De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intrinsieke spieren van de hand Duim: –m.abductor pollicis brevis –m.flexor pollicis brevis –m.opponens pollicis –m.adductor pollicis Middenhand: –mm.interossei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intrinsieke spieren van de hand Duim: –m.abductor pollicis brevis –m.flexor pollicis brevis –m.opponens pollicis –m.adductor pollicis Middenhand: –mm.interossei."— Transcript van de presentatie:

1 Intrinsieke spieren van de hand Duim: –m.abductor pollicis brevis –m.flexor pollicis brevis –m.opponens pollicis –m.adductor pollicis Middenhand: –mm.interossei –mm.lumbricales Pink: –m.abductor digiti minimi –m.flexor digiti minimi brevis –m.opponens digiti minimi –(m.palmaris brevis) Duim kent 3 samen gestelde bewegingen: adductie – abductie flexie – extensie oppositie – repositie

2 Art. Radiocarpea Scaphoid Lunate Triquetrum Pisiforme Hamate Capitate Trapezoid Trapezium Art. Radio-ulnare distale (geen onderdeel Art. Radiocarpea) Art. Radiocarpea

3 Aponeurosis palmaris

4 Retinaculi –Retinaculum flexorum –Retinaculum extensorum

5 Duimmuisspieren Thenarspieren: –m. abd. pollicis brevis (n. medianus) –m. opponens pollicis (n. medianus) –m. flexor pollicis brevis (superf.: n. medianus, profundus: n. ulnaris) –m. add. Pollicis (n. ulnaris)

6 Korte duimspieren m.abductor pollicis brevis n.medianus Scaphoideum, retinaculum flexorum – radiale sesambeen, proximale falanx dig 1 - abductie duim m.flexor pollicis brevis n.medianus, n.ulnaris Retinaculum flexorum, trapezium, trapezoideum, capitatum – radiale sesambeen - flexie duim - adductie duim - oppositie duim m.opponens pollicis n.medianus Trapezium, retinaculum flexorum – metacarpale 1 - oppositie duim - adductie duim m.adductor pollicis n.ulnaris Metacarpale 3, carpi – ulnaire sesambeen - adductie duim - oppositie duim - flexie duim

7 Middenhandspieren (1) Dorsaal: –Mm. Interossei (n. ulnaris)

8 Middenhandspieren (2) Ventraal: –Mm Lumbricales (n. medianus en n. ulnaris) –Palmaire mm. interossei (n. ulnaris) (Eindpezen m. flexor digitorum profundus) (Eindpezen m. flexor digitorum superficialis)

9 Midden-handspieren m.lumbricales n.medianus, n.ulnaris Radiaal aan pezen m.flexor digitorum profundus – strekaponeurose dig 2-5 - flexie vingers mm. interossei n.ulnaris Metacarpi (dorsaal), metacarpale 2- 5 – proximale flanx dig 2-5 - flexie vingers - spreiden vingers

10 Pinkmuisspieren Hypothenarspieren: –M. abd. digiti minimi –M. opponens digiti minimi –M. flexor digiti minimi brevis Allen geïnnerveerd door n. ulnaris

11 m.abductor digiti minimi n.ulnaris Pisiforme, retinaculum flexorum – distale falanx dig 5 - abductie pink m.flexor digiti minimi n.ulnaris Hamatum, retinaculum flexorum – distale falanx dig 5 - flexie pink m.opponens digiti minimi n.ulnaris Hamatum, retinaculum flexorum – metacarpale 5 - oppositie pink m.palmaris brevis n.ulnaris Aponeurosis palmare, retinaculum flexorum – huid Korte pinkspieren

12 m. abd. pollicis brevis m. flex. pollicis brevis m. opponens. pollicis m. add. pollicis m. abd.digiti.minimi m. Opponens digiti minimi m. Flexor digiti minimi brevis m. Interossei dorsales m. Interossei palmaris mm.lumbricales

13 Bovenbeen

14

15

16 Schema Bovenbeen Ventraal: –m.sartorius –m.rectus femoris –m.vastus lateralis –m.vastus medialis –m.vastus intermedius (m.articularis genus) Mediaal: –m.pectineus –m.adductor longus –m.gracilis –m.adductor brevis –(m.obturatorius externus) –m.adductor magnus Dorsaal: –m.biceps femoris –m.semitendinosus –m.semimembranosus Lateraal: –m.gluteus maximus –m.gluteus medius –m.gluteus minimus –m.tensor fasciae latae

17 VEN DORS MEDLAT Retrovertoren (n.ischiadicus) Abductoren (nn.glutei) Adductoren (n.obturatorius) Antevertoren (n.femoralis) Pietje ligt graag boven op Marietje (zie volgende dia) m.pectineus  + n.femoralis m.adductor magnus  + n.tibialis Caput breve m.biceps femoris  n.peroneus communis

18 Ezelsbruggetje voor de adductoren (mediale spieren in bovenbeen) Pietje Ligt Graag Bovenop Marietje PLGBMPLGBM m. pectineus m.adductor longus m.gracilis m.adductor brevis m.adductor magnus

19 M. Quadraceps femoris: –M. Rectus femoris –M. Vastus Lateralis –M. Vastus Medialis –M. Vastus Intermedius M. Gracilis

20 M. Pectineus M. Obturatorius ext. M. Obturatorius int. M. Adductor Brevis M. Adductor Longus M. Adductor Magnus –pars inferior en superior

21 M. Gluteus Maximus M. Biceps Femoris: –Caput longum –Caput brevis M. Adductor Magnus M. Semitendinosus M. Gracilis M. Semimembranosus

22 M. Gluteus Medius M. Gluteus Minimus M. Piriformis M. Gemelli superior M. Obturatorius Int. M. Gemelli inferior M. Quadratus femoris M. Adductor minimus –(deel van Add. Magnus) M. Adductor Magnus M. Semimembranosus

23 SIAS M. Gluteus Maximus M. Tensor Fascie Lata M. Sartorius M. Rectus Femoris Tractus Iliotibialis M. Vastus Lateralis M. Biceps Femoris –Caput longum –Caput breve M. Semimembranosus

24

25

26 Anteversie M. iliopsoas (m. psoas major + m. iliacus) M. tensor fasciae latae (ventrale vezels) M. pectineus M. adductor longus M. adductor brevis M. gracilis M. gluteus medius (ventrale vezels) M. gluteus minimus Retroversie M. gluteus maximus M. gluteus medius (dorsale vezels) M. gluteus minimus (dorsale vezels) M. adductor magnus M. piriformis

27 Abductie M. gluteus medius M. tensor fasciae latae M. gluteus maximus met zijn aanhechting aan de fascia lata (bovenste vezels) M. gluteus minimus M. piriformis M. obturatorius internus Adductie M. adductor magnus met m. adductor minimus M. adductor longus M. adductor brevis M. gluteus maximus met zijn aanhechting aan de tuberositas lutea M. gracilis M. pectineus M. quadratus femoris M. obturatorius externus

