De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Empowerment Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 3 week 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Empowerment Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 3 week 5."— Transcript van de presentatie:

1 Empowerment Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 3 week 5

2 RECAP Systemisch denkkader en systeemtheoretische begrippen om gezinssystemen te kunnen analyseren: 1.Hiërarchische ordening en waarden (interactie-, affectieve- en relatiepatronen) 2.Levenscyclus (genogram en transities) 3.Interactie- en communicatiepatronen (axioma’s Watzlawick) 4.Meervoudige betekenis van symptomen 5.Ecologisch model van Belsky en pedagogisch besef

3 Kaderwet WMO 2007 start invoering WMO Decentralisatie jeugdzorg (inclusief jeugd-GGZ) 2015: financiën en zeggenschap bij de gemeenten Doel bevorderen eigen verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit burgers Wat is een pedagogische Civil Society?

4 It takes a village to raise a child “De psychopathologisering en criminalisering van een te groot deel van de Nederlandse jeugd moet gestopt worden door het versterken van de opvoedingssituatie in gezinnen, scholen en het publieke domein. Kinderen moeten weer opgevoed worden en niet te snel behandeld. Ouders moeten gesteund worden en niet te snel naar een ‘gedragsmanagement programma’ gestuurd worden.” (Hermanns, 2009)

5 Maatschappelijke relevantie Actief inzetten en versterken sociaal netwerk gezin: Levert bijdrage aan creëren opgroei - en opvoedklimaat Legt meer nadruk op opvoeden binnen gezin en omgeving Steunt gezin en wordt daardoor minder (snel) afhankelijk van professionele hulpverlening Versterkt eigen kracht van gezinnen, jongeren en hun sociale omgeving Levert bijdrage aan sociale cohesie binnen wijk/buurt

6 Welzijn Nieuwe Stijl Werken vanuit ‘één gezin, één plan, één regisseur’: Wat kan iemand (’s omgeving) zelf en wat heeft iemand nodig heeft om dat te kunnen Samenwerking formele met ‘informele krachten’ Generalist naar buiten toe, specialist naar binnen toe

7 Werkniveau professionals Individueel niveau Community/wijkniveau Organisatieniveau Stedelijk/landelijk niveau

8 Empowerment Het verlenen van kracht of macht : beschikken over hulpbronnen zoals kennis, sociale vaardigheden en sociale contacten (Pennix, 2005) Proces van versterking waarbij individuen, gemeenschappen en organisaties greep krijgen op hun eigen situatie en hun omgeving (Regenmortel, 2002)

9 Sociaal netwerk strategie Gericht op benutten, activeren, revitaliseren, opbouwen van informeel netwerk rond persoon, kind, gezin. http://www.wmowerkplaatsen.nl/wmo-gestript-deel-3-over- sociale-netwerkstrategieen http://www.wmowerkplaatsen.nl/wmo-gestript-deel-3-over- sociale-netwerkstrategieen

10 Persoonlijk empowerment Intrapersoonlijk Interpersoonlijk Gedrag

11 Community empowerment Wederzijdse beïnvloeding persoonlijk empowerment en wijk Bestaande en nieuwe communities verbinden/sleutelpersonen

12 Jeugdzorg in de wijk http://www.youtube.com/watch?v=5IMjPT9Iwu4 Spirit Amsterdam

13 Organisatie-empowerment Lerende organisatiecultuur op alle niveau’s Zelfsturende professionals Resultaat: sociale innovatie Systemisch en parallel proces : organisatie professionals cliënten

14 Houdingsaspecten 1.Betekenisgeving door cliënt is leidend 2.Niet-wetende houding 3.Toekomstgericht 4.Focus op kracht cliënt 5.Bewust zijn van eigen referentiekader 6.Oog voor het leer- en ontwikkelingsproces


Download ppt "Empowerment Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 3 week 5."

Verwante presentaties


Ads door Google