De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Folkersma (em. Bunschoten) 16:30 voorganger: ds. G. Zomer (Waardhuizen) Volgende week zullen wij D.V. in de morgendienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor SIRIZ (voorheen de VBOK). Deze vereniging verleent hulp bij nood vanwege onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap, bij zwangerschapsverlies en bij alleenstaand (tiener)moederschap. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 9 decemberBijbelstudieclub Dabar 20 00 interkerkelijke thema-avond over Franciscaanse spiritualiteit De Enck, Oirschot 10 december 20 30 B.V. Ichtus V.V. “Soli Deo Gloria” 12 december19 30 Lidwina in concert 13 december9 30 kinderclub 19 30 tegenstemmen zingen

5 Deze week zijn jarig: 6 december:Lotte van Harten zr Marike Lukkien-Hoetmer br Samuel van der Tempel 9 december:Koen van Pijkeren zr P. van de Riet-de Boer 10 december:br Luuk de Graaf 11 december:Denise Pielman Jari Pielman 12 december:Minke Schaaij

6 De Commissie van Beheer nodigt u uit voor een informatieavond op donderdag 17 december 2015 20:00 uur in het kerkgebouw Onderwerp van de avond: -Toelichting financiële uitgangspunten -Onderhoudsverplichtingen en planning -Begroting 2016 Meer informatie vindt U in het Kruispunt van deze week

7 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

11 Psalm 130: 1 1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER, tot U die hulp kunt zenden, ik buig mij voor U neer. Heer, neig tot mij uw oren en wil mijn klacht verstaan, wil mijn gebed verhoren, ontferm U, zie mij aan.

12 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

13 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

14 Psalm 130: 2, 3, 4 2 Als U ons overtreden, o HEER, blijft gadeslaan, de ongerechtigheden - Heer, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving bij U altijd geweest, opdat U in ons leven eerbiedig wordt gevreesd.

15 Psalm 130: 2, 3, 4 3 Ik blijf de HEER verwachten en hopen op zijn woord. Ik wacht in al mijn klachten op Hem, tot Hij mij hoort. Mijn ziel, vervuld van zorgen, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen – de morgen, o wanneer!

16 Psalm 130: 2, 3, 4 4 Hoopt op de HEER, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, Gods goedheid is zeer groot. Hij hoort naar uw gebeden, blijft Israël nabij. Van ongerechtigheden maakt Hij zijn volk weer vrij.

17 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

20 Psalm 102: 6, 9, 13 6 Gij, HEER, troont te allen tijde, steeds zal men uw naam belijden van geslachte tot geslacht. Gij zult opstaan in uw kracht. Gij zult ons verlossing schenken, Sion eindelijk gedenken. Tijd is ’t voor uw grote daden, eindlijk tijd voor uw genade.

21 Psalm 102: 6, 9, 13 9 Uit den hemel hoog verheven ziet Hij neer op 't aardse leven. Uit Zijn heiligdom omhoog slaat Hij op zijn knechten 't oog. Hij zal komen, de Geduchte; hun die in de kerkers zuchten, met de dood voor ogen leven, Hij zal hun de vrijheid geven.

22 Psalm 102: 6, 9, 13 13 Gij, dezelfde, gistren, heden, zult de toekomst tegentreden, zult dezelfde zijn altijd, eindeloos in majesteit. Zo zult Gij uw trouw betonen, ja, uw volk zal veilig wonen. En de komende geslachten zal altoos uw vrede wachten.

23 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

24 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

25 Psalm 98: 1, 2 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

26 Psalm 98: 1, 2 2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!!

27 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

28 Advent= komst. Het Kerstfeest het feest van Christus 1e komst. Gods volk moest daarvoor klaargemaakt worden. Door de heraut, de wegbereider.

29 Wij zijn op weg naar Christus’ wederkomst. Het is nog adventstijd! Verwachten wij Hem? Als de Mensenzoon komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? ( Luc. 18: 8).

30 Het ongeloof van priester Zacharias, obstakel op de weg voor de komst van de Here. 1.De boodschap die Zacharias krijgt. 2.Zacharias’ ongeloof. 3.Hoe de Here dit ongeloof aanpakt. 2

31 Zacharias mag het reukoffer brengen, de dag van zijn leven. De opstijgende rook van het reukoffer: symbool voor het gebed van Gods volk. De priester bad om de komst van de Here. Al eeuwen lang was gebeden om de komst van de Here in de Messias.

32 Gods volk was in nood onder Herodes. Het was zo verdeeld. Nog maar een kleine rest leefde bij wat God had beloofd.

33 Een engel verschijnt. Zacharias is ontsteld. De engel zegt: wees niet bang. Uw gebed is verhoord. Dat is: De Here komt.