28 Exorotatie M. gluteus maximus M. quadratus femoris M. obturatorius internus M. gluteus medius en m. gluteus minimus (dorsale vezels) M. iliopsoas M. obturatorius externus Alle adductoren behalve m. pectineus en de m. gracilis M. sartorius M. piriformis M. gemellus sup. + inf. Endorotatie M. gluteus minimus en m. gluteus medius (ventrale vezels) M. tensor fasciae latae (laterale vezels) M. adductor magnus met het deel dat vastzit aan het tuberculum adductorium

29 Knie Draai-scharnier gewricht: -flexie/extensie om transversale as -Endorotatie/ exorotatie om longitudinale as

30 Tibiofemorale compartiment: –Condyli mediale en laterale van het femur articuleren met de condyli mediale en laterale van de tibia Patellofemorale compartiment: –Facies patellaris van het femur articuleert met de facies articularis van de patella

31 Gewrichtskapsel –Pees m. quadriceps femoris –Retinaculum mediale patellae –Retinaculum laterale patellae –Ligamentum Patellaris

32 Meniscus Lateralis Meniscus Medialis Membrana synovialis

33 L A P M LAMP: Voorste kruisband: van LATERAAL naar ANTERIOR Achterste kruisband: van MEDIAAL naar POSTERIOR

34

35

36 Pes Anserinus –M. Gracilis –M. Sartorius –M. Semitendinosus

37 Corpus Adiposum suprapatellaris Bursa suprapatellaris Bursa prepatellaris Corpus Adiposum infrapatellaris (Hoffa) Bursae infrapatellaris

38 Plica synovialis –(embryonale rest) Meniscus lateralis Meniscus medialis M. Articularis genus Ligamentum collaterale laterale / fibulare (extra capsullair)

39 Bewegingen Flexie: (passief en actief) door aanspannen van: –Hamstrings: M. semimembranosus, m. biceps femoris, m. semitendinosus –M. Gastrocnemius –Delen Ligg. Cruciata –Laterale meniscus beweegt naar achteren Extensie: (passief en actief) door aanspannen van: –M. Quadriceps femoris (m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius, m. vastus medialis), Belangrijkste stabilisator kniegewricht –Collaterale banden –Delen van de kruisbanden –Laterale meniscus beweegt naar voren –M. articularis genus: diepe vezelbundeltjes van de m. vastus intermedius, die aan het kapsel (m.n. bursa suprapatellaris) aanhechten. Zorgt ervoor dat de synoviale membraan niet in de gewrichtsspleet komt tijdens strekking van het been door spannen van het gewrichtskapsel

40 Endorotatie: –M. popliteus: haalt de knie uit de slotrotatie –M. semitendinosus –M. semimembranosus –Beperkt door aanspannen van de kruisbanden Exorotatie: –M. Biceps femoris –Beperkt door collaterale ligamenten

41 m.sartorius m.gracilis m.semitendinosus m.semimembranosus m.biceps femoris    hamstrings Pes anserinus (superficialis) [Pes anserinus profundus]  Endorotatie knie Exorotatie knie

42 Kuitbeen

43

44

45 Compartimenten: –Anterior –Laterale –Posterior Diep Oppervlakkig Septa: –Septa intermusculare anterior –Septa intermusculare posterior –Membrana interossale –Septa interossale transversus

46 VEN LAT DORS MED Tib Fib Extensoren (n.peroneus profundus) Flexoren (n.tibialis) Peronei (n.peroneus superficialis) Flexoren (n.tibialis)

47 Schema Onderbeen Ventraal: –m.tibialis anterior –m.extensor hallucis longus –m.extensor digitorum longus –(m.peroneus tertius) Lateraal: –m.peroneus longus –m.peroneus brevis Dorsaal Oppervlakkig: –m.gastrocnemius –m.soleus –m.plantaris –m.popliteus Dorsaal Diep: –m.tibialis posterior –m.flexor digitorum longus –m.flexor hallucis longus

48 Compartiment anterior (Extensoren) –M. Tibialis Anterior –M. Extensor Hallucis longus –M. Extensor Digitorum longus M. tertia peroneus

49 Laterale Compartiment (Peronei) –M. Peroneus longus –M. Peroneus brevis

50 Superficiale dorsale onderbeenspieren: (flexoren, allen: n tibialis) –M. Plantaris –M. Soleus –M. Gastrocnemius –Tendo calcaneus (achillespees)

51 Diepe dorsale onderbeenspieren: (flexoren, allen n tibialis) –M. Popliteus (geen flexor) –M. Flexor Hallucis Longus –M. Tibialis posterior –M. Flexor Digitorum longus

52 Enkel en Voet

53 Tom, Dick and Harry T DANHT DANH m. Tibialis posterior m. flexor Digitorum longus A. + v. tibialis posterior N. tibialis m. flexor Hallucis longus Structuren achter retinaculum flexorum, van malleolus naar calcaneus

54

55 Kruising pezen van diepe flexoren onderbeen MEDLAT DTH H HT T D D onderbeen malleolus medialis voetzool Chiasma tendineum crurale Chiasma tendineum plantare

56 Enkel Bovenste Spronggewricht Articulatio talo-crurare Plantair + dorsaal flexie v.d. voet Onderste Spronggewricht Articulatio subtalare Articulatio talo-calcanio-naviculare Eversie/inversie v.d. voet Enkelbanden: Lateraal:Mediaal: Lig. Talo-fibulare anteriorLig. deltoideum Lig. Talo-fibulare posterior Lig. Calcaneo-fibulare

57 Art. subtalare + art. talo-calcaneo-naviculare (onderste spronggewricht) Art. talo-crurare (cruris = fibula + tibia) (bovenste spronggewricht)

58 pars tibiotalaris anterior pars Tibionavicularis pars tibiocalcanea Pars tibiotalaris posterior Lig. deltoideum of lig. mediale Lig. Calcaneonaviculare plantare, bijzonder omdat het kraakbeen aan de binnenzijde bevat (behoort niet tot Lig. Deltoideum )

59 Lig. Talo-fibulare posterior Lig. Calcaneo-fibulare Lig. Talo-fibulare anterior Lig. Talo-calcaneo lateraleLig. Talo-calcaneo interosseus Lig. Calcaneocuboideum 3+1 onder voet Lig. Plantarum longum

60 Tibia en fibula (onder aanzicht) Ligamentum Tibiofibulare anterior Ligamentum Tibiofibulare posterior

61 Intrinsieke spieren van de voet Grote teen: –m.abductor hallucis –m.flexor hallucis brevis –m.adductor hallucis Kleine teen: –m.abductor digiti minimi –m.flexor digiti minimi Middenvoet: –m.flexor digitorum brevis –mm.lumbricales –m.quadratus plantae (géén equivalent in hand) –mm.interossei Voetrug: –m.extensor digitorum brevis –m.extensor hallucis brevis Ligamenten voetgewelf: Aponeurosis plantaris Lig.plantare longum Lig.calcaneocuboideum plantare Lig calcaneonaviculare plantare  Alle spieren van de voetzool zijn tevens betrokken bij flexie van de middenvoet en/of tenen, en zijn daarom van belang voor de dynamische instandhouding van het voetgewelf

