De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015

2 Welkom

3 Programma Welkom Presentatie ‘Het jonge kind’ door Integrale Vroeghulp en JGZ Pauze Vervolg presentatie ‘Het jonge kind’ door Integrale Vroeghulp en JGZ Koppeling naar de praktijk: intake op school Mededelingen Afsluiting Deze netwerkbijeenkomst is regiospecifiek vanwege sprekers uit de eigen regio:  Dinsdag 17 november 2015 (Pijnacker –Nootdorp)*: Emelie Sloots (Integrale Vroeghulp) en Jeltje Goudriaan (CB arts);  Woensdag 18 november 2015 (Lansingerland)*: Jitske Doodkorte, Fatima el Haddaoui, (Stichting Vroeghulp Rotterdam) en Annieke de Jong (Jeugdverpleegkundige Lansingerland);  Donderdag 19 november 2015 (Delft en Midden Delfland)*: Emelie Sloots (Integrale Vroeghulp) en Petra Dillingh (CB arts). Hoe ziet het programma eruit: Graag staan we stil bij de aanmelding en intake van jonge kinderen op jullie school. Vragen als “wat willen we weten bij aanmelding, welke informatie mag wel/niet gedeeld worden vanuit peuterspeelzaal etc en wat is zorgplicht” komen hierbij o.a. aan de orde. Uitgangspunt blijft “Wat heeft dit kind, van deze ouders, op deze school, met deze leerlingen en met deze leerkracht nodig?” Dit onderwerp is voortgekomen uit de IB-netwerk voorbereidingsgroep (volgende dia)

4 Voorbereidingsgroep Voorbereidingsgroep:
Anja de Regt – SBO de Prinsenhof Cocky Verleg – Gabrielschool Karin Zeestraten – Cornelis Musiusschool Louise Treffers – De Keizerskroon Janneke Noordam – Het Galjoen Martine Brunt, Gerda Hoogendam, Marijke de Roos – Maurice Maeterlinckschool Ellen Buys – Rembrandtschool Ineke van Wiggen – De Klipper Jiska Bjorkman – De Oosthoek 24 november is weer de volgende bijeenkomst van de voorbereidingsgroep De volgende bijeenkomst zal ook regiogebonden zijn vanwege het onderwerp: cluster 2 (Kentalis, Auris) Heb je wensen/vragen betreft de inhoud die wij mee kunnen nemen in de voorbereiding, geeft ze aan 1 van de leden van de voorbereidingsgroep door of aan de LOA’s.

5 Presentatie ‘Het jonge kind’ Integrale Vroeghulp en JGZ

6 Jeltje Goudriaan, Jeugdarts
Gezonde ontwikkeling van het jonge kind Jeltje Goudriaan, Jeugdarts

7 Inhoud Jeugdgezondheidszorg Wie zijn wij? Wat doen wij?
Waar zijn wij te vinden? “Normale”ontwikkeling peuters 2 jarige 3 jarige 4 jarige Samenwerking & Privacy

8 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Geboorte tot jongvolwassenheid Gezonde ontwikkeling Normaliseren Preventie Signaleren Adviseren opvoeding, verzorging, ontwikkeling Enz…

9 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Film JGZ https://www.jgzzhw.nl/over-jgz/wie-we-zijn

10

11 Locaties Pijnacker-Nootdorp Zoetermeer Delft Westland
Pijnacker, Gantellaan Nootdorp, Dorpsstraat Delfgauw, Meikoninginlaan Zoetermeer Delft Westland Leidschendam-Voorburg Wassenaar Rijswijk Midden-Delfland

12 Contactmomenten Baby: 0-2 jaar: 11 x Peuter: 2-4 jaar: 3 x
Basisschool: 4-12 jaar: 4 x Puber tot jongvolwassene: 3 x Bij 0-4 jarigen: oproep o.b.v. woonplaats Bij 4-19 jarigen: oproep o.b.v. school

13 Contactmomenten Baby: 0-2 jaar: 11 x Peuter: 2-4 jaar:
3 jaar en 3 maanden 4 jaar en 3 maanden Basisschool: 4-12 jaar: 4 x Puber tot jongvolwassene: 3 x

14 Contactmomenten Baby: 0-2 jaar: 11 x Peuter: 2-4 jaar: 3 x
Basisschool: 4-12 jaar: 5 jaar spraak-taalscreening logopedie groep 2 gezondheidsonderzoek 9 jaar vaccinaties groep 7 gezondheidsles en onderzoek Puber tot jongvolwassene: 3 x

