De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ds. Mw. H. de Kok - M Mellema Ouderling : P. Nijhuis Organist : J. Tijssen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ds. Mw. H. de Kok - M Mellema Ouderling : P. Nijhuis Organist : J. Tijssen."— Transcript van de presentatie:

1 Ds. Mw. H. de Kok - M Mellema Ouderling : P. Nijhuis Organist : J. Tijssen

2 NLB 769: 1 en 6 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

3 NLB 769: 1 en 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

4 Welkom en mededelingen

5 NLB 65: 1 en 2 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. >>

6 NLB 65: 1 en 2 >> Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

7 NLB 65: 1 en 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. >>

8 NLB 65: 1 en 2 >> Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

9 Stil gebed Woord van bemoediging en Groet

10 EL 191 Veilig in Jezus’ armen veilig aan Jezus’ hart; dáár in zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart. Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê,

11 EL 191 ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; dáár in zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart.

12 EL 191 Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg, vrij van ’t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg; vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht; nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.

13 EL 191 Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg, vrij van ’t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.

14 Gebed

15 Schriftlezing Ps. 23: 1 t/m 6 (NBV) 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 3 Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

16 Schriftlezing Ps. 23: 1 t/m 6 (NBV) 4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

17 Schriftlezing Ps. 23: 1 t/m 6 (NBV) 6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

18 NLB 412: 1 en 3 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. U zingen alle he-emelen, serafs, machten, tronen, onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

19 NLB 412: 1 en 3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

20 Gebed om verlichting met de Heilige Geest

21 Opstap voor kinderen en gemeente

22 Kinderen gaan de KEE

23 Schriftlezing Ps. 131: 1 t/m 3 (NBV) 1 Een pelgrimslied van David. HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. 2 Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.

24 Schriftlezing Ps. 131: 1 t/m 3 (NBV) 3 Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid.

25 Schriftlezing Mat. 5: 1 t/m 12 (NBV) 1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

26 Schriftlezing Mat. 5: 1 t/m 12 (NBV) 5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

27 Schriftlezing Mat. 5: 1 t/m 12 (NBV) 9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

28 Schriftlezing Mat. 5: 1 t/m 12 (NBV) 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

29 EL 242 Zo vriendelijk en veilig als het licht zoals een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

30 EL 242 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen. Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leeft niet echt, als Gij niet met mij zijt. ik moet in lief en leed naar U verlangen.

31 EL 242 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heet, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

32 Verkondiging

33 Orgelspel

34 Kinderen komen terug

35 King of kings and Lord of lords, glory Hallelujah

36 Jesus, Prince of Peace, glory Hallelujah Jesus, Prince of Peace, glory Hallelujah

37 King of kings and Lord of lords, glory Hallelujah

38 Jesus, Prince of Peace, glory Hallelujah Jesus, Prince of Peace, glory Hallelujah

39 Geloofsbelijdenis

40 Dankgebed en voorbeden, stil gebed + zingen Onze Vader

41

42

43 © Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)

44 Collecte : Kerk in actie - Zending

45 NLB 723

46

47

48

49

50

51

52

53 Zegen


Download ppt "Ds. Mw. H. de Kok - M Mellema Ouderling : P. Nijhuis Organist : J. Tijssen."

Verwante presentaties


Ads door Google