62 DuimGrote teenPinkKleine teen Abductor++++ Flexor++++ Adductor++ Opponens++ Vergelijking Hand en Voet structuren

63 Korte grote teenspieren Korte kleine teenspieren m.abductor hallucis brevis n.plantaris medialis Calcaneus – mediale sesambeen, proximale falanx dig 1 - abductie grote teen m.flexor hallucis brevis n.plantaris medialis Cuneiforme – mediale & laterale sesambeen, proximale falanx dig 1 - plantair flexie grote teen m.adductor hallucis n.plantaris lateralis Carpi, metatarsale 2-5 – laterale sesambeen - adductie grote teen - spannen voetgewelf m.abductor digiti minimi n.plantaris lateralis Calcaneus, metatarsale 5 – proximale falanx dig 5 - plantair flexie kleine teen - abductie kleine teen m.flexor digiti minimi n.plantaris lateralis Metatarsale 5 – proximale falanx dig 5- plantair flexie kleine teen

64 Midden-voetspieren Korte Dorsale voetspieren n.plantaris medialis en n.plantaris lateralis zijn beide takken van de n.tibialis. m.flexor digitorum brevis n.plantaris medialis Aponeurosis plantae, calcaneus – middelste falanx dig 2-5 - plantair flexie tenen (2-5) mm.lumbricales n.plantaris medialis, n.plantaris lateralis Mediale zijde pezen m.flexor digitorum longus – proximale falanx dig 2-5, dorsale aponeurose - plantair flexie tenen (2-5) - adductie tenen (2-5) - versteviging voetgewelf m.quadratus plantae n.plantaris lateralis Calcaneus – pees m.flexor digitorum longus- versteviging voetgewelf mm.interossei n.plantaris lateralis Metatarsale 3-5 (plantair), 2-5 (dorsaal) – proximale falanx dig 2-5 - plantair flexie tenen (2-5) - spreiden tenen m.extensor digitorum brevis n.peroneus profundus Calcaneus – dorsale aponeurose dig 2-4- dorsaal flexie tenen (2-4) m.extensor hallucis brevis n.peroneus profundus Calaneus – dorsale aponeurose dig 1- dorsaal flexie hallux

65 Cuboid Calcaneus Os naviculare Os Cuneiformis Mediale Intermedius Laterale Metatarsalia NB: De hallux (grote teen) heeft wel een proximale en distale falanx, maar geen mediale! Ligamentum Calcaneonaviculare (zit hier, dit is niet het ligament zelf) Ligamentum Calcaneocuboidale (zit hier, dit is niet het ligament zelf)

66

67 Aponeurosis plantaris

68 Eerste spierlaag: –M. Abductor hallucis –M. flexor digitorum brevis –M. Abductor digiti minimi

69 Tweede spierlaag: –MM. Lumbricales –M. Flexor digitorum longus –M. Quadratus plantae

70 Derde spierlaag: –M. Flexor hallucis brevis Pars medialis Pars lateralis –M. Flexor digiti minimi –M. adductor hallucis Caput transversum Caput obliquum

71 Mm. Interossei PlantairDorsaal

72 Compartimenten van het onderbeen, kuitspieren en voetzool

73 Dwarsdoorsnede distale onderbeen links Tibia Fibula Membrana interossale Lateraal Anterior Posterior diep Posterior oppervlakkig Het onderbeen Spieren ingedeeld naar ligging

74 Septum intermusculare posterior Septum intermusculare transversale Septum intermusculare anterior Septa Fascia cruris (oppervlakkige fascie van het onderbeen)

75 Lateraal Assisteren bij plantaire flexie. Posterior oppervlakkig Buigers die zorgen voor plantaire flexie van de voet. Posterior diep Spieren helpen bij Plantaire flexie en gelijktijdige supinatie. Anterior Strekmusculatuur zorgt voor dorsale flexie van de voet. Functies

76 Lateraal m.peroneus longus m.peroneus brevis Posterior oppervlakkig m.gastrocnemius m.soleus m.plantaris Posterior diep m.tibialis posterior m.flexor digitorum longus m.flexor hallucis longus Anterior m.tibialis anterior m.extensor hallucis longus m.extensor digitorum longus m.triceps surea Spieren

77 Anterior m.extensor hallucis longus m.extensor digitorum longus m.tibialis anterior Innervatie: n.peroneus profundus

78 m. peroneus brevis Lateraal Peroneusgroep m. peroneus longus Innervatie: n.peroneus superficialis

79 m. gastrocnemius caput mediale caput laterale m.soleus m.plantaris tendo calcaneus (achillespees) Posterior oppervlakkig Innervatie: n.tibialis

80 Posterior diep m.soleus m.flexor hallucis longus m.flexor digitorum longus m.tibialis posterior n.tibialis Innervatie: n.tibialis

81 Van onderbeen naar voet m.flexor digitorum longus m.flexor hallucis longus tendo calcaneus (achillespees) m.quadratus plantae mm.lumbricales

82 ligamentum calcaneo cuboideum ligamentum plantarum longum Ligamenten voet Ligamentum calcaneonaviculare plantare

83 Aponeurosis plantaris Ligamenten voet

84 Eerste spierlaag Spieren voetzool m.abductor digiti minimi m.flexor digitorum brevis m.abductor hallucis

85 Tweede spierlaag Spieren voetzool m. flexor digitorum longus m. quadratus plantae mm. lumbricales

86 m. adductor hallucis caput transversum caput obliquum Derde spierlaag Spieren voetzool m. flexor digiti minimi m. flexor hallucis brevis - pars medialis - pars lateralis

87 mm. interossei Plantair Dorsaal Spieren voetzool

88 Einde

89 Spieren voetzool m.abductor digiti minimi m.flexor digiti minimi m.abductor hallucis m.flexor hallucis brevis m.adductor hallucis (eronder)

90 Knie, enkel, ventrale- en laterale onderbeenspieren, spieren van de voetrug

91 Articulatio genu - bewegingen Longitudinale as: Endo- en exorotatie Transversale as: Flexie en extensie

92 Ventraal Patella Tibia Femur Fibula Lig. Patellae Lig. collaterale tibiale= lig. collaterale mediale Lig. collaterale fibulare= lig. collaterale laterale m. Articulares genus m. Quadriceps femoris Bursa suprapatellaris Retinaculum patellae laterale en mediale

93 Ventraal Lig. collaterale laterale Patella Bursa suprapatellaris Capsula articularis Corpus adiposum infrapatellare genus Plica alares Plica synovialis infrapatellaris

94 Ventraal Lig. Cruciatum anterius Lig. Cruciatum posterius Lig. Transversum genus Meniscus lateralis Meniscus medialis Lig. Capitis fibulae anterius

95 L A P M LAMP: Voorste kruisband: van LATERAAL naar ANTERIOR Achterste kruisband: van MEDIAAL naar POSTERIOR

96 Proximaal Meniscus lateralis Meniscus medialis Lig. patella Lig. Transversum genus Lig. Cruciatum anterius Lig. Cruciatum posterior

97 Enkelgewrichten Articulatio talocruralis (bovenste spronggewricht) Articulatio subtalaris + art. talocalcaneonavicularis (onderste spronggewricht)

