De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een duurzame toekomst Bruggen en verbindingen in de FRANCISCUS-PAROCHIE Bijeenkomst Parochianen november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een duurzame toekomst Bruggen en verbindingen in de FRANCISCUS-PAROCHIE Bijeenkomst Parochianen november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een duurzame toekomst Bruggen en verbindingen in de FRANCISCUS-PAROCHIE Bijeenkomst Parochianen november 2015

2 Agenda 1. Intro 2. Doel 3. Uitgangspunten 4. Vitaliteit 5. Beroepskrachten 6. Financiële soliditeit 7. Beleidsnota 8. Brainstorm gebouwen 9. Duurzame toekomst 10. Hoe verder Bijeenkomst Parochianen november 2015

3 1. INTRODUCTIE Parochiefusie in september 2013 Ruimte vanuit Bisdom: > geen kerksluitingen op voorhand > ingroeien, verkennen, inventariseren, verbinden > binnen circa 2 jaar: toekomstplan Realisme: > niet veranderen om te veranderen > het goede behouden > ogen niet sluiten voor realiteit/toekomst Bijeenkomst Parochianen november 2015

4 2. DOEL Toekomstbestendige parochie met: 1.Vitale geloofsgemeenschappen 2.Acceptabele werklast Beroepskrachten, Emeriti, Vrijwilligers en Bestuur 3.Financiële soliditeit 4.Goede balans centraal-decentraal 5.Kerkelijke eenheid en harmonie Bijeenkomst Parochianen november 2015

5 3. UITGANGSPUNTEN -Kracht en eenheid door verbondenheid -Respekt voor couleur locale -Centralisatie beroepskrachten -Gezonde duurzame bedrijfsvoering > positief exploitatieresultaat (cashflow) > instandhouding vermogen -Constructieve samenwerking met Bisdom, Dekenaat en andere parochies Bijeenkomst Parochianen november 2015

6 4. VITALITEIT Bezoekers vieringen Sacramenten Vrijwilligers Bijeenkomst Parochianen november 2015

7 5. BEROEPSKRACHTEN Pastoraal team - 1 Fulltime Pastoor - 1 Fulltime Priester - 1 Parttime Diaken - 1 vacature Emeriti Assistenten/invallers Bijeenkomst Parochianen november 2015

8 6. FINANCIËLE SOLIDITEIT Kerkbijdragen - % deelnemende gezinnen - bijdrage per gezin Gezonde bedrijfsvoering, positief exploitatieresultaat Instandhouding vermogen Kosten gebouwen - verwarming - onderhoud - restauratie Bijeenkomst Parochianen november 2015

9 7.BELEIDSNOTA Inhoud Uitgangspunten Taakvelden Bijeenkomst Parochianen november 2015

10 BELEIDSNOTA 7.1 Uitgangspunten Over 2 jaar: Franciscus is verbonden in 1 gemeenschap met per kerkdorp een geloofsgemeenschap met specifieke sfeer/herkenbaarheid Elke geloofsgemeenschap verzorgt zelf dagelijkse organisatie Bestuurlijke wisselwerking clusterkerngroep-Bestuur-PG Beroepskrachten met taakverdeling voor hele parochie en specifieke aandacht voor lokaties/taakvelden Liturgie/samenkomst gelovigen rond Woord & Tafel als bron Voorsorteren op priestertekort Lambertuskerk: hoofdkerk/liturgisch centrum met volledig aanbod Servatiuskerk Erp: compleet liturgisch programma Kerkdorpen: clusterinzet voorgangers, evt. af en toe gebedsdienst Werkgroep avondwakes ter verlichting beroepskrachten Bijeenkomst Parochianen november 2015

11 BELEIDSNOTA 7.2 Taakveld: Liturgie L1 Veghel: naar parochievieringen in Lambertuskerk L2 kerkdorpen: naar roulatierooster zondagse voorgangers (1 Eucharistieviering zondag per cluster) L3 Per cluster 1 gezamenlijke EHC (als < 25 comm.) L4 idem Vormsel L5 Avondwakes en uitvaarten in eigen dorpskerk L6 Per 2017: 1 werkgroep Avondwakes L7 Pastoor gaat lokaal voor op patroonsfeest L8 Verbinding liturgie, katechese en diaconie Bijeenkomst Parochianen november 2015

12 BELEIDSNOTA 7.3 Taakveld: Diakonie & Jongeren D1 Diaconie terug in centrum geloofsgemeenschap D2 Verbinding tussen liturgie, katechese en diaconie D3 Jongeren laten kennismaken met M25 D4 Hulpdienst Diaconie over hele parochie ipv PEV D5 Verbinden lokale diaconie met Parochie Bijeenkomst Parochianen november 2015

13 BELEIDSNOTA 7.4 Taakveld: Katechese K1 EHC- en Vormselprojecten per cluster K2 Programma van Vorming & Toerusting richten op midden-leeftijdsgroeperingen K3 Opzet Leerhuis rond geloofs-, gebeds- en bijbelkatechese K4 Verbinding tussen katechese, liturgie en diaconie Bijeenkomst Parochianen november 2015

14 BELEIDSNOTA 7.5 Taakveld: Communicatie Werkgroep Communicatie Eenheid van stijl, herkenbaarheid Parochieblad-indeling > lokale info clusteren > meer ruimte voor inhoudelijke info Nieuwe website Berichtgeving in lokale media Bijeenkomst Parochianen november 2015

15 BELEIDSNOTA 7.6 Vrijwilligersbeleid  Permanente werving, vorming/scholing V1 Verjonging werkgroepen: 30-60 jr V2 Jongeren als lektor etc V3 Actuele adressenlijsten V4 Parochiedagen/vrijwilligersbijeenkomsten V5 Meer scholing Avondwake etc Bijeenkomst Parochianen november 2015

16 8.GEBOUWEN Inventarisatie Restauratie-/onderhoudsbehoefte Behoud kerk of behoud gebouw Initiatieven tot behoud gebouw > Stichting Vrienden van Eerdse Kerk Eventueel kapelfunctie: rouwen, trouwen, dopen Brainstorm alternatieve (combi-) invulling Kerkhoven: handhaven Bijeenkomst Parochianen november 2015

17

18

19 9. DUURZAME TOEKOMST Voorbereiden op minder beroepskrachten Bouwen bruggen/leggen verbindingen  Frequentie vieringen/wisselen voorgangers  Groeperen dopen/EHC/Vormsel  Bijeenkomsten werkgroepen parochiebreed  Clustervorming * Veghel-Mariaheide * Erp-Keldonk-Boerdonk * Zijtaart-Eerde Bijeenkomst Parochianen november 2015

20 10. HOE VERDER Vragen Opmerkingen Discussie Bijeenkomst Parochianen november 2015


Download ppt "Naar een duurzame toekomst Bruggen en verbindingen in de FRANCISCUS-PAROCHIE Bijeenkomst Parochianen november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google