De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Een eigen huis, een plek onder de zon? Recht op wonen voor iedereen Vanuit de onderzoekswereld Sien Winters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Een eigen huis, een plek onder de zon? Recht op wonen voor iedereen Vanuit de onderzoekswereld Sien Winters."— Transcript van de presentatie:

1 Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Een eigen huis, een plek onder de zon? Recht op wonen voor iedereen Vanuit de onderzoekswereld Sien Winters Kristof Heylen

2 2 Vlaamse Wooncode: Art. 3: « Iedereen heeft recht op wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. » Art. 4: « Het Vlaamse woonbeleid heeft in het bijzonder aandacht voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden. »

3 3 Bron: Goossens e.a. (1997); ADSEI, SEE 2001; Heylen e.a. (2007); Heylen (2012) 1. Een eigen huis?

4 Pagina 4 1. Een eigen huis? Evolutie aandeel eigenaars naar inkomensquintiel (equivalente inkomens, huishoudens op actieve leeftijd) Bron: Heylen e.a. (2007) op basis van diverse bronnen

5 5 Bron: ADSEI, FOD Economie ; Vastmans & Buyst, 2012; eigen bewerking 2. Is wonen betaalbaar?

6 Eigenaars: -Ongeveer helft heeft woning afbetaald -Wie recent heeft gekocht/gebouwd: -Heeft hoge prijs betaald -Maar genoot lage intrest -En voordeel van woonbonus -Zodat de gemiddelde afbetaling maar iets meer steeg dan inflatie (sinds 2005) -Een kwart betaalt meer dan 30% van inkomen aan lening -Een op tien houdt onvoldoende inkomen over om menswaardig deel te nemen aan de samenleving 6

7 2. Is wonen betaalbaar? Private huurders: -Sinds 2005: huurprijzen zijn minder sterk gestegen dan woningprijzen -Maar sterker dan de gemiddelde afbetaling van een lening -De helft betaalt meer dan 30% van inkomen aan huur -30% houdt onvoldoende inkomen over om menswaardig deel te nemen aan de samenleving -Bovendien toenemende kosten voor verwarming, water, electriciteit 7

8 2. Is wonen betaalbaar? Sociale huurders: -Ongeveer de helft in 20% laagste inkomens -Sinds 2005: huurprijzen zijn gemiddeld gestegen -Eén op vier betaalt meer dan 30% van inkomen aan huur -Een op drie houdt onvoldoende inkomen over om menswaardig deel te nemen aan de samenleving -Huurlasten (bijkomende woonuitgaven) minder gestegen dan in private huur 8

9 Pagina 9 3. Wat met de kwaliteit? Evolutie Bron: * Goossens et al. (1997), **Vanneste et al. (2007), *** Heylen et al. (2007). Klein comfort = stromend water, WC en badkamer of douche Middelmatig comfort = klein comfort + CV Groot comfort = middelmatig comfort, keuken min 4 m², telefoonaansluiting, minstens één auto. Uitrusting1981*1991**2001**2005*** Geen klein comfort28.7%13.9%4.9%3.3% Klein comfort22.4%27.1%25.0%17.8% Middelmatig comfort20.1%16.6%14.0%10.4% Groot comfort28.8%42.4%56.0%68.5%

10 3. Wat met de kwaliteit? 10 % bevolking in een woning met lekkend dak, vochtige muur of vloer (schimmel, huiszwam) of rottend raamwerk Bron: Heylen (2012), Evolutie van de woonsituatie in Vlaanderen. EU-SILC data

11 Zowel voor betaalbaarheid als kwaliteit: 11 Grootste problemen: -Lage inkomens -Alleenstaanden, eenoudergezinnen -Werklozen, zieken, arbeidsongeschikten -Vooral in de private huur -En geconcentreerd in steden

12 3. Woonzekerheid 12 -Zeer groot voor eigenaars -En ook voor sociale huurders -Veel minder voor private huur