98 Art. subtalaris + art. talocalcaneonavicularis (onderste spronggewricht) Art. talocruralis (bovenste spronggewricht)

99 Bewegingen enkel Art. talocrurale (bovenste spronggewricht) - Dorsaalflexie voet - Plantairflexie voet Art. subtalare en talocalcaneonaviculare (onderste spronggewricht) - Supinatie voetrand - Pronatie voetrand

100 Ligamentum deltoideum/ ligamentum mediale Pars tibiotalaris anterior Pars tibionavicularis Pars tibiocalcanea Pars tibiotalaris posterior Lig. Calcaneonaviculare (kraakbeen aan binnenzijde, behoort niet tot lig. Deldoideum) Mediaal

101 Lig. Talofibulare posterior Lig. Calcaneofibulare Lig. Talofibulare anterior Lig. Talocalcaneo lateraleLig. Talocalcaneum interosseum Lig. Calcaneocuboideum 3+1 onder voet Lig. Plantarum longum Lateraal

102 Ventrale en laterale onderbeenspieren

103 Schema Onderbeen Ventraal: –m.tibialis anterior –m.extensor hallucis longus –m.extensor digitorum longus –m.peroneus tertius Lateraal: –m.peroneus longus –m.peroneus brevis Dorsaal Oppervlakkig: –m.gastrocnemius –m.soleus –m.plantaris –m.popliteus Dorsaal Diep: –m.tibialis posterior –m.flexor digitorum longus –m.flexor hallucis longus

104 M. Tibialis Anterior Origo: Fascies lateralis tibiae Membrana interossea Fascia cruris Insertie: Metatarsale 1 Os cuneiforme mediale Functie: Dorsaalflexie enkel Supinate voetrand Innervatie: N. fibularis (peroneus) profundus

105 M. Extensor Hallucis Longus Origo:Fascies medialis fibulae Membrana interossea Insertie:Phalanx distalis metatarsale 1 Functie: Dorsaalflexie vd Enkel Grote teen extensie Innervatie: N. fibularis profundus

106 M. Extensor Digitorum Longus Origo: Membrana interossea Condylus lateralis tibiae Caput fibulae Insertie:Dorsale aponeurosen metatarsale 2-5 Functie: Dorsaalflexie enkel Extensie tenen (2 t/m 5) Innervatie: N. fibularis profundus

107 M. Peroneus Tertius Origo:Fibula Insertie:Metatarsale 5 Functie:Dorsoflexie, eversie, abductie voet Innervatie: N. fibularis profundus

108 Laterale onderbeenspieren

109 M. Peroneus Longus M. Fibularis Longus Origo: Fibula Insertie:Metatarsale 1 Os cuneiforme mediale Functie:Plantairflexie enkel Innervatie: N. fibularis superficialis

110 M. Peroneus Brevis M. Fibularis Brevis Origo:Fibula Insertie:Metatarsale 5 Functie:Plantairflexie enkel Innervatie: N. fibularis superficialis

111

112 Spieren van de voetrug M. extensor hallucis brevis Origo: Calcaneus Insertie: Dorsale aponeurose 1e teen Functie: Dorsaalflexie 1e teen Innervatie: n. fibularis profundus M. extensor digitorum brevis Origo: Calcaneus Insertie: Dorsale aponeurose 2e-4e teen Functie: Dorsaalflexie teen 2-4 Innervatie: n. fibularis profundus

113 Rugspieren en Autochtone Rugmusculatuur

114 M. Trapezius –Pars Descendens –Pars Transversa –Pars Ascendens M. Latissimus Dorsi Fascia Thoracolumbalis

115 Rugspieren (1)

116 Rugspieren (2)

117

118 Autochtone Rugmusculatuur / M. Erector Spinae –Laterale (opper- vlakkige) baan –Mediale (diepe) baan

119 M. Erector Spinae

120 Fascia Thoracolumbalis

121 Fibreuze afronding van het osteofibreuze kanaal (gevormd door wervelkolom en dorsale vlakken van de ribben), omsluit autochtone rugmusculatuur.

122 Elleboog en onderarmspieren

123 Humerus Condylus Epicondylus lateralis Epicondylus medialis Trochlea Capitulum Caput radialis Processus Coronoideus Tuberositas radialis Tuberositas ulnaris Olecranon Collum Radii Epicondylus lateralis Elleboog ventraal dorsaal

124 Art. Humero-ulnare Art. Humeroradiale Art. Radio-ulnare proximale Elleboog

125 Radius = Membrana interossea = = art. Radio-ulnare distale =Ulna

126 Onderarm

127 Opp. laag flexoren: M. pronator teres M. flexor carpi radialis M. palmaris longus M. flexor carpi ulnaris Interm. laag flexoren: M. flexor digitorum superficialis Oppervlakkige ventrale onderarmspieren Allen geïnnerveerd door n. medianus, behalve m. flexor carpi ulnaris, die wordt door de n. ulnaris geïnnerveerd

128 Diepe ventrale onderarmspieren M. flexor digitorum profundus (mediaal: n. ulnaris lateraal: n. medianus) M. flexor pollicis longus (n. medianus) M. pronator quadratus (n. medianus)

129 Radiaire spieren M. brachioradialis M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis Allen geïnnerveerd door: n. radialis

130 M. Anconeus Lig. Collaterale Radiale M. extensor digitorum M. extensor digiti minimi M. extensor carpi ulnaris Oppervlakkige dorsale onderarmspieren Allen geïnnerveerd door: n. radialis

131 Diepe dorsale onderarmspieren M. supinator M. abductor policis longus M. extensor policis longus M. extensor policis brevis M. extensor indicis Allen geïnnerveerd door: n. radialis

132 Rotatoren van de radius (geen onderscheiden groep) M. supinator M. pronator teres M. pronator quadratus M. supinatorn. radialis M. Pronator teresn. medianus M. Pronator quadr.n. medianus

133

134

135 Schema Onderarm Ventraal Oppervlakkig: –m.pronator teres * –m.flexor carpi radialis –m.palmaris longus –m.flexor carpi ulnaris –m.flexor digitorum superficialis Ventraal Diep: –m.pronator quadratus * –m.flexor digitorum profundus –m.flexor pollicis longus Radiaal: –m.brachioradialis * –m.extensor carpi radialis longus –m.extensor carpi radialis brevis Dorsaal Oppervlakkig: –m.extensor digitorum –m.extensor digiti minimi –m.extensor carpi ulnaris Dorsaal Diep: –m.supinator * –m.abductor pollicis longus –m.extensor pollicis brevis –m.extensor pollicis longus –m.extensor indicis * lopen niet over pols, geven pronatie/supinatie

136 Radiale spieren (n.radialis) Flexoren (n.medianus) Extensoren (n.radialis) ulna radius LATMED VEN DORS M.u.v.: - m.flexor carpi ulnaris - m.flexor digitorum profundus (ulnair deel)  ge ï nnerveerd door n.ulnaris

