkoop Toetsing uitgiftemogelijkheid Grondprijs voor dit project is € 80,- per m² kosten koper Uitgestelde levering is onder voorwaarden mogelijk: –Koopsom minimaal € 1.000,- –Maximaal 12 maanden uitstel –Waarborgsom

7 Verhuur Wanneer verhuur? 1. Als de grond verkocht kan worden, maar bewoner dit niet wil of kan. 2. Wanneer op basis van de toetsingscriteria de gemeente de grond alleen wil verhuren, bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van kabels en leidingen of als het gaat om gebruik van gemeentegrond bij een huurwoning. Verhuurprijs –Bij koopwoningen € 7,50 per m² per jaar –Bij huurwoningen € 3,75 per m² per jaar –Bij aanwezigheid kabels en leidingen € 50,- per jaar

8 Terug naar de gemeente Wanneer koop of huur niet mogelijk is. Wanneer gebruiker niet instemt met verkoop of verhuur. Oplevering in ontruimde staat: vrij van beplanting, verharding en opstallen.

9 Uitvoering Inventarisatie op basis van luchtfoto’s op kadastrale kaart Waar nodig locatiebezoek Openbare registers en Kadaster Brief aan betreffende bewoners Spreekuren Gesprek Overeenkomst

10 Verjaring Verkrijgende verjaring - 10 jaar onafgebroken bezit te goeder trouw Bevrijdende verjaring - 20 jaar bezit (te goeder trouw niet vereist) Vereisten ─Onomstotelijk bewijs ─Bezit, geen houderschap ─Feiten en omstandigheden wijzen ondubbelzinnig op pretentie van eigendom ─Beroep moet schriftelijk

11 Vragen? Informatie op gemeentelijke website www.halderberge.nl (tabblad Woon en Leefomgeving > Projecten > Legalisatie gebruik gemeentegrond) www.halderberge.nl Spreekuren: Telefonisch via telefoonnummer 14 0165 –Maandag en woensdag tussen 13:00 uur en 17:00 uur –Dinsdag tussen 9:00 uur en 12:00 uur E-mail: grondgebruik@halderberge.nlgrondgebruik@halderberge.nl


Download ppt "Informatiebijeenkomst Project Legalisatie gebruik gemeentegrond."

Verwante presentaties


Ads door Google