De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015

2 Welkom

3 Programma Welkom Presentatie ‘Het jonge kind’ door Integrale Vroeghulp en JGZ Pauze Vervolg presentatie ‘Het jonge kind’ door Integrale Vroeghulp en JGZ Koppeling naar de praktijk: intake op school Mededelingen Afsluiting

4 Voorbereidingsgroep Voorbereidingsgroep: Anja de Regt – SBO de Prinsenhof Cocky Verleg – Gabrielschool Karin Zeestraten – Cornelis Musiusschool Louise Treffers – De Keizerskroon Janneke Noordam – Het Galjoen Martine Brunt, Gerda Hoogendam, Marijke de Roos – Maurice Maeterlinckschool Ellen Buys – Rembrandtschool Ineke van Wiggen – De Klipper Jiska Bjorkman – De Oosthoek

5 Presentatie ‘Het jonge kind’ Integrale Vroeghulp en JGZ

6 Gezonde ontwikkeling van het jonge kind Jeltje Goudriaan, Jeugdarts

7 Inhoud Jeugdgezondheidszorg –Wie zijn wij? –Wat doen wij? –Waar zijn wij te vinden? “Normale”ontwikkeling peuters –2 jarige –3 jarige –4 jarige Samenwerking & Privacy

8 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Geboorte tot jongvolwassenheid Gezonde ontwikkeling Normaliseren Preventie Signaleren Adviseren opvoeding, verzorging, ontwikkeling Enz… www.jgzzhw.nl

9 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Film JGZ https://www.jgzzhw.nl/over-jgz/wie-we-zijn www.jgzzhw.nl

10

11 Locaties Pijnacker-Nootdorp –Pijnacker, Gantellaan –Nootdorp, Dorpsstraat –Delfgauw, Meikoninginlaan Zoetermeer Delft Westland Leidschendam-Voorburg Wassenaar Rijswijk Midden-Delfland

12 Contactmomenten Baby: 0-2 jaar: 11 x Peuter: 2-4 jaar: 3 x Basisschool: 4-12 jaar: 4 x Puber tot jongvolwassene: 3 x Bij 0-4 jarigen: oproep o.b.v. woonplaats Bij 4-19 jarigen: oproep o.b.v. school

13 Contactmomenten Baby: 0-2 jaar: 11 x Peuter: 2-4 jaar: –2 jaar –3 jaar en 3 maanden –4 jaar en 3 maanden Basisschool: 4-12 jaar: 4 x Puber tot jongvolwassene: 3 x

14 Contactmomenten Baby: 0-2 jaar: 11 x Peuter: 2-4 jaar: 3 x Basisschool: 4-12 jaar: –5 jaar spraak-taalscreening logopedie –groep 2 gezondheidsonderzoek –9 jaar vaccinaties –groep 7 gezondheidsles en onderzoek Puber tot jongvolwassene: 3 x

15 “Normale ontwikkeling” Kinderen en ouders zijn uniek Ontwikkeling: –Spraak taal –Motoriek (fijn/grof) –Sociale/emotionele –Cognitieve Opvoeding, gezinssituatie, medische aspecten Mogelijkheden stimulatie omgeving Alarmsignalen

16 Casus Tom 2 jaar, jongste van 4 Forse eigen wil Driftbuien Spreekt nog weinig Werkt niet mee bij onderzoek Klimt overal op

17 90% van de 2 jarigen kan: Fijne motoriek: –3 blokjes stapelen (li en re) Grove motoriek: –vanuit hurkzit iets oprapen zonder te vallen –goed los lopen

18 90% van de 2 jarigen kan: Spraak taal: –2 woordzinnen spreken –spelopdrachten begrijpen –lichaamsdelen aanwijzen bij een pop

19 Casus Daphne 3 jaar Heel stil Hangt aan moeder Enigskind Niet op KDV of PSZ

20 90% van de 3 jarigen kan: Fijne motoriek: –vrachtwagen van blokjes nabouwen –verticale lijn na tekenen –3 vormen in vormenstoof doen Grove motoriek: –een bal schoppen (li & re) –fietsen (op driewieler)

21 90% van de 3 jarigen kan: Spraak taal: –3 woordzinnen spreken –zich verstaanbaar maken bij bekenden

22 Casus Mohammed 4 jaar Spreekt prima NL Naar zijn zin op school Veel verkouden Kan nog niet fietsen Onhandig

23 90% van de 4 jarigen kan: Fijne motoriek: –eigen kleding aan doen –een cirkel natekenen –4 vormen in vormenstoof doen –potlood met vingers vasthouden Grove motoriek: –springen met beide voeten tegelijk –fietsen (met zijwieltjes)

24 90% van de 4 jarigen kan: Spraak taal: –goed verstaanbaar praten –vragen stellen “wanneer?”, “waarom?”