137 Bewegingen elleboog/onderarm Flexie Extensie Supinatie Pronatie

138 Hamstrings M. Biceps Femoris: –Caput longum –Caput brevis M. Semitendinosus M. Semimembranosus

139 Hamstrings aanhechtingen M Semitendinosus Tuber Ischiadicum – mediale tibiavlak M Semimembranosus Tuber Ischiadicum – condylus medialis tibiae – fascie m popliteus M Biceps femoris - caput longum Tuber Ischiadicum – caput fibulae - caput breve Linea aspera – caput fibulae

140

141 Functie M Semitendinosus en M Semimembranosus: -retroflexie in heupgewricht -flexie + endorotatie van onderbeen M Biceps femoris -retroflexie in heupgewricht -flexie + exorotatie van onderbeen M popliteus -flexie en endorotatie van onderbeen

142 Innervatie N Tibialis:M semitendinosus M semimembranosus M biceps femoris caput longum M popliteus N Peroneus communis: M biceps femoris caput breve

143 Lacunae art. coxae (In de lies bevindt zich een ruimte tussen enerzijds het lig. Inguinale en anderzijds de bovenzijde van het os pubis en het corpus van het os illi. Deze ruimte wordt door het arcus iliopectineus (bindweefselschot) dat is uitgespannen tussen het lig. Inguinale en de eminentia iliopubica, in een laterale en een mediale poort verdeeld: de lacuna musculorum en de lacuna vasorum) Lacuna musculorum: (van lateraal naar mediaal): –N. cutaneus femoris lateralis –M. iliopsoas –N. femoralis Lacuna vasorum: –A. femoralis –V. femoralis –r. femoralis van de n. genitofemoralis

144 lacuna vasorum a. femoralis v. femoralis n. femoralis m. iliopsoas lacuna musculorum n. cutaneus femoris lateralis Canalis obturatorius n. genitofemoralis (r. femoralis)

145 Lacuna musculorum Lacuna vasorum Canalis adductorius –(onder de m. sartorius) A. femoralis V. femoralis N. saphenus

146 Canalis obturatorius Bevat: –A. obturatorius –V. obturatorius –N. obturatorius

147 Plexus Lumbosacralis Lumbaal: L1-L5 Sacraal S1-S4

148 N. cutaneus femoris lateralis L2,3 N. femoralis L2,3,4 N. obturatorius L2,3,4 N. gluteus superior N. gluteus inferior (Lig. Inguinale) N. ischiadicus N. pudendus Let op: kleuren zijn omgedraaid

149 Botdelen Caput humeri en scapula Beweging Flexie, extensie, ab- /adductie, ex- /endorotatie, circumductie Extra Labrum glenoidale Ligamentum coracohumerale Ligg. glenohumeralia Art. Glenohumerale

150

151 Botdelen Clavicula en acromion (scapula) Beweging Rotatie afhankelijk van beweging scapula Extra Lig. Acromioclaviculare Discus articularis Lig. Coracoclaviculare Art. Acromioclaviculare

152 Botdelen Clavicula en sternum (manubrium) Beweging 24-30 graden vanuit de lengte-as Extra Discus articularis Lig. Sternoclaviculare anterius Lig. Sternoclaviculare posterius Lig. Costoclaviculare Lig. Interclaviculare Art. Sternoclaviculare

153 Aanhechting P 1e t/m 8e rib D Mediale grens scapula, anterior Functie Protractie & rotatie vd scapula, houdt scapula gefixeerd tegen thoraxwand Innervatie n Thoracis longus (C5, C6, C7) M. Serratus Anterior

154 Aanhechting P 3e t/m 5e rib, overgang naar kraakbeen D Processus coracoideus vd scapula Functie Stabilisatie vd scapula tegen thoraxwand, door trekken naar inferior en anterior Innervatie nn pectorales medialis en lateralis (C8, T1) M. Pectoralis Minor

155 Aanhechting P Kraakbeen 1e rib D Dorsale clavicula Functie Houdt sternoclaviculair gewricht gesloten Innervatie n Subclavius (C5, C6) M. Subclavius

156 Aanhechting P Clavicula, acromion, spina scapula D Tuberositas deltoidea Functie Exo- /endorotatie, ab- /adductie, ante- /retroversie vd arm Innervatie n. Axillaris (C5, C6) M. Deltoideus

157 Aanhechting P clavicula, sternum, kraakbeen 4e t/m 6e rib en rectusschede D processus coracoideus scapulae Functie Adductie en endorotatie vd arm Innervatie nn pectoralis medialis en lateralis (C8, T1) M. Pectoralis Major

158 Aanhechting P Processus coracoideus D Midden ventrale zijde vd humerus Functie Anteversie, zwakke adductie en endorotatie arm Innervatie n Musculocutaneus (C5, C6, C7) M. Coracobrachialis

159 m. trapezius m. deltoideus m. pectoralis major m. serratus anterior art. sternoclavicularis art. acromioclavicularis Innervatie zie enige dia’s verder Ventrale romp- en schoudergordelspieren m. Pectoralis minor

160 Aanhechting P Fossa supraspinata D Tuberculum majus humeri Functie Abductie, endo- /exorotatie Innervatie n Suprascapularis (C4, C5, C6) M. Supraspinatus

161 Aanhechting P Fossa infraspinata D Tuberculum majus humeri Functie Exorotatie Innervatie n Suprascapularis (C4, C5, C6) M. Infraspinatus

162 Aanhechting P Fossa infraspinata D Tuberculum majus humeri Functie Exorotatie, zwakke adductie Innervatie n Axillaris (C5, C6) M. Teres Minor

163 Aanhechting P Fossa subscapularis D Tuberculum minus Functie Endorotatie en adductie arm Innervatie n Subscapularis (C6, C7) M. Subscapularis

164 Dorsale schouderspieren m. supraspinatus m. infraspinatus m. teres minor m. teres major + m. subscapularis vormen de ‘rotator cuff spieren’ spina scapularis

165 Aanhechting P Longum tuberculum supraglenoidale, breve processus coracoideus D Tuberositas radii en via aponeurosis aan ulna Functie Flexie en supinatie in elleboog Innervatie n Musculocutaneus (C5, C6, C7) M. Biceps Brachii

166 Aanhechting P Onderste deel ventrale humerus D Tuberositas ulnae Functie Flexie in elleboog Innervatie n Musculocutaneus (C5, C6, C7) M. Brachialis

167 Aanhechting P Margo lateralis scapulae D Crista tuberculi minoris Functie Endorotatie, adductie en retroversie arm Innervatie n Subscapularis (C6, C7) M. Teres Major

168 Aanhechting P Longum tuberculum infraglenoidale, laterale mediale humerus prox. v sulcus n radii, mediale distaal s. n radii D Olecranon Functie Extensie in elleboog, adductie schouder (longum) Innervatie n Radialis (C5, C6, C7) M. Triceps Brachii

169 M. Sternocleidomastoideus M. Scalenus anteriorM. Scalenus medius a. subclavia v. subclavia plexus brachialis (m. pectoralis minor)

170 Voorste scalenus poort: - v.subclavia Achterste scalenus poort: - a.subclavia - plexus brachialis m.sternocleidomastoideus m.scalenus ant. m.scalenus medius onder clavicula, boven de 1 e rib sternum MEDLAT Scalenus poorten (links)