34 De Here komt Johannes is Zijn wegbereider. Hij gaat voor de Here uit om het volk voor de komst van de Here klaar te maken.

35 Het ongeloof van priester Zacharias, obstakel op de weg voor de komst van de Here. 1.De boodschap die Zacharias krijgt. 2.Zacharias’ ongeloof. 3.Hoe de Here dit ongeloof aanpakt.

36 Zacharias blijft al steken bij de belofte over zijn zoon zal baren: “Onmogelijk, dit kan niet waar zijn!” Maar het is de boodschap van God door Gabriël, Gods hooggeplaatste, speciale boodschapper!

37 Wat God doet, is niet beperkt tot wat een mens voor mogelijk houdt. God maakte zo vaak een nieuw begin waar alles leek dood te lopen.

38 Voor God is niets te wonderlijk! Abraham en Sara enz. Ps. 113. Ezechiél 37: het dal met de dorre doodsbeenderen, symbool van Gods volk dat wordt opgewekt uit het graf van de ballingschap).

39 Zacharias is het zicht daarop kwijt. Zacharias = de HERE gedenkt. Elisabet = God is eed. Al duurt het lang, God vergeet Zijn beloften niet. Hij is trouw aan Zijn Woord. Dat wist Zacharias allemaal, maar nu is hij het zicht daarop kwijt. En hij heet nog wel Zacharias(=de HERE gedenkt). En zijn vrouw Elisabet(=God is eed), ook zo’n rijke naam. Al duurt het lang, God vergeet Zijn beloften niet. Hij is trouw aan Zijn Woord.

40 De Here komt. Johannes (= de Here is genadig) Is Zijn heraut, de wegbereider van Jes.40 en Mal.3 en 4. Johannes, de profeet. Als Elia roept hij Gods volk terug naar het verbond van de HERE.

41 Zacharias komt niet verder dan eigen onmacht. Blind voor wat God belooft. Door ongeloof.

42 Het ongeloof van priester Zacharias, obstakel op de weg voor de komst van de Here. 1.De boodschap die Zacharias krijgt. 2.Zacharias’ ongeloof. 3.Hoe de Here dit ongeloof aanpakt.

43 Zacharias met stomheid geslagen. Hij kan de zegen niet uitspreken. Hij kan het blijde nieuws niet verkondigen.

44 Tot aan Johannes’ geboorte nadenken over wat de Schrift zegt over de komst van de Messias. Hij laat hij in zijn lofzang als profeet door de Heilige Geest de Schriften spreken. Vreugde in plaats van ongeloof.

45 Met Christus’ 2de advent komt de volkomen vervulling. Ga uit van Gods Woord. Word daarmee al meer vertrouwd. Dat bewaart voor ongeloof. Pas op voor wat mensen denken, voelen, ervaren. Pas Gods Woord niet bij daarbij aan.

46 Gods Woord wil ons genezen van twijfel, kleingeloof en ongeloof. Als de Mensenzoon komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde ( Luc. 18: 8). Onderwerp alles aan de gehoorzaamheid aan Christus.( 2 Kor. 10). Verwonder u over de grote mysteries waar de Bijbel vol van is.

47 Christus 1 e advent: God geopenbaard in het vlees. Het grootse geheimenis van ons leven in eerbied, ontzag en verwondering voor de Here ( 1 Tim. 3). Christus’ 2 de advent brengt de vervulling van de Immanuël-belofte, God met ons. Zo heerlijk in het nieuwe Jeruzalem.

48 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

49 LvdK 126: 1, 2, 3 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

50 LvdK 126: 1, 2, 3 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

51 LvdK 126: 1, 2, 3 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

52 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

53 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

54 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

55 Gezang 78: 4 4 Nog eenmaal zal hij komen als richter van ’t heelal, die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven ’t graf.

56 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

57 Gezang 182E 4-stemmig

58 Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1, 2, 3 Gezang78:4 Gezang182E:Amen

59 Gemengd Koor Vivace Uit Helmond Met werken van Mendelssohn Programma op www.lidwinaconcerten.nl Zaterdag 12 december 19.30-20.30 uur

60

61

62 De Commissie van Beheer nodigt u uit voor een informatieavond op donderdag 17 december 2015 20:00 uur in het kerkgebouw Onderwerp van de avond: -Toelichting financiële uitgangspunten -Onderhoudsverplichtingen en planning -Begroting 2016 Meer informatie vindt U in het Kruispunt van deze week


Download ppt "Liturgieds. K. Folkersma (em. Bunschoten) Collecte: SIRIZ Psalm130:1 Psalm130:2, 3, 4 Lucas1:5 - 25 Psalm102:6, 9, 13 Psalm98:1, 2 Lucas1:18 - 20 LvdK126:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google