15 “Normale ontwikkeling”
Kinderen en ouders zijn uniek Ontwikkeling: Spraak taal Motoriek (fijn/grof) Sociale/emotionele Cognitieve Opvoeding, gezinssituatie, medische aspecten Mogelijkheden stimulatie omgeving Alarmsignalen

16 Casus Tom 2 jaar, jongste van 4 Forse eigen wil Driftbuien
Spreekt nog weinig Werkt niet mee bij onderzoek Klimt overal op

17 90% van de 2 jarigen kan: Fijne motoriek:
3 blokjes stapelen (li en re) Grove motoriek: vanuit hurkzit iets oprapen zonder te vallen goed los lopen

18 90% van de 2 jarigen kan: Spraak taal: 2 woordzinnen spreken
spelopdrachten begrijpen lichaamsdelen aanwijzen bij een pop

19 Casus Daphne 3 jaar Heel stil Hangt aan moeder Enigskind
Niet op KDV of PSZ

20 90% van de 3 jarigen kan: Fijne motoriek:
vrachtwagen van blokjes nabouwen verticale lijn na tekenen 3 vormen in vormenstoof doen Grove motoriek: een bal schoppen (li & re) fietsen (op driewieler)

21 90% van de 3 jarigen kan: Spraak taal: 3 woordzinnen spreken
zich verstaanbaar maken bij bekenden

22 Casus Mohammed 4 jaar Spreekt prima NL Naar zijn zin op school
Veel verkouden Kan nog niet fietsen Onhandig

23 90% van de 4 jarigen kan: Fijne motoriek: eigen kleding aan doen
een cirkel natekenen 4 vormen in vormenstoof doen potlood met vingers vasthouden Grove motoriek: springen met beide voeten tegelijk fietsen (met zijwieltjes)

24 90% van de 4 jarigen kan: Spraak taal: goed verstaanbaar praten
vragen stellen “wanneer?”, “waarom?”

25 “Normale ontwikkeling”
Kinderen en ouders zijn uniek Ontwikkeling: Spraak taal Motoriek (fijn/grof) Sociale/emotionele Cognitieve Opvoeding, gezinssituatie, medische aspecten Mogelijkheden stimulatie omgeving Alarmsignalen

26 Ontwikkelingsachterstand?
1 of meerdere domeinen? Knik in de ontwikkeling? Oorzaak? Overeenstemming met ouders? Acceptatie? Dysmorfe kenmerken?

27 Doorverwijsmogelijkheden JGZ 1
Huisarts Kinderfysiotherapeut Kinderarts Kinderneuroloog Oogarts Psycholoog/ speltherapeut Kernteam Integrale vroeg hulp (IVH)

28 Doorverwijsmogelijkheden JGZ 2
KNO-arts Logopedie Peuterspeelzaal / Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Audiologisch Centrum (Kentalis)

29 Samenwerken & Privacy Beroepsgeheim Toestemming ouders nodig
JGZ kan school en ouders ondersteunen Elkaar weten te vinden

30 Conclusie Ontwikkeling bij geen enkel kind hetzelfde
Afhankelijk van kindfactoren, ouderfactoren en omgevingsfactoren Samenwerking JGZ en scholen versterken (Passend Onderwijs) Respect voor privacy, altijd samen met ouders

31 Vragen? Jeltje Goudriaan, jeugdarts j.goudriaan@jgzzhw.nl 06-46956355
Algemeen: Nootdorp: Pijnacker: Delfgauw:

32 Vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen
Integrale Vroeghulp Vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen

33 Integrale Vroeghulp Kinderen van 0 tot 7 jaar waarbij de ouders zich om de een of andere reden zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. Ouders kunnen vragen hebben over: Lichamelijke ontwikkeling Verstandelijke ontwikkeling Sociaal- emotionele ontwikkeling Spraaktaalotwikkeling Gedrag Combinatie van problemen

34 Doel: het bieden van ketenzorg voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen.
Het vroeg signaleren van kinderen met ontwikkelingsproblemen Het snel beschikbaar stellen van multidisciplinaire diagnostiek Een plan met hierin aandacht voor zorg, onderwijs en ondersteuning van het gezin Casemanagement voor het gezin tijdens het IVH traject en duidelijkheid over eventuele langdurige trajectbegeleiding Vroeg inzetten van preventieve en praktische gezinsondersteuning Aansluitend aanbod van zorg en onderwijs