13 Vlaams Parlement (2013), ‘Ontwerp van decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotings­jaar 2014’; Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (2013), ‘Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014’; Wonen-Vlaanderen Niet inbegrepen: BTW, vennootschapsbelasting, energiemaatregelen, fiscale voordelen voor tweede verblijven Berekeningen onder veronderstellingen 4. Het woonbeleid

14 14 Bron: Heylen & Winters (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen, Steunpunt Ruimte en Wonen. Data VMSW, agentschap Wonen-Vlaanderen en Vlaams Woningfonds Vlaamse (niet-fiscale) subsidies op vlak van wonen, gem. in euro per jaar (maand) en aantal, Vlaanderen, 2008 Subsidie (euro/jaar)Aantal Sociale huisvesting2.784 (232)141.000 Huursubsidie1.212 (101)8.095 Renovatiepremie6.30014.686 Verbeteringspremie1.0564.309 Aanpassingspremie1.168740 Sociale lening Vlaams Woningfonds 1.330 (111)28.451 Sociale lening VMSW922 (77)22.958

15 4. Het woonbeleid 15 Gemiddelde subsidie sociale huur, Vlaanderen 2008 Bron: VMSW databank sociale huurders (Heylen & Winters, 2012)

16 4. Het woonbeleid 16 Gemiddelde huursubsidie, Vlaanderen 2008 Bron: databank Wonen-Vlaanderen (Heylen & Winters, 2012)

17 4. Het woonbeleid 17 Gemiddelde subsidie per maand sociale lening VMSW, Vlaanderen 2008 Bron: databank VMSW, leningen waarvoor rentevoet herzienbaar was 2003-2008 (Heylen & Winters, 2012)

18 4. Het woonbeleid Gemiddelde voordelen van woonbonus, voor de begunstigden (in euro per jaar), op gezinsniveau, naar inkomen, Vlaanderen, 2012 Bron: SILC 2010, EUROMOD 2012, eigen bewerking, N=405 Inkomens-quintielen 1 € 751 2 € 1 201 3 € 1 685 4 € 1 966 5 € 2 156

19 4. Het woonbeleid Totaalbedrag voor woonbonus en ‘oude’ systeem hypotheekaftrek, in %, naar inkomensquintielen, Vlaanderen, 2012 Bron: SILC 2010, EUROMOD 2012, eigen bewerking N=405 voor woonbonus, N=692 voor bouwsparen.

20 5. Impact wonen op armoede/ongelijkheid Impact van woonuitgaven en woonsubsidies op armoede en ongelijkheid, Vlaanderen, 2005 Bron: Woonsurvey 2005 (Heylen & Haffner, 2012) Armoede %: aandeel met equivalent inkomen onder 50% van mediaan Ongelijkheid: Gini-coëfficiënt *hypotheekaftrek en huursubsidie Impact van woonuitgaven (huur/afbetaling) Impact van woonsubsidies* Armoede cijfer + 74%+ 1% Inkomens- ongelijkheid + 12%+ 0,4%

21 6. Het woonbeleid durven herdenken Vanuit bovenstaande analyse: -Verschuiving van ondersteuning eigendom naar huur, o.a. door geleidelijke afbouw woonbonus -Middelen beter richten op wie het echt nodig heeft -Sociale huisvesting als krachtig instrument: -Selectieve toekenning -Subsidie in functie van inkomen -Begeleiding van de huurder -Instrument van stadsontwikkeling -Bijdrage tot goede ruimtelijke ordening / publieke voorzieningen -Meer creativiteit in financieringsformules mogelijk 21

22 6. Het woonbeleid durven herdenken Private huurmarkt ondersteunen –Langs kant van huurder: inkomensverhoging, huursubsidie… –Langs kant van verhuurders: stimuleren van langdurige verhuur en investeringen, kwaliteitsbeleid 22


Download ppt "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Een eigen huis, een plek onder de zon? Recht op wonen voor iedereen Vanuit de onderzoekswereld