171

172 C5C6C7 C8Th1 Truncus superior Truncus medius Truncus inferior Fasciculus lateralis Fasciculus posterior Fasciculus medialis M AR UMC A = n.axillaris R = n.radialis MC = n.musculo- cutaneus M = n.medianus U = n.ulnaris

173 Mediale okselpoort: - a.circumflexa scapulae Laterale okselpoort: - n.axillaris - a.circumflexa humeri posterior Onderste (AMC) okselpoort: - n.radialis - a.profunda brachii m.teres minor m.teres major humerus Caput longum, m.tricipecs brachii

174 Spieren van de heup en bovenbeen.

175 Rugmusculatuur Autochtone of intrinsieke deel (dorsale takken nn. spinales)

176 M. Erector Spinae –Laterale (oppervlakkige ) baan –Mediale (diepe) baan (Afzonderlijke spieren hoeven niet gekend te worden)

177 Laterale en mediale baan Laterale baan: –rechte systeem: spiervezels m. erector spinae die opeenvolgende ribben of proc. transversi met elkaar verbinden (intertransversale en interspinale spieren) –schuine systeem: m. splenius (spinotransversale spieren) Mediale baan: –rechte systeem: intertransversale en interspinale spieren –schuine systeem: spinotransversale spieren Enkelzijdig aanspannenDubbelzijdig aanspannen Rechte spierenZijwaarts buigenStrekken Schuine spierenZijwaarts buigenStrekken

178 Rugmusculatuur Hypaxiale deel

179 M. Trapezius –Pars Descendens –Pars Transversa –Pars Ascendens M. Latissimus Dorsi Fascia Thoracolumbalis M. TrapeziusN. XI, plex. cervicalis M. Latissimus Dorsin. Thoracodorsalis

180 M. Rhomboideus minor M. Levator Scapulae M. Serratus Posterior Superior M. Rhomboideus major M. Serratus Posterior Inferior M. Rhomboideus minorn. Dorsalis scapulae M. Levator ScapulaePlex. Cerv. + N. Dors. Scap M. Serratus Post. Sup.nn. intercostales M. Rhomboideus majorn. Dorsalis scapulae M. Serratus Post. Inf.nn. Intercostales/n. subcostalis

181

182 m. trapezius m. deltoideus m. pectoralis major m. serratus anterior art. sternoclavicularis art. acromioclavicularis Innervatie zie enige dia’s verder Ventrale romp- en schoudergordelspieren m. Pectoralis minor

183 Dorsale schouderspieren m. supraspinatus m. infraspinatus m. teres minor m. teres major + m. subscapularis vormen de ‘rotator cuff spieren’ spina scapularis

184 M. Sternocleidomastoideus M. Scalenus anteriorM. Scalenus medius a. subclavia v. subclavia plexus brachialis (m. pectoralis minor)

185 Voorste scalenus poort: - v.subclavia Achterste scalenus poort: - a.subclavia - plexus brachialis m.sternocleidomastoideus m.scalenus ant. m.scalenus medius onder clavicula, boven de 1 e rib sternum MEDLAT Scalenus poorten (links)

186 C5C6C7 C8Th1 Truncus superior Truncus medius Truncus inferior Fasciculus lateralis Fasciculus posterior Fasciculus medialis M AR UMC A = n.axillaris R = n.radialis MC = n.musculo- cutaneus M = n.medianus U = n.ulnaris

187 Art. acromioclaviculare Art. glenohumerale Schouderspier:Innerverende zenuw: Dorsaal: M. Subscapularisn. subscapularis M. Teres majorn. subscapularis M. Supraspinatusn. suprascapularis M. Infraspinatusn. suprascapularis M. Teres minorn. axillaris M. Deltoideusn. axillaris Ventraal: M. Pectoralis majornn. Pectoralis med. en lat. M. Pectoralis minornn. Pectoralis med. en lat. M. Subclaviusn. Subclavius M. Serratus anteriorn. Thoracicus longus

188 Schema Schouder Romp – schouder Ventraal: –m.pectoralis minor –m.serratus anterior –m.subclavius Dorsaal: –m.rhomboideus minor –m.rhomboideus major –m.levator scapulae –m.trapezius –(m.sternocleidomastoideus) Romp – arm Ventraal: –m.pectoralis major Dorsaal: –m.latissimus dorsi Schouder – arm Ventraal: –m.biceps brachii –m.deltoideus –m.coracobrachialis –m.pectoralis major Rotatoren: –m.supraspinatus –m.infraspinatus –m.subscapularis –m.teres minor Dorsaal: –m.teres major –m.triceps brachii –(m.latissimus dorsi)

189 Rode cirkels = rotatorenmanchet Fornix humeri, bevat deze 3 structuren

190

191

192 Bovenarm

193 Mediale okselpoort: - a.circumflexa scapulae Laterale okselpoort: - n.axillaris - a.circumflexa humeri posterior Onderste (AMC) okselpoort: - n.radialis - a.profunda brachii m.teres minor m.teres major humerus Caput longum, m.tricipecs brachii

194 LAT DORS VEN MED Flexoren (n.musculocutaneus) Extensoren (n.radialis) H

195 m. coracobrachialis m. subscapularis m. teres major m. latissimus dorsi pees m. pectoralis minor Caput longum m. biceps brachii Caput brevis m. biceps brachii m. deltoideus m. pectoralis major n. musculocutaneus n. medialis Ventrale bovenarmspieren worden alle geïnnerveerd door de n. musculocutaneus

196 m. brachialis m. coracobrachialis caput os radialis tuberositas ulnaris tuberculum majus tuberculum minus acromion processus coracoideus Ventrale bovenarmspieren worden alle geïnnerveerd door de n. musculocutaneus: Mm. Biceps brachii M. Brachialis M. Coracobrachialis

197 Caput lateralis m. triceps brachii caput longum m. triceps brachii tendon m. triceps brachii m. teres major m. infraspinatus m. supraspinatus n. ulnaris n. radialis (AMC okselpoort) n. axillaris a. profunda brachii De m. triceps brachii wordt geinnerveerd door de n. radialis

198 Humerus Condylus Epicondylus lateralis Epicondylus medialis Trochlea Capitulum Caput radialis Processus Coronoideus Tuberositas radialis Tuberositas ulnaris Olecranon Collum Radii Epicondylus lateralis

199 Art. Humero-ulnare Art. Humeroradiale Art. Radio-ulnare proximale

200 Onderarm

201 Radiale spieren (n.radialis) Flexoren (n.medianus) Extensoren (n.radialis) ulna radius LATMED VEN DORS M.u.v.: - m.flexor carpi ulnaris - m.flexor digitorum profundus (ulnair deel)  ge ï nnerveerd door n.ulnaris

202 Schema Onderarm Ventraal Oppervlakkig: –m.pronator teres * –m.flexor carpi radialis –m.palmaris longus –m.flexor carpi ulnaris –m.flexor digitorum superficialis Ventraal Diep: –m.pronator quadratus * –m.flexor digitorum profundus –m.flexor pollicis longus Radiaal: –m.brachioradialis * –m.extensor carpi radialis longus –m.extensor carpi radialis brevis Dorsaal Oppervlakkig: –m.extensor digitorum –m.extensor digiti minimi –m.extensor carpi ulnaris Dorsaal Diep: –m.supinator * –m.abductor pollicis longus –m.extensor pollicis brevis –m.extensor pollicis longus –m.extensor indicis * lopen niet over pols, geven pronatie/supinatie

