De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWARTAAL 2 JAAR 2 SLC. vandaag Programma kwartaal 4 Opdrachten Werkbezoeken eindgesprekken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWARTAAL 2 JAAR 2 SLC. vandaag Programma kwartaal 4 Opdrachten Werkbezoeken eindgesprekken."— Transcript van de presentatie:

1 KWARTAAL 2 JAAR 2 SLC

2 vandaag Programma kwartaal 4 Opdrachten Werkbezoeken eindgesprekken

3 Programma kwartaal 4 Wee k TijdWerkvorm/activiteitGroepsvormBegeleiding 1. 1x50 Thema van bijeenkomst Stand van zaken Uitleg opdracht 1, 2 en 3 Jaarraadvergadering Groep Ja Nee 22x50Collegiale consultatieCoco groepenJa 32x50 Thema van bijeenkomst Stand van zaken Individuele gesprekken inplannen/ Werken aan portfolio GroepJa 52x50Collegiale consultatieGroepJa 62x50EindgesprekkenIndividueelJa 72x50EindgesprekkenIndividueelJa 82x50EindgesprekkenIndividueelJa

4 Opdrachten Opdracht 2.3: Afstemming in de opvoeding In deze opdracht richt je je op je professionele handelen binnen de context van een geanalyseerde opvoedsituatie en op je contacten met medeopvoeders en instanties. Specifiek richt je je op de mate waarin je in de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten op de praktijkplaats rekening houdt met en inhoudelijk zorg draagt voor pedagogische afstemming tussen kind, opvoeders en medeopvoeders. Kanttekening: Deze opdracht veronderstelt dat je vooraf aan jouw activiteit de desbetreffende opvoedsituatie hebt geanalyseerd en adequate gegevens hebt verzameld die van invloed kunnen zijn op de afstemming tussen kind, opvoeders en medeopvoeders (zie hiervoor competentie A1, B1 en B2).

5 In het STARR-formulier beschrijf je een situatie en proces waarin je deze competenties aantoont. Je kunt ook meerdere STARR-formulieren gebruiken als niet alle competenties in een situatie aan bod komen. Als bewijsstuk voeg je het activiteitenprogramma of projectplan toe. Criteria bij de toetsing Inhoudelijke criteria: Je laat aan de hand van een concrete beroepsituatie(s) zien dat je:  Doelgerichte activeiten/projecten ontwerpt en uitvoert om zo de afstemming tussen kind, opvoeders en medeopvoeders te optimaliseren;  Met door jou ontworpen activiteit(en) functioneert in een ketengerichte aanpak, en inhoudelijke afstemming op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogisch interventie tot stand brengt.  Leiding geeft aan je activiteit/project in een multidisciplinaire context;  Met de activiteit bijdraagt aan de verbetering van het pedagogische klimaat binnen je praktijkplaats;  Met je activiteiten/projecten een bijdrage levert aan het pedagogisch beleid binnen de instelling waarin jij werkzaam bent;  Doelgericht, systematisch, planmatig en bewust handelt;  Reflecteert op eigen normen en waarden in relatie met die van het pedagogische beroep en van opvoeders. Niveaucriteria: Je laat dit zien op niveau 2, wat betekent dat je:  Doelgericht en op adequate wijze professionele vaardigheden inzet;  Handelt volgens de standaarden die in het beroep gelden;  Je handelen legitimeert en verantwoordt;  Een open, empathische en dialooggerichte houding in je communicatie naar cliënt aanneemt;  Met bekende passende modellen werkt in verschillende situaties;  Methodisch handelt in enigszins complexe situaties;  Handelt volgens de standaarden die binnen de instelling en in het beroep gelden;  Reflecteert op eigen en beroepseigen normen en waarden. Aanleveren voor week 3

6 Opdrachten Opdracht 2.4: Voorwaarden scheppen voor opvoeding Competenties bij deze opdracht C1. Maatschappelijke oriëntatie: C1.1, C1.2 C2. Bijdragen aan jeugdbeleid: C2.1, C2.2 A1. Verheldering vraagstelling: A1.1, A1.2, A1.3 A2. Opstellen handelingsplan: A2.2, A.3 Algemene competenties Toelichting Naast het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en opvoedondersteuning houdt de Pedagoog zich bezig met het scheppen van voorwaarden voor de opvoeding. Hier gaat het om het creëren en in stand houden van een omgeving die de ontwikkeling van het kind op affectief, cognitief en conatief gebied mogelijk maakt. Daarbij is het van belang dat de vorm van de opvoedrelatie afgestemd is op de behoeften van het kind. Het scheppen van voorwaarden voor een goed pedagogisch klimaat komt tot stand nadat je onderzoek hebt gedaan naar de (problematische) opvoedsituatie, de intentionele en functionele aspecten van de (gezins)opvoeding en de rol van risico- en protectieve factoren in de opvoedsituatie. Aanleveren voor week 5 Voorwaarden aanleveren natschool + mail naar Eline of Pascal

7 Beoordeling zie studiehandleiding

8 Werkbezoeken plannen

9 Eindgesprekken Eind-reflectieverslag Inleiding SLC wordt afgesloten met een individueel beoordelingsgesprek met de SLC coach. Dit is het moment om jouw ontwikkelingen van het afgelopen jaar te laten zien. Inhoud Je schrijft een eindreflectie van maximaal 2 A4. Dit is een verslag waarin je aandacht schenkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling en keuzes op het gebied van werk en studie. Zorg dat de opdrachten vanuit SLC, de routeplanner, leerdoelen en jouw POP terugkomen. Werp ook alvast een blik op de toekomst. Eigen keuze In dit verslag kun je jouw kwaliteiten en valkuilen op de volgende gebieden toelichten: 1. Studie 2. Beroep als pedagoog 3. Balans studie-werk-privé 4. Verantwoordelijkheid voor eigen studie-loopbaan-beroepsontwikkeling


Download ppt "KWARTAAL 2 JAAR 2 SLC. vandaag Programma kwartaal 4 Opdrachten Werkbezoeken eindgesprekken."

Verwante presentaties


Ads door Google