De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De context in een therapeutische dagkliniek voor ouderen Het belang, De uitdagingen, De spanningsvelden, Onze evolutie Slide 2 Marijke Verheyden – Sandra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De context in een therapeutische dagkliniek voor ouderen Het belang, De uitdagingen, De spanningsvelden, Onze evolutie Slide 2 Marijke Verheyden – Sandra."— Transcript van de presentatie:

1

2 De context in een therapeutische dagkliniek voor ouderen Het belang, De uitdagingen, De spanningsvelden, Onze evolutie Slide 2 Marijke Verheyden – Sandra Ooms – Hilde Helsen

3 Dagkliniek bestaat 10 jaar

4 Slide 4 Wie zijn “wij”? Doelgroep  60+, psychische kwetsbaarheid Instroom  Opnameverkortend  Opnamevoorkomend Dagtherapie

5 Slide 5 Wie zijn “wij”? Opdracht  Structuurbiedend  Inzichtgevend  Psychodiagnostisch Aanbod  Multidisciplinair  Individuele- & systeemtherapie  Groepstherapie

6 Slide 6 Wie zijn “zij”? partners, (klein)kinderen, familie andere mantelzorgers huisarts, andere hulpverleners ondersteunende diensten toekomstige diensten of woonvormen

7 Slide 7 Hetzelfde maar dan anders Verschillende elementen Samen een geheel Geheel = meer dan soms van de delen Geen enkel dezelfde... Relaties & verhoudingen bepalen unieke karakter Iets wat geheel samenhoudt, verbindt...

8 Slide 8 Evolutie Dagtherapie ingebed in opname-afdeling Ruimtelijk Praktisch-organisatorisch Inhoudelijk - visie

9 Oplossingsgerichte en herstelgerichte visie

10 Slide 10 Oplossingsgerichte en herstelgerichte visie Veilige ruimte Zichzelf en van betekenis zijn Zelfrealisatie als project Regie bij de patiënt Eigen grenzen leren kennen verleggen accepteren

11 Oplossingsgerichte en herstelgerichte visie sterktes, krachtbronnen & veerkracht van patiënt & context mogelijkheden ondanks moeilijkheden eigen waarden en normen als leidraad regie bij patiënt gevreesde gewenste toekomst Gevreesde toekomst Gewenste toestand Wat wil je in de plaats van het probleem? Wat gaat er al goed? Wanneer zou je eerste stap hebben gezet? Wat kan je daarbij helpen ?

12 Slide 12 Oplossingsgerichte en herstelgerichte visie Wanneer iets niet werkt, stop ermee leer ervan en doe iets anders Wanneer iets wél werkt, doe daar meer van Iets wat niet stuk is, moeten we niet willen repareren Wat je aandacht geeft, groeit: “Water the flowers, not the weeds”

13

14 Oplossingsgericht werken = oplossingsgericht bespreken? schema Begeleidingsmap obv volgende vragen: * hoe vindt patiënt zelf dat het gaat? Wat gaat goed? * waar wil men naar toe? Volgende stap? * hoe zou men merken dat nog beter gaat? Stilstaan bij evolutie: 4 FASE- model: F1: wat willen de verschillende partijen? Hoe zal men verandering merken en wat betekent deze verandering? F2: wat gebeurt er al, wat gaat er al goed? Hoe dit verbreden naar andere gebieden? F3: welke krachten/hulpbronnen zijn er? Welke zijn nodig om tot gewenste verandering te komen? Wil iedereen meewerken hieraan? F4: hoe gaan we het aanpakken?welke eerste (kleine, meetbare, bereikbare) stap zetten opdat anderen gewenste verandering opmerken? – Situeren werkrelatie op de FLOW-CHART

15 Slide 15

16 Slide 16

17 Slide 17 Werken met de context: hoe dan? functie & noden verhoudingen & evenwichten draagkracht & draaglast stutten & steunen?