203

204

205 Opp. laag flexoren: M. pronator teres M. flexor carpi radialis M. palmaris longus M. flexor carpi ulnaris Interm. laag flexoren: M. flexor digitorum superficialis Oppervlakkige ventrale onderarmspieren Allen geïnnerveerd door n. medianus, behalve m. flexor carpi ulnaris, die wordt door de n. ulnaris geïnnerveerd

206 Diepe ventrale onderarmspieren M. flexor digitorum profundus (mediaal: n. ulnaris lateraal: n. medianus) M. flexor pollicis longus (n. medianus) M. pronator quadratus (n. medianus)

207 Radiaire spieren M. brachioradialis M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis Allen geïnnerveerd door: n. radialis

208 M. Anconeus Lig. Collaterale Radiale M. extensor digitorum M. extensor digiti minimi M. extensor carpi ulnaris Oppervlakkige dorsale onderarmspieren Allen geïnnerveerd door: n. radialis

209 Diepe dorsale onderarmspieren M. supinator M. abductor policis longus M. extensor policis longus M. extensor policis brevis M. extensor indicis Allen geïnnerveerd door: n. radialis

210 Rotatoren van de radius (geen onderscheiden groep) M. supinator M. pronator teres M. pronator quadratus M. supinatorn. radialis M. Pronator teresn. medianus M. Pronator quadr.n. medianus

211 Pols: art. Radiocarpea & Handspieren

212 Intrinsieke spieren van de hand Duim: –m.abductor pollicis brevis –m.flexor pollicis brevis –m.opponens pollicis –m.adductor pollicis Middenhand: –mm.interossei –mm.lumbricales Pink: –m.abductor digiti minimi –m.flexor digiti minimi brevis –m.opponens digiti minimi –(m.palmaris brevis) Duim kent 3 samen gestelde bewegingen: adductie – abductie flexie – extensie oppositie – repositie

213 Art. Radiocarpea Scaphoid Lunate Triquetrum Pisiforme Hamate Capitate Trapezoid Trapezium Van proximaal naar distaal, van lateraal naar mediaal: Some Lovers Try Positions That They Can’t Handle Art. Radio-ulnare distale (geen onderdeel Art. Radiocarpea)

214 Retinaculi Retinaculi zijn banden: –Retinaculum flexorum –Retinaculum extensorum

215 Duimmuisspieren Thenarspieren: –m. abd. pollicis brevis (n. medianus) –m. opponens pollicis (n. medianus) –m. flexor pollicis brevis (superf.: n. medianus, profundus: n. ulnaris) –m. add. Pollicis (n. ulnaris)

216 Korte duimspieren m.abductor pollicis brevis n.medianus Scaphoideum, retinaculum flexorum – radiale sesambeen, proximale falanx dig 1 - abductie duim m.flexor pollicis brevis n.medianus, n.ulnaris Retinaculum flexorum, trapezium, trapezoideum, capitatum – radiale sesambeen - flexie duim - adductie duim - oppositie duim m.opponens pollicis n.medianus Trapezium, retinaculum flexorum – metacarpale 1 - oppositie duim - adductie duim m.adductor pollicis n.ulnaris Metacarpale 3, carpi – ulnaire sesambeen - adductie duim - oppositie duim - flexie duim

217 Middenhandspieren (1) Dorsaal: –Mm. Interossei (n. ulnaris)

218 Middenhandspieren (2) Ventraal: –Mm Lumbricales (n. medianus en n. ulnaris) –Palmaire mm. interossei (n. ulnaris) (Eindpezen m. flexor digitorum profundus) Tijd: (Eindpezen m. flexor digitorum superficialis)

219 Korte pinkspieren m.abductor digiti minimi n.ulnaris Pisiforme, retinaculum flexorum – distale falanx dig 5 - abductie pink m.flexor digiti minimi n.ulnaris Hamatum, retinaculum flexorum – distale falanx dig 5 - flexie pink m.opponens digiti minimi n.ulnaris Hamatum, retinaculum flexorum – metacarpale 5- oppositie pink m.palmaris brevis n.ulnaris Aponeurosis palmare, retinaculum flexorum – huid Midden-handspieren m.lumbricales n.medianus, n.ulnaris Radiaal aan pezen m.flexor digitorum profundus – strekaponeurose dig 2-5 - flexie vingers (zonneklep) mm. interossei n.ulnaris Metacarpi (dorsaal), metacarpale 2-5 – proximale flanx dig 2-5 - flexie vingers (zonneklep) - spreiden vingers

220 Pinkmuisspieren Hypothenarspieren: –Van mediaal naar lateraal –M. abd. digiti minimi –M. opponens digiti minimi –M. flexor digiti minimi brevis Allen geïnnerveerd door n. ulnaris

221 Articulatio coxae Het heupgewricht

222 N. cutaneus femoris lateralis N. femoralis N. obturatorius N. gluteus superior N. gluteus inferior (Lig. Inguinale) N. ischiadicus N. pudendus Let op: kleuren zijn omgedraaid

223 Lacunae art. coxae (In de lies bevindt zich een ruimte tussen enerzijds het lig. Inguinale en anderzijds de bovenzijde van het os pubis en het corpus van het os illi. Deze ruimte wordt door het arcus iliopectineus (bindweefselschot) dat is uitgespannen tussen het lig. Inguinale en de eminentia iliopubica, in een laterale en een mediale poort verdeeld: de lacuna musculorum en de lacuna vasorum) Lacuna musculorum: (van lateraal naar mediaal): –N. cutaneus femoris lateralis –M. iliopsoas –N. femoralis Lacuna vasorum: –A. femoralis –V. femoralis –r. femoralis van de n. genitofemoralis

224 lacuna vasorum a. femoralis v. femoralis n. femoralis m. iliopsoas lacuna musculorum n. cutaneus femoris lateralis Canalis obturatorius n. genitofemoralis (r. femoralis)

225 Lacuna musculorum Lacuna vasorum Canalis adductorius –(onder de m. sartorius) A. femoralis V. femoralis N. saphenus

226 Canalis obturatorius Bevat: –A. obturatorius –V. obturatorius –N. obturatorius

227 Art. Coxae Kogelgewricht tussen acetabulum van het os coxae en het caput van het femur. Gewrichtskop = caput femoris Gewrichtskom = facies lunata vh acetabulum (zie verder) lig. trans. acetabuli labrum acetabulare (zie verder) corpus adiposum acetabuli (zie verder) Facies Lunata: –Hoefijzervormig en met kraakbeen bekleed –Deel van het acetabulum –Aan onderzijde facies lunata: incisura acetabuli -> wordt overbrugd door lig. transversum acetabuli

