De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink med.hro.nl/binmd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink med.hro.nl/binmd."— Transcript van de presentatie:

1 Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd

2 Opzet kwartaal Kennismaken Opdracht competenties Inleiding gedwongen hulpverlening binnen het civielrechtelijk kader. Toelichting verwerkingsopdracht 1 e bijeenkomst Bekijken van DVD “Vergeten Kinderen” Afronding

3 Opzet en werkwijze Literatuur (boeken en artikelen) vooraf lezen Verwerkingsopdracht op n@tschool (voorwaarde voor toets) en meenemen naar de volgende les Toets: 10 open vragen en 3 toepassingsvragen op een casus

4 Opdracht In groepen van 4 Ervaringen en competenties bespreken (SHL blz 4) Hoe beoordeel je jezelf op deze punten? Vraag goed door aan elkaar! Onderbouw je beoordeling Waar ga je je dit kwartaal op richten?

5 Introductiefilm Wij zitten vast BNNBNN Welke competenties heeft een groepsleider nodig om te werken met deze doelgroep?

6 Werkvormen dit kwartaal Literatuur bestuderen Hoorcolleges Verwerkingsopdrachten Gastdocent Werkbezoek Hartelborgt Focusdag Jeugd Gemeente Rotterdam LinkLink Nog andere ideeën?

7 Wat is jeugdhulpverlening? Hulpverlening aan kinderen Hulpverlening aan jeugd (tot 18 jaar?) Hulpverlening aan ouders Samenwerking met ouders Systeemgericht werken Pedagogisch werken Samenwerken met netwerk

8 Vormen jeugdhulpverlening? 1. Vrijwillig kader 2. Civielrechtelijk kader 3. Strafrechtelijk kader

9 Van dwang naar drang Ervaringen?

10 Wat is het civielrechtelijk kader? “Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de Jeugdzorg.

11 Wat stond er nu eigenlijk? Minderjarig Andere middelen hebben gefaald (lees: vrijwillige hulpverlening) OTS Wet op de Jeugdzorg (zie artikel 1) Stichting = een instelling voor gezinsvoogdij (welke heb je allemaal?)

12 Wat is een OTS? Melding AMK of verwijzing vrijwillige hulpverlening Onderzoek Raad van de Kinderbescherming Rapportage en advies naar de kinderrechter Zitting Bij uitspraak OTS: aanstelling gezinsvoogd voor maximaal 1 jaar.

13 Maatregelen in civielrechtelijk kader OTS Voogdijmaatregel (ontheffing / ontzetting) Machtiging uithuisplaatsing Machtiging gesloten jeugdzorg

14 Voorinformatie Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Meldcode kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld

15 Verwerkingsopdracht 1 Bekijk de DVD “Vergeten Kinderen” en maak een verslag Zie SHL bladzijde 9


Download ppt "Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink med.hro.nl/binmd."

Verwante presentaties


Ads door Google