35 Samenwerkingsverband
MEE cliëntondersteuner / casemanager Jeugdgezondheidszorg jeugdarts Gehandicaptenzorg gedragsdeskundige Jeugdteam jeugd-professional GGZ (geestelijke gezondheidszorg) GZ psycholoog Revalidatie revalidatiearts Ziekenhuis kinderarts

36 Diagnostiek voor jonge kinderen
Spraaktaal, gehoor > audiologisch centrum (Kentalis) Gedrag, sociaal emotioneel > GGZ instellingen Motoriek > fysiotherapeut, revalidatie Cognitieve problemen, meerdere problemen of onduidelijk waar problemen vandaan komen > Integrale Vroeghulp

37 Belang van vroegsignaleren
Duidelijkheid verkrijgen of er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsstoornis Een kind kan bij een tijdig advies of behandeling de ontwikkelingsachterstand inhalen De ernst van de ontwikkelingsstoornis kan door tijdig advies/ behandeling beïnvloed worden Het bieden van een aangepaste leer- en ontwikkelingsomgeving op een moment dat kinderen volop in ontwikkeling zijn

38 Vertraagde ontwikkeling of ontwikkelingsachterstand
Een langzamer (ver)lopende ontwikkeling door verschillende oorzaken. Ontwikkelingsachterstand: Tijdelijke of blijvende anders verlopende ontwikkeling.

39 Ketenzorg JGZ en kinderopvang signaleren ontwikkelingsproblemen
JGZ maakt de afweging of lichte opvoedondersteuning of een verwijzing naar zwaardere vormen van hulpverlening passend is JGZ besluit de expertise van bv een kinderarts, Kentalis, GGZ of Integrale Vroeghulp in te zetten JGZ wordt op de hoogte gehouden van de hulpverlening (krijgt adviesbrieven en afsluitbrief) Na afsluiting van een traject wordt de regie overgedragen aan de JGZ medewerker

40 Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=OBm_1QS-Faw

41 Werkwijze Intake en opvragen informatie derden
Teamoverleg met ouders, opstellen van het advies Evt ontwikkelingsonderzoek voor verdere beeldvorming, vervolgadvies In gang zetten van de adviezen, trajectbegeleiding Afsluiten casus

42 Intake Reden van aanmelding, vragen van ouders Voorgeschiedenis
Zelfredzaamheid Communicatie/ taalontwikkeling Motorische ontwikkeling Spel Sociaal-emotionele ontwikkeling Gedrag Opvoedsituatie Functioneren op dagopvang/ school Observatie van de intaker

43 Teamoverleg en advies Er kan advies gegeven worden ten aanzien van:
Diagnostiek Opvoedondersteuning (Speciale) dagbesteding en vaststellen van de speciale onderwijsbehoeften Er wordt een advies gegeven Na de intake en de eerste informatieverzameling Na een eventueel (ontwikkeling)onderzoek of andere nieuwe gegevens Als het advies gaande het traject wordt bijgesteld of als ouders nieuwe vragen hebben

44 Belangrijke signalen Een kind kan problemen hebben in
de spraak- en taalontwikkeling geen imitatie, niet begrijpen van taal, verstaanbaarheid, herhalen van woorden/ zinnen, eigen taal 3-4 jarige: voert eenvoudige gesprekjes met anderen; begrijpt “van mij, van jou”; is verstaanbaar voor onbekenden; spreekt in volledige zinnen. het gedrag stil, driftig, forse stemmingswisselingen 3-4 jarige: uitstellen van behoeftes; kan driftbui beheersen; luistert naar leidsters

45 Vervolg Een kind kan problemen hebben in de sociale interactie
erg op zichzelf, vaak conflicten, alleen contact met volwassenen 3-4 jarige: contact is passend wat betreft afstand en nabijheid; zoekt zelf hulp bij vragen; contact met leeftijdsgenootjes; wil erbij horen. de grove en/of fijne motoriek onhandig, veel vallen/ stoten, nog geen goede pengreep, 3-4 jarige: trap op en af met een voet per trede; klimmen en klauteren; inzicht in eigen kunnen

46 Vervolg Een kind kan problemen hebben in de zelfredzaamheid
drinken, zindelijkheid, aan- uitkleden 3-4 jarige: zelfstandig aan- en uitkleden (m.u.v. knopen en ritsen); zelfstandig eten en drinken; niet verkeersveilig, weglopen beperkt. de spelontwikkeling niet tot spelen komen, geen interesse in spelmateriaal, eentonig spel 3-4 jarige: constructie spel; symbolisch spel; samen spelen; gevarieerd spel.