25 “Normale ontwikkeling” Kinderen en ouders zijn uniek Ontwikkeling: –Spraak taal –Motoriek (fijn/grof) –Sociale/emotionele –Cognitieve Opvoeding, gezinssituatie, medische aspecten Mogelijkheden stimulatie omgeving Alarmsignalen

26 Ontwikkelingsachterstand? 1 of meerdere domeinen? Knik in de ontwikkeling? Oorzaak? Overeenstemming met ouders? Acceptatie? Dysmorfe kenmerken?

27 Doorverwijsmogelijkheden JGZ 1 Huisarts Kinderfysiotherapeut Kinderarts Kinderneuroloog Oogarts Psycholoog/ speltherapeut Kernteam Integrale vroeg hulp (IVH)

28 Doorverwijsmogelijkheden JGZ 2 KNO-arts Logopedie Peuterspeelzaal / Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Audiologisch Centrum (Kentalis)

29 Samenwerken & Privacy Beroepsgeheim Toestemming ouders nodig JGZ kan school en ouders ondersteunen Elkaar weten te vinden

30 Conclusie Ontwikkeling bij geen enkel kind hetzelfde Afhankelijk van kindfactoren, ouderfactoren en omgevingsfactoren Samenwerking JGZ en scholen versterken (Passend Onderwijs) Respect voor privacy, altijd samen met ouders

31 Vragen? Jeltje Goudriaan, jeugdarts j.goudriaan@jgzzhw.nl 06-46956355 Algemeen: 088-0549999 www.jgzzhw.nl Nootdorp: jgznootdorp@jgzzhw.nl Pijnacker: jgzpijnacker@jgzzhw.nl Delfgauw: jgzdelfgauw@jgzzhw.nl

32 Integrale Vroeghulp Vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen

33 Integrale Vroeghulp Kinderen van 0 tot 7 jaar waarbij de ouders zich om de een of andere reden zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. Ouders kunnen vragen hebben over: Lichamelijke ontwikkeling Verstandelijke ontwikkeling Sociaal- emotionele ontwikkeling Spraaktaalotwikkeling Gedrag Combinatie van problemen

34 Doel: het bieden van ketenzorg voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Het vroeg signaleren van kinderen met ontwikkelingsproblemen Het snel beschikbaar stellen van multidisciplinaire diagnostiek Een plan met hierin aandacht voor zorg, onderwijs en ondersteuning van het gezin Casemanagement voor het gezin tijdens het IVH traject en duidelijkheid over eventuele langdurige trajectbegeleiding Vroeg inzetten van preventieve en praktische gezinsondersteuning Aansluitend aanbod van zorg en onderwijs

35 Samenwerkingsverband MEE cliëntondersteuner / casemanager Jeugdgezondheidszorgjeugdarts Gehandicaptenzorggedragsdeskundige Jeugdteamjeugd-professional GGZ (geestelijke gezondheidszorg)GZ psycholoog Revalidatie revalidatiearts Ziekenhuis kinderarts

36 Diagnostiek voor jonge kinderen Spraaktaal, gehoor > audiologisch centrum (Kentalis) Gedrag, sociaal emotioneel > GGZ instellingen Motoriek > fysiotherapeut, revalidatie Cognitieve problemen, meerdere problemen of onduidelijk waar problemen vandaan komen > Integrale Vroeghulp

37 Belang van vroegsignaleren Duidelijkheid verkrijgen of er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsstoornis Een kind kan bij een tijdig advies of behandeling de ontwikkelingsachterstand inhalen De ernst van de ontwikkelingsstoornis kan door tijdig advies/ behandeling beïnvloed worden Het bieden van een aangepaste leer- en ontwikkelingsomgeving op een moment dat kinderen volop in ontwikkeling zijn

38 Vertraagde ontwikkeling of ontwikkelingsachterstand Vertraagde ontwikkeling: Een langzamer (ver)lopende ontwikkeling door verschillende oorzaken. Ontwikkelingsachterstand: Tijdelijke of blijvende anders verlopende ontwikkeling.

39 Ketenzorg JGZ en kinderopvang signaleren ontwikkelingsproblemen JGZ maakt de afweging of lichte opvoedondersteuning of een verwijzing naar zwaardere vormen van hulpverlening passend is JGZ besluit de expertise van bv een kinderarts, Kentalis, GGZ of Integrale Vroeghulp in te zetten JGZ wordt op de hoogte gehouden van de hulpverlening (krijgt adviesbrieven en afsluitbrief) Na afsluiting van een traject wordt de regie overgedragen aan de JGZ medewerker

40 Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=OBm_1QS-Faw

41 Werkwijze Intake en opvragen informatie derden Teamoverleg met ouders, opstellen van het advies Evt ontwikkelingsonderzoek voor verdere beeldvorming, vervolgadvies In gang zetten van de adviezen, trajectbegeleiding Afsluiten casus

42 Intake - Reden van aanmelding, vragen van ouders - Voorgeschiedenis - Zelfredzaamheid - Communicatie/ taalontwikkeling - Motorische ontwikkeling - Spel - Sociaal-emotionele ontwikkeling - Gedrag - Opvoedsituatie - Functioneren op dagopvang/ school - Observatie van de intaker

