De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV - sessie Financiën November 2015 www.poraad.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV - sessie Financiën November 2015 www.poraad.nl."— Transcript van de presentatie:

1 ALV - sessie Financiën November 2015 www.poraad.nl

2 Loonruimte-akkoord Rare move Waarom? Extra geld Sectorbelang Communicatie

3 www.poraad.nl Akkoord met drie bonden begin november Puzzel Loonruimte-akkoord Overgangsrecht flexbepalingen Inhoudelijke inzet Tijd

4 www.poraad.nl Inhoud Loon Flex Transitievergoeding

5 www.poraad.nl WWZ en flex Altijd vervangen Meer mensen in vaste dienst Flexibel inzetbaar Ruimte in de wet benutten VF en PF

6 www.poraad.nl Agenda 1.Aanpassing bekostiging 2.Modernisering bekostiging 3.COA, loonruimteakkoord en WWZ 4.Asielzoekers 5.Fiscaliteiten 6.Overig 7.…

7 www.poraad.nl Aanpassing bekostiging Aanpassing personele bekostiging 2015-2016  27 maart versus 15 oktober: 1.Indexatie personele bekostiging 2015  0,44% Op grond van referentiesystematiek 2015 2.Loonruimteakkoord 2015  2,89%

8 www.poraad.nl Aanpassing bekostiging

9 www.poraad.nl Aanpassing bekostiging

10 www.poraad.nl Modernisering 1.De uitgangspunten en criteria voor een nieuw bekostigingssysteem 2.Hoe de bekostiging er uit kan komen te zien als deze volgens genoemde uitgangspunten en criteria zou worden ingericht  (financiële) consequenties voor schoolbesturen Let op: dit is géén eindvoorstel! Aanpassingen in criteria? 3.Discussie over (1) uitgangspunten/ criteria en (2) uitwerking

11 www.poraad.nl Tijdlijn Invoering per ca. 2020, Na 2020 (vijfjarige) overgangsregeling -Schoolbesturen hebben tijd om kostenstructuur aan te passen op bekostigingsniveau -Na krimp

12 www.poraad.nl Achtergrond Bestuursakkoord 2014: “een vereenvoudigd bekostigingsmodel” o best gewaardeerd in de evaluatie bestuursakkoord Werkgroep modernisering van de bekostiging OCW/ DUO / PO- Raad o Netwerk financiën o OCW is stelselverantwoordelijke In najaar 2015 gesprek met veld over modernisering  op agenda ALV 26 november 2016

13 www.poraad.nl Criteria Eisen waaraan bekostiging zou moeten voldoen 1.Stabiel 2.Simpel 3.Sturende werking zo veel als mogelijk beperken 4.Kostenvolgend/ objectieve kostenverschillen honoreren Proces criterium: zachte landing bij invoering Zijn dit de juiste criteria? Aanvullingen/ aanpassingen

14 www.poraad.nl Modernisering 1.De uitgangspunten en criteria voor een nieuw bekostigingssysteem 2.Hoe de bekostiging er uit kan komen te zien als deze volgens genoemde uitgangspunten en criteria zou worden ingericht  (financiële) consequenties voor schoolbesturen 3.Discussie over (1) uitganspunten/ criteria en (2) uitwerking

15 www.poraad.nl Uitwerking criteria 1.Bekostiging uitgaande van bedrag per leerling tenzij specifieke omstandigheid objectief leidt tot hogere kosten per leerling 2.Bekostiging per bestuur 3.Bekostiging o.b.v. 1 boekjaar  kalenderjaar

16 www.poraad.nl Referentievariant Onderdelen bekostiging basisscholen

17 www.poraad.nl Referentievariant Referentievariant: Bedrag per leerling : € 4.550

18 www.poraad.nl Variant 15 Bedrag per leerling basisschool (€ 4.115), plus bedrag voor: -Onderwijsachterstanden budget (OAB) -Kleine scholen toeslag (KST) -Internationaal georiënteerd basisonderwijs -Bekostiging asielzoekerskinderen -Prestatiebox (ca. 2,5% totale bekostiging)

19 www.poraad.nl Variant 15

20 www.poraad.nl Modernisering 1.De uitgangspunten en criteria voor een nieuw bekostigingssysteem 2.Hoe de bekostiging er uit kan komen te zien als deze volgens genoemde uitgangspunten en criteria zou worden ingericht  (financiële) consequenties voor schoolbesturen 3.Discussie over (1) uitgangspunten/ criteria en (2) uitwerking  Conclusies, aanbevelingen, amendementen, etc.

21 www.poraad.nl Vragen? r.goedhart@poraad.nl

22 www.poraad.nl Asielzoekerskinderen En andere nieuwkomers

23 www.poraad.nl Kenmerken Spreekt de taal niet; Heeft vaak een heftige vlucht of migratie achter de rug; Heeft vaak een onderwijsachterstand; Thuissituatie (AZC) is vaak niet ideaal; Gezin niet altijd compleet; Veel mutaties als gevolg van werkwijze COA; Daarnaast alle reguliere kansen en problemen.

24 www.poraad.nl Consequenties Kleinere klassen Veel differentiatie Druk op personeel (verzuim) Extra geld nodig, kan worden aangevraagd bij DUO Let op deadlines voor de aanvraag Wel opstartkosten en extra middelen worden door de meeste besturen als (te) krap ervaren Soms zijn er gemeentelijke afspraken mogelijk

25 www.poraad.nl Fiscaliteit

26 www.poraad.nl Btw blijft aandachtspunt Als u betaald voor een product of dienst van een ander schoolbestuur; Als u een factuur stuurt voor een product of dienst aan een andere rechtspersoon; Als u een samenwerkingsafspraak maakt waarbij mensen of middelen worden uitgewisseld. Er zijn vrijstellingen mogelijk, het is dan wel aan het schoolbestuur om te bewijzen dat aan alle eisen is voldaan; Bij twijfel is het raadzaam vooraf af te stemmen met de lokale belastinginspecteur.

27 www.poraad.nl Vragen? m.ruitenbeek@poraad.nl


Download ppt "ALV - sessie Financiën November 2015 www.poraad.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google