18 Slide 18 Zelf aan het stuur !

19 WAT ALS... Bestuurder & passagier een andere bestemming wensen? Slide 19

20 WAT ALS... Bestuurder & passagier andere weg naar dezelfde bestemming willen nemen? Slide 20

21 WAT ALS... Bestuurder & passagier enthousiasme niet delen over de rit tot dusver ? Slide 21

22 WAT ALS... Onduidelijk is of bestuurder nog in staat is te rijden? Slide 22

23 WAT ALS... Bestuurder aan passagiers geen bestemming kan aangeven? Slide 23

24 Slide 24 Verschil in bestemming ? Verschil in verwachtingen & doelstellingen focus op veranderingswens vertaalslag naar concrete doelstellingen verschil in noden op zoek naar verbinding respecteren & overstijgen

25 Slide 25 Verschil in routplanning? Verschil in betekenisverlening aan zelfde doelstelling belang van taal & betekenisverlening belang van tempo:  procescommunicatie  concreet gedrag als resultaat gemeenschappelijk taal  symbolisch taalgebruik  metaforisch taalgebruik

26 Slide 26 Verschil in enthousiasme? Verschil in gepercipieerd functioneren overgangsperiodes perceptie & betekenis signaalfunctie  evenwichtsoefening utilisatie  normaliseren  therapeutisch inzetten  leer en groeikansen  kiezen voor vertrouwen, in overleg

27 Slide 27 Verschil in oordeel rijbekwaamheid? Verschil in duidelijkheid mbt: oorzaak & verklaring Plaats en belang van psychodiagnostiek  standaardscreening  uitgebreid PDO  wanneer geïndiceerd ?

28 Slide 28 Verschil in oordeel rijbekwaamheid? Verschil in duidelijkheid mbt: oorzaak & verklaring Plaats en belang van betrokkenheid context Communicatie resultaten  welke principes  probleem versus beperking  hoe vertaalslag maken

29 Slide 29 Verschil in oordeel rijbekwaamheid? Verschil in duidelijkheid mbt: oorzaak & verklaring Maximaal ruimte voor:  moeilijkheden & kwetsbaarheden  mogelijkheden & krachtbronnen  uitdagingen & te zoeken evenwichten Visualisatie Metaforisch taalgebruik Brug naar herformulering doelstellingen  genezen of herstellen?

30 Slide 30 Verschil in oordeel rijbekwaamheid? Verschil in duidelijkheid mbt: oorzaak & verklaring Maximaal ruimte voor:  moeilijkheden & kwetsbaarheden  mogelijkheden & krachtbronnen  uitdagingen & te zoeken evenwichten Visualisatie Metaforisch taalgebruik Brug naar herformulering doelstellingen  genezen of herstellen?

31

32 Slide 32 Spanning door doelloos rondrijden? Spanningsveld binnen eigen visie zoeken naar antwoorden → vinden van vragen  Waar wil je naartoe? Wat in de plaats van het probleem?...  Wat gaat er nog wel goed? Zoeken naar uitzonderingen?... gevreesde toekomst → gewenste toestand soms: te moeilijk !  Weerstand ?  Tempo ?  Werkrelatie ? focus op verbinding

33 Slide 33 Spanning door doelloos rondrijden? Spanningsveld binnen eigen visie Verbinding  met zichzelf & eigen proces  met context  met hulpverleners Herwaarderen van kwetsbaarheid Brené Brown: Kracht van kwetsbaarheid

34 De kracht van kwetsbaarheid http://www.ted.com/talks/brene_brown_o n_vulnerability?language=nl

35 Slide 35 Spanning door doelloos rondrijden? Spanningsveld binnen eigen visie Verbinding  met zichzelf & eigen proces  met context  met hulpverleners Herwaarderen van kwetsbaarheid Brené Brown: Kracht van kwetsbaarheid

36

37 Slide 37

38 DANK VOOR UW AANDACHT…


Download ppt "De context in een therapeutische dagkliniek voor ouderen Het belang, De uitdagingen, De spanningsvelden, Onze evolutie Slide 2 Marijke Verheyden – Sandra."

Verwante presentaties


Ads door Google