43 Teamoverleg en advies Er kan advies gegeven worden ten aanzien van: Diagnostiek Opvoedondersteuning (Speciale) dagbesteding en vaststellen van de speciale onderwijsbehoeften Er wordt een advies gegeven Na de intake en de eerste informatieverzameling Na een eventueel (ontwikkeling)onderzoek of andere nieuwe gegevens Als het advies gaande het traject wordt bijgesteld of als ouders nieuwe vragen hebben

44 Belangrijke signalen Een kind kan problemen hebben in de spraak- en taalontwikkeling geen imitatie, niet begrijpen van taal, verstaanbaarheid, herhalen van woorden/ zinnen, eigen taal 3-4 jarige: voert eenvoudige gesprekjes met anderen; begrijpt “van mij, van jou”; is verstaanbaar voor onbekenden; spreekt in volledige zinnen. het gedrag stil, driftig, forse stemmingswisselingen 3-4 jarige: uitstellen van behoeftes; kan driftbui beheersen; luistert naar leidsters

45 Vervolg Een kind kan problemen hebben in de sociale interactie erg op zichzelf, vaak conflicten, alleen contact met volwassenen 3-4 jarige: contact is passend wat betreft afstand en nabijheid; zoekt zelf hulp bij vragen; contact met leeftijdsgenootjes; wil erbij horen. de grove en/of fijne motoriek onhandig, veel vallen/ stoten, nog geen goede pengreep, 3-4 jarige: trap op en af met een voet per trede; klimmen en klauteren; inzicht in eigen kunnen

46 Vervolg Een kind kan problemen hebben in de zelfredzaamheid drinken, zindelijkheid, aan- uitkleden 3-4 jarige: zelfstandig aan- en uitkleden (m.u.v. knopen en ritsen); zelfstandig eten en drinken; niet verkeersveilig, weglopen beperkt. de spelontwikkeling niet tot spelen komen, geen interesse in spelmateriaal, eentonig spel 3-4 jarige: constructie spel; symbolisch spel; samen spelen; gevarieerd spel.

47 Vervolg Andere bijzonderheden die regelmatig gezien worden: Stereotype gedragingen Gevoeligheid of ondergevoeligheid voor prikkels (geluid, tast) Moeilijk met veranderingen om kunnen gaan Anders

48 Ontwikkelingsonderzoek Brede beeldvorming vanuit IVH onderzoek gedaan door MEE. Revalidatie GGZ Kentalis Ziekenhuis (POA, KNS) Anders

49 Adviezen in gang zetten casemanager blijft contactpersoon voor de ouders trajectbegeleiding, biedt zelf geen begeleiding regie bij de ouders, tempo van de ouders

50 Afsluiten Casus wordt afgesloten als ouders geen vragen meer hebben aan het team Hulp is in gang gezet Kind is doorverwezen naar andere instantie en kind is goed “aangekomen” De hulpverlening is gestroomlijnd en de coördinatie kan aan anderen worden overgedragen.

51 Consult Consult door professionals is mogelijk

52 Integrale Vroeghulp onderscheidt zich van het CJG/ wijkteam door: Specifieke kennis van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen onder de 7 jaar Multidisciplinair team met een combinatie van medische, gedragsdeskundige en pedagogische deskundigheid Mogelijkheid tot onafhankelijk beeldvormend ontwikkelingsonderzoek voor kinderen onder de 7 jaar Brede kennis van de mogelijkheden binnen de verschillende sectoren (jeugdhulpverlening, gehandicaptensector, revalidatiezorg)

53 Vrijwillige hulpverlening Ouders moeten zelf aanmelden IVH geeft advies, ouders zijn in principe vrij om wel of niet op het advies in te gaan IVH heeft uiteraard wel, net als elke andere hulpverlener, de plicht om te melden als de ontwikkeling van het kind in gevaar komt.

54 Hoe aanmelden Door de ouders bij MEE : 088 7752000 Aangeven dat het gaat om een Integrale Vroeghulp aanmelding Eventueel kun je een vooraanmelding doen bij de coördinator IVH Vragen?

55 Opdracht Aanmeldformulier basisschool Welke stappen kan je vanuit school nemen?

56 Adresgegevens Integrale Vroeghulp Postadres:Postbus 1088 2600BB Delft Telefoon: 088 7752000/ 06 51081734 Coördinator:Emelie Sloots E-mail:ivh.delft@meezhn.nlivh.delft@meezhn.nl Website:www.integralevroeghulp.nlwww.integralevroeghulp.nl

57 Praktische verwerking Koppeling naar de praktijk: aanmelding op school

58 Mededelingen en afsluiting INFORMATIE Motorische ontwikkeling Zintuiglijke ontwikkeling Taal Cognitieve ontwikkeling Soc.em.ontw. Creatieve ontw. Passend Onderwijs


Download ppt "Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google