De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adolescentie schpa@hr.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adolescentie schpa@hr.nl."— Transcript van de presentatie:

1 adolescentie

2 Hoe de straat de school binnendringt Iliass El Hadioui
Pedagogische meerstemmigheid  Het tegelijkertijd gesocialiseerd worden in een thuiscultuur, schoolcultuur en een straatcultuur met onderling tegenstrijdige boodschappen. Voor jongeren soms een pijnlijke, frustrerende en destructieve lijdensweg Bij jongeren uit traditionele gezinnen is het vaak moeilijk omdat zij trouw willen blijven aan de thuiscultuur maar in de puberteit komen zei ook veel in aanmerking met de straatcultuur. Op concreter niveau – stedelijke jongeren met een straat repertoire vertonen eerder en vaker overlastend gedrag op school. Dit kan zorgen voor vroegtijdig schoolverlaten of een lage opleiding (komt niet door capaciteit).

3 De pedagogische driehoek
Match – overeenkomstige socialisatieboodschap tussen thuiscultuur, schoolcultuur en peergroupcultuur. Men heeft vaak niet door dat die zich in deze situatie bevindt. Mismatch – Geen overeenkomstige socialisatieboodschap. Macho-masculiene opvoeding  gekenmerkt door straattaal, rebelse houding, extreem materialistisch, brutaal, nadruk op uiterlijk en de vrouw zien als lustobject. Feminiene opvoeding  gekenmerkt door ABN taalgebruik, zelfstandig werken, zelfontplooiing, zelfexpressie en zelfreflectie Op straatcultuur ligt de nadruk op ???

4 In stedelijke setting is het moeilijk om de onderlinge binding te behouden en wordt een straatcultuur ontwikkelt. Individualiseren – mensen gaan zich losmaken van een groep en gaan de nadruk leggen op individuele ontwikkeling. Multiculturalisering – parallel aan individualiseren. 2 dimensies: Diversiteit van leefstijlen Toename van verschillende etnische culturen Niet alle straatculturen zijn hetzelfde en ze hebben vaak ook verschillende gewoontes en taal etc. Straatcultuur = bricolage cultuur – construeren van iets nieuws uit bestaande dingen. Straatcultuur is continu Up-To-Date Enige sociale controle die er is, is onder de jongere zelf. Sociale en emotionele problemen komen vaak doordat een ouderlijk figuur ontbreekt. Overleven is belangrijk! (met mij valt niet te sollen)

5 De Jong (2007) heeft in onderzoek 4 kernwaarden onderscheid binnen de straatcultuur:
Weerbaarheid Onkwetsbaarheid Waakzaamheid Succes uitstralen Houdt vernederingen buiten de deur. Masculiene attitude heeft invloed op verhouding tussen sekse Cultureel inclusief Sociaal exclusief Straatcultuur bestaat uit 2 dimensies: Innerlijke latente dimensie  opvattingen, overtuigingen, ambities en een attitude zijn opgenomen in een referentie kader en beïnvloedt de kijk op het leven Uiterlijke manifeste dimensie  resultante van het referentiekader. Dit is bijvoorbeeld te zijn aan kleding, eten, humor, sport en taal.

6 Lifestyle  manier van leven en manier van uiting die is geaccepteerd door de omgeving en waarvoor men zich niet hoeft te schamen Urban lifestyle  straatcultuur, lifestyle die is gecommercialiseerd, genormaliseerd en gecultiveerd is. Straattaal  straatcultuur etnisch en cultureel Straatcultuur zorgt ervoor dat men zich kan identificeren, het hoort bij een groep en dat geeft het gevoel dat men er niet alleen voor staat.

7 De pedagogische driehoek
De driehoek bestaat uit de straatcultuur, thuiscultuur en schoolcultuur De pedagogische driehoek, een trampoline of een gevangenis -De genen die als normaal beschouwt worden, die een goede baan hebben ervaren de driehoek als een trampoline. De jongeren die geen poging doen om te werken, crimineel gedrag tonen en overlastgevend zijn ervaren de driehoek als een gevangenis. (mismatch)

8 Social capital

9 Sociaal kapitaal verwijst naar de hulpmiddelen waar men over beschikt via en door middel van persoonlijke en zakelijke netwerken. Deze hulpmiddelen omvatten informatie, ideeën, tips over mogelijke transacties, zakelijke kansen, geldkapitaal, macht en invloed, morele steun, goodwill zelfs, vertrouwen en samenwerking. Het woord ‘sociaal’ in sociaal kapitaal benadrukt dat deze hulpbronnen geen persoonlijke bedrijfsmiddelen zijn, ze zijn niet het bezit van een persoon. De hulpmiddelen berusten in netwerken van relaties. (…)

10 Sociaal kapitaal is ook afhankelijk van wie je kent (en dus ook wie je niet kent). ‘Kapitaal’ benadrukt dat sociaal kapitaal, net als menselijk kapitaal of financieel kapitaal, productief is: het stelt ons in staat waarde te creëren, dingen gedaan te krijgen, onze doelen te bereiken. Het is een understatement om te zeggen dat sociaal kapitaal ‘productief’ is: niemand kan succesvol zijn, of zelfs maar overleven, zonder sociaal kapitaal. 

11 Putnam Bonding en bridging
Binnen sociaal kapitaal kun je twee soorten connectiviteit onderscheiden: bonding en bridging. Putnam (2001) stelt dat bonding verwijst naar de verbindingen binnen een groep en dat bridging verwijst naar het slaan van bruggen met anderen. Netwerktheorie en sociaal kapitaal De bonding en bridgingtheorie heeft naar mijn mening overlap met de verbindingsstrategie, waarbij het gaat om het maken van connecties en de positieve vertaling naar kennis. Het gaat er bij sociaal kapitaal namelijk om wie je kent, maar dus ook om wie je niet kent. De mensen die je kent,valt onder binding en de mensen die je niet kent valt onder bridging. Het kan erg waardevol zijn om ‘bruggen te slaan’ met mensen die je niet kent; zo vergroot je je eigen netwerk en daarmee ook dat van de ander!

12 film In hoeverre is er sprake van sociaal kapitaal Wat te doen voor de gemeente/hulpverlening Wat te doen voor de jongeren zelf Hoe kan je gebruik maken van sociaal kapitaal met deze doelgroep


Download ppt "Adolescentie schpa@hr.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google