47 Vervolg Andere bijzonderheden die regelmatig gezien worden:
Stereotype gedragingen Gevoeligheid of ondergevoeligheid voor prikkels (geluid, tast) Moeilijk met veranderingen om kunnen gaan Anders

48 Ontwikkelingsonderzoek
Brede beeldvorming vanuit IVH onderzoek gedaan door MEE. Revalidatie GGZ Kentalis Ziekenhuis (POA, KNS) Anders

49 Adviezen in gang zetten
casemanager blijft contactpersoon voor de ouders trajectbegeleiding, biedt zelf geen begeleiding regie bij de ouders, tempo van de ouders

50 Afsluiten Casus wordt afgesloten als ouders geen vragen meer hebben aan het team Hulp is in gang gezet Kind is doorverwezen naar andere instantie en kind is goed “aangekomen” De hulpverlening is gestroomlijnd en de coördinatie kan aan anderen worden overgedragen.

51 Consult Consult door professionals is mogelijk

52 Integrale Vroeghulp onderscheidt zich van het CJG/ wijkteam door:
Specifieke kennis van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen onder de 7 jaar Multidisciplinair team met een combinatie van medische, gedragsdeskundige en pedagogische deskundigheid Mogelijkheid tot onafhankelijk beeldvormend ontwikkelingsonderzoek voor kinderen onder de 7 jaar Brede kennis van de mogelijkheden binnen de verschillende sectoren (jeugdhulpverlening, gehandicaptensector, revalidatiezorg)

53 Vrijwillige hulpverlening
Ouders moeten zelf aanmelden IVH geeft advies, ouders zijn in principe vrij om wel of niet op het advies in te gaan IVH heeft uiteraard wel, net als elke andere hulpverlener, de plicht om te melden als de ontwikkeling van het kind in gevaar komt.

54 Hoe aanmelden Vragen? Door de ouders bij MEE : 088 7752000
Aangeven dat het gaat om een Integrale Vroeghulp aanmelding Eventueel kun je een vooraanmelding doen bij de coördinator IVH Vragen?

55 Opdracht Aanmeldformulier basisschool
Welke stappen kan je vanuit school nemen?

56 Adresgegevens Integrale Vroeghulp
Postadres: Postbus 1088 2600BB Delft Telefoon: / Coördinator: Emelie Sloots Website:

57 Praktische verwerking Koppeling naar de praktijk: aanmelding op school
Aan de hand van werkblad je eigen intakeprocedure onder de loep nemen: (ongeveer 30 minuten totaal?) Eerst zelfstandig formulier invullen (5 min.) 4 velden: Wat heb je ontdekt? Wat was een eye-opener? Wat zou je willen toevoegen in je procedure bij aanmelding? Wat waar ben je al tevreden over? Vragen aan de IV-medewerker of JGZ-medewerker? Vragen aan collega-IB’ers? To do: Daarna in kleine groepjes uitwisselen/delen (2x 10 minuten) Als centrale afsluiting per veld reacties vragen.

58 Mededelingen en afsluiting
Passend Onderwijs Mededelingen en afsluiting Creatieve ontw. Zintuiglijke ontwikkeling Soc.em.ontw. Toelichting prent Elmer: Welke informatie heb je nodig om het kind (Elmer) te ondersteunen in het bieden van passend onderwijs? Mededelingen: - Input, ideeën mail ze naar de leden van de voorbereidingsgroep Volgende week gaat de voorbereidingsgroep weer aan de slag met de voorbereiding van de volgende bijeenkomst met als onderwerp cluster 2. Hebben jullie specifieke vragen voor cluster 2, mail ze deze week zodat we ze kunnen meenemen in de voorbereiding. 16 februari studiedag PPO Delflanden. De gemeentes zullen deze dag ook aansluiten net als vorig jaar (1 uurtje). Waar hebben jullie behoefte aan voor deze dag? Wat willen jullie van het Team Jeugd / Kernteam / Jeugdconsulenten? Graag naar PPO mailen dan kunnen wij dat meenemen in de voorbereiding met de gemeentes. Graag dit naar de helpdesk mailen. Zorgplicht info op website PPO + uitgeprint om mee te nemen Volgend schooljaar: IB netwerken op dinsdag en donderdag. Woensdag vervalt. Cognitieve ontwikkeling Motorische ontwikkeling Taal INFORMATIE


Download ppt "Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google