228 Labrum acetabulare –Ring van vezelig kraakbeen –Hecht vast aan de randen van het acetabulum en het lig. transversum acetabuli –Zorgt voor verdieping gewrichtskom Corpus adiposum acetabuli: –Vetlichaam binnen de facies lunata en lig. trans. acet. in de fossa acetabuli –Wordt bedekt met een synoviaal membraan –Ingebed tussen caput femoris en het corpus: lig. capitis femoris (incisura acet. >fovea capitis femoris) Gewrichtskapsel –Rondom labrum acet. en lig. transversum acetabulare twee membranen: –membrana fibrosa -> verstevigd met ligg.: Lig. Iliofemorale Lig. Ischiofemorale Lig. pubofemorale –membrana synovialis

229 Facies lunata Fossa acetabuli Acetabulum SIAS Lig. Ischiofemorale ligt aan dorsale zijde van het collum femoris Lig. pubofemorale Lig. iliofemorale Trochantor major Linea intertrochanterica Trochanter minor Incisura acetabuli

230 Labrum acetabulare Caput femoris Fovea capitis femoris Corpus adiposum acetabuli Lig. Capitis femoris Lig. Transversum acetabuli Membrana synoviale Collum femoris Membrana fibrosa

231 Ligamentum sacrospinale Foramen ischiadicum majus Foramen ischiadicum minus Lig. Sacrotuberale Canalis obturatorius

232 Foramen ischiadicum majus: m. piriformis Foramen suprapiriforme:a. & v. glutea superior n. gluteus superior Foramen infrapiriforme:a. & v. glutea inferior n. gluteus inferior n. ischiadicus a. & v. pudenda interna n. pudendus n. cutaneus femoris posterior Foramen ischiadicum minus: a. & v. pudenda interna n. pudendus m. obturatorius interna m. piriformis

233 (M. Psoas Minor) M. Iliopsoas = –M. Psoas Major + –M. Iliacus

234

235

236

237

238 Ventrale heup en bovenbeen spieren Ze worden alle geinnerveerd door de n. femoralis. –M. ileopsoas wordt gevormd door de samenkomst van de m.iliacus en m.psoas major. Aanhechting: trochanter minor en linea aspera. –M. quadriceps femoris wordt gevormd door de samenkomst van de m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus medialis. Aanhechting: patella en het proximale uiteinde van de tibia. –M. sartorius Aanhechting: tuberositas tibiae en spina iliaca anterior superior.

239

240

241

242

243 Mediale heup en bovenbeen spieren Ze worden alle geinnerveerd door de n. obturatorius. –M. pectineus (ook geinnerveerd door de n. femoralis) Aanhechting: pectum os pubis en linea pectinea v.h. femur. –M. adductor longus, brevis en magnus Aanhechting: ramus inferior van het os pubis en de labium mediale v.d. linea aspera. –M. gracilis Aanhechting: ramus inferior van het os pubis en het proximale uiteinde van de tibia.

244

245

246

247 Laterale heup en bovenbeen spieren N. gluteus superior innerveert de m. tensor fasciae latea en de m. gluteus medius en minimus. De N. gluteus inferior innerveert de m. gluteus maximus. –M. tensor fasciae latea Aanhechting: spina iliaca ant. sup. En het laterale uiteinde van de tibia. –M. gluteus maximus Aanhechting: tibia onder de condylus lateralis, de facies glutea van de ala ossis ilium en de facies posterior van het os sacrum. –M. gluteus medius en minimus Aanhechting: trochanter major, facies glutea v.d. ala ossis ilium.

248

249

250

251 Obturatorius internus

252

253 Kleine heupspieren De m. piriformis wordt geinnerveert door de n. ischiadicus en de mm. gemelli, m. quadratus femoris en de m. obturatorius interus en externus worden geinnerveerd door de n. obturatorius. –M. piriformis Aanhechting: trochantor major en facies pelvica v.h. os sacrum. –Mm. Gemelli Aanhechting: fossa trochanterica en spina ischiadica. –M. obturatorius internus en externus Aanhechting: fossa trochanterica en de rand van het foramen obturatum. –M. quadratus femoris Aanhechting: crista intertrochanterica en tuber ischiadicum.

254 Beweging van de heup Anteversio: Alle ventrale en mediale heup en bovenbeen spieren m.u.v. de m. adductor magnus, hiervan alleen het ventrale deel. Het ventrale deel van de m. gluteus medius en minimus, m. tensor fasciae latea en de m. obturatorius externus. Retroversio Alle kleine heupspieren m.u.v. de m. obturatorius externus. Het dorsale deel van de m. adductor magnus, dorsale deel van de m. gluteus medius en minimus en de m. gluteus maximus. Abductio m. sartorius, m. tensor fasciae latea en het ventrale deel van de m. gluteus maximus, medius en minimus.

255 Beweging van de heup Adductio Alle kleine en mediale heupspieren, het dorsale deel van de m. gluteus maximus, medius en minimus. Exorotatie Alle kleine en mediale heupspieren, m. sartorius en het dorsale deel van de m. gluteus maximus, medius en minimus. Endorotatie m. ileopsoas, m. tensor fasciae latea en het ventrale deel van de m. gluteus maximus, medius en minimus.

256 Heupgewricht

257 Bolgewricht abductie – adductiesagittale as Anteversie – retroversie transversale as (flexie) (extensie) endorotatie – exorotatielongitudinale as

258 Bot Acetabulum (heupkom): Gevormd door os ilium, os ischium en os pubis -Limbus -articulaire oppervlak (met kraakbeen) -Acetabular notch -Fossa acetabularis

259 Bot Femur (heupkop) -Femurkop (met kraakbeen) -Fovea capitis femoris -Femurhals -Trochanter minus -Trochanter majus -Crista intertrochanterica -Linea intertrochanterica

260 Ligamenten Ligamentum caput femoris Ligamentum acetabularis transversum Ligamentum iliofemoralis (Y ligament van Bigelow) Ligamentum ischiofemoralis Ligamentum pubofemoralis Bursa iliopectinealis Zona orbicularis (circulaire vezels) Membrana synovialis

261 Anterior posterior

262 anterior

263 vascularisatie a. circumflexa femoris lateralis 3 takken: ascendus, transversus en descendus a. circumflexa femoris medialis a. acetabularis (door ligamentum caput femoris) aa. retinacularis

264 Dorsale foramina Foramen ischiadicum majus Foramen ischiadicum minus Van elkaar gescheiden door ligamentum sacrospinale

265 Foramen ischiadicum majus In 2 delen verdeeld door de m. piriformis: -Foramen suprapiriforme a. + v. glutea n. gluteus superior - Foramen infrapiriforme: a. + v. glutea inferior n. gluteus inferior n ischiadicus n. cutaneus femoris posterior a. + v. pudenda interna (naar buiten) n. pudendus(naar buiten)

266 Foramen ischiadicum minus Foramen ischiadicum minus: a. + v. pudenda interna(naar binnen) n. pudendus(naar binnen)


Download ppt "Intrinsieke spieren van de hand Duim: –m.abductor pollicis brevis –m.flexor pollicis brevis –m.opponens pollicis –m.adductor pollicis Middenhand: –mm.interossei."

Verwante presentaties


Ads door Google