De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbel en Koran. Vragen Tot welke religie reken je jezelf? Ben je goed thuis in die religie? Ben je enigszins thuis in de (een) andere religie? Waarom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbel en Koran. Vragen Tot welke religie reken je jezelf? Ben je goed thuis in die religie? Ben je enigszins thuis in de (een) andere religie? Waarom."— Transcript van de presentatie:

1 Bijbel en Koran

2 Vragen Tot welke religie reken je jezelf? Ben je goed thuis in die religie? Ben je enigszins thuis in de (een) andere religie? Waarom kies je voor deze keuzecursus Bijbel en Koran? Wat verwacht je van deze cursus Bijbel en Koran?

3 Soorten definities Substantieel (of essentialistisch) Functioneel Fenomenologisch  Vb. Ninian Smart Normatief of objectief

4 Ninian Smart The World Religions, Cambridge 1998 7 dimensies van levensbeschouwingen 7 terreinen van de werkelijkheid Ritueel/praktisch Emotioneel/ondervinding Verhalend/mythisch Doctrinair (leerstellingen) Moreel (waarden) Sociaal/institutioneel Materiëel De natuurlijke dingen De gemaakte dingen De andere mensen De maatschappij De geschiedenis De persoon/het zelf Het geheel/een omvattend perspectief/het geheim

5 7 x 7 … Natuur Cultuur Anderemensen Maat-schappij Geschie-denis Persoon Geheel Ritueel Emotioneel Verhalend Doctrinair Moreel Sociaal Materieel

6 Dialoog Dialoog of “trialoog”? Tradities zijn divers:  In de tijd  In de ruimte  Ook hier en nu veelvormig Tradities zijn verwant  Abrahamitische religies: Monotheisme (almachtige God, Schepper) Beeldenverbod Ethiek Laatste oordeel

7 Dialoog: de valkuilen De eigen traditie als norm hanteren  De hermeneutische cirkel Verschillende methoden gebruiken  Bijv. wetenschappelijk, religieus Selectief kijken  Zien wat je graag wil zien Sterke met zwakke kanten vergelijken Ideaal met werkelijkheid vergelijken

8 Een “Heilige boek” – wat is dat? Heilig voorwerp Goddelijk Geïnspireerd Onaantastbaar In gebruik

9 Hoe komt een Heilig boek tot stand? Gods hand (Mechanische) inspiratie beschrijving van visioenen  Ezechiël, Openbaring van Johannes  Mohammed “horen” (dictaat) heiligverklaring achteraf “neergezonden”

10

11 Historisch overzicht van de Heilige Boeken Wet (Tora)  Afgesloten ca. 500 v. Chr., na de ballingschap  5 boeken Profeten (Nebiim)  Afgesloten ca. 200 v. Chr.  2 delen: Vroege Profeten: geschiedenis Late Profeten: woorden van de profeten  3 grote profeten  12 kleine profeten Een aantal niet-gecanoniseerde geschriften

12 De Septuaginta Griekse vertaling van de joodse boeken Omvat de Wet, de Profeten en een aantal overige geschriften Van sommige geschriften bestaat geen Hebreeuws origineel Volgorde:  Wet  Historische boeken  Dichterlijke boeken  Profetische boeken

13 Afsluiting Tenach Na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem werd het nodig de Schriften af te grenzen: synode van Jamnia Tenach: 22 (24) boeken  Tora  Nebiim  Chetubim Overige geschriften; een deel van de extra boeken in de LXX Uitleg van Tenach in de Talmoed:  Misjna (ca. 200, Jehuda haNasi)  Gemara

14 De bijbel Bijbel=boeken, nl. 66 stuks; omvat OT en NT  OT = Oude Testament (39) Bevat de boeken van Tenach De extra boeken in de LXX zijn omstreden; ze worden deuterocanoniek (RK) of apocrief (Prot.) genoemddeuterocanoniek  NT = Nieuwe Testament (Grieks) (27) 4 evangeliën + Handelingen der apostelen Brieven, m.n. die van Paulus Apocalyps Apocriefen Vulgata: vertaalproject van de hele bijbel in het Latijn, begonnen door Hieronymus (ca. 400)

15 Koran Een nieuwe openbaring in het Arabisch Vanaf 611 in stukken geopenbaard Herhaalt de voorgaande openbaringen  Bijbelse en niet-bijbelse Vervangt deze omdat ze onzuiver zijn overgeleverd Is de laatste openbaring, omdat Mohammed het “zegel der Profeten” is Tekst vastgesteld door Uthman, ca. 650 Gevolgd door veel uitleg en aanvullende verhalenuitleg en aanvullende verhalen


Download ppt "Bijbel en Koran. Vragen Tot welke religie reken je jezelf? Ben je goed thuis in die religie? Ben je enigszins thuis in de (een) andere religie? Waarom."

Verwante presentaties


Ads door Google