De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Outreachend werken Week 6 GGZ Preventie en psycho-educatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Outreachend werken Week 6 GGZ Preventie en psycho-educatie."— Transcript van de presentatie:

1 Outreachend werken Week 6 GGZ Preventie en psycho-educatie

2 Preventie: Activiteiten/beleidsmaatregelen die helpen om ernstige psychische problemen en/of verslaving te voorkómen of ze in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen Waar denken jullie dan aan?

3 4 vormen van GGZ preventie A Universele preventie: gericht op algemene bevolking of deelpopulatie B Selectieve preventie Gericht op individu of een subgroep van de populatie. Risico op ontwikkelen van problemen aanwezig Voorbeelden?

4 Vormen van GGZ preventie C Geïndiceerde preventie Niet voldoen aan diagnostische criteria, wel klachten of predispositie D Zorggerichte preventie Aandoening volgens DSM-4 (-5) criteria. Preventie gericht op terugval, voorkomen comorbiditeit, verminderen van gevolgen van aandoening Voorbeelden?

5 Enkele voorbeelden De gezonde school en genotmiddelen: http://www.dgsg.nl Brainwiki: http://www.brainwiki.nl http://www.brainwiki.nlhttp://www.brainwiki.nl http://www.brainwiki.nl/Begrijp-je-medicijn/Oxazepam

6 Belang van preventie Psychische problemen worden meestal versterkt na een crisis. Een crisis veroorzaakt vaak blijvende schade bij de cliënt of in diens omgeving Kosten: opname en behandeling zijn duur

7 comorbiditeit Film: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1117324 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1117324

8 KOPP KOPP = kinderen van ouders met psychiatrische problematiek KVO= kinderen van verslaafde ouders Vorm: selectieve en soms geindiceerde preventie Cijfers: 35 % van totaal aantal kinderen onder 22 jaar is kind van ouder (s) met psychiatrische problematiek

9 Factsheet Trimbos http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht- webwinkel/psychische-gezondheid/af/af0427- factsheet-children-of-parents-with-psychological- problems

10 film http://www.youtube.com/watch?v=gaigqgE1f-Y

11 KOPP uitingsvormen problematiek 0-5jaar -emotionele problemen; bv seperatieangst -Gedragsproblemen -(‘Moeilijk temperament’ ) 6-12j Verandering in stemming AngstenGedragsverandering Psychosomatische klachten

12 Uitingsvorm problematiek 12-18 jaar - Conflicten met ouders of school en/ of -Schuld- en schaamte gevoelens t.a.v. ouders -Sociaal isolement/ teruggetrokken gedrag volwassenen (mogelijke ontwikkeling van:) -Psychiatrische problematiek -Verslaving/ afhankelijkheid middelen of eetstoornis -Problemen op verschillende levensgebieden :sociale relaties, schoolcarriere en loopbaanontwikkeling * algemeen: parentificatie, altercentrisme

13 Risicofactoren KOPP Leeftijd van het kind (hoe jonger hoe kwetsbaarder) Ernst en duur van ouderlijke stoornis Disfunctionele ouder –kind interactie Genetische factoren Conflicten tussen ouders (draagkracht) partner en alleenstaande ouder Sekse van de ouder Sociaal economische status / SES

14 Beschermende factoren -Goede ouder-kind interactie -Goede ondersteuning gezonde ouder -Sociale steun zowel emotioneel als praktisch -Realistisch zelfbeeld en hoge competentie van het kind -Goed begrip van kind van ouderlijke problemen

15 KOPP interventies - Informatie voor kinderen - Preventieve gezinsinterventie Beardslee - Cursus voor ouders - groep voor adolescenten - doe-praat groepen voor kinderen - Moeder-baby interventie - Training van professionals

16 websites http://www.mediant.nl/clienten_en_familie/familie/ki nd_van_een_ouder_met_psychische_klachten http://www.mediant.nl/clienten_en_familie/familie/ki nd_van_een_ouder_met_psychische_klachten http://kopp.lotgenootje.nl/ https://www.debascule.com/fileadmin/editors/pdf/Fol ders/folder_preventie_totale_aanbod_13042012_DEF. pdf https://www.debascule.com/fileadmin/editors/pdf/Fol ders/folder_preventie_totale_aanbod_13042012_DEF. pdf

17 Baerdslee De preventieprogramma’s richten zich op de thema’s: depressie, zelfbeschadiging en suïcide, angst en fobie, trauma en geweld, onverklaarde lichamelijke klachten, eetstoornissen, autisme, gedragsproblemen, opvoedingsondersteuning.

18 Psycho-educatie Kenmerken: -Moet leiden tot kennisvermeerdering -Bijdrage aan toename (sociale) vaardigheden -Bijdrage aan toename probleemoplossend vermogen en copingstrategieën -Helpt bij behouden of opbouwen van sociaal netwerk en toekomst perspectief

19 Doelgroep en doel psycho- educatie Doelgroep: - cliënten met chronische psychiatrische problematiek – systeem/ familieleden Doelen voor familieleden: - Kwaliteit van leven verhogen -Draaglast verminderen -Draagkracht vergroten -zorg en steun kunnen bieden op basis van goede info

20 Schizofrenie -Expressed emotion; (te veel) kritiek en overbetrokkenheid van familie/ naasten Risicofactor voor psychoserecidiven Specifieke rol vader en moeder

21 Overige vormen van zorggerichte preventie (en rehabilitatie) Maatjesprojecten/ vriendendiensten. Doel: Sociaal isolement van (ex-)psychiatrische patiënten doorbreken Kenmerken van doelgroep; o.a. gebrek aan vaardigheden m.b.t. alledaagse problemen, beperkt sociaal netwerk, beperkte zingevende dagbesteding * * * * Maatschappelijke steunsystemen: het geheel van voorzieningen dat mensen ernstige langdurige problemen in staat stelt om te leven, wonen, functioneren overeenkomstig eigen wensen Zoals ondersteuning bij /via: financiële problemen, dagbesteding, woonbegeleiding, lotgenotengroepen, belangenbehartiging, * Sluit aan bij concept van ketenzorg


Download ppt "Outreachend werken Week 6 GGZ Preventie en psycho-educatie."

Verwante presentaties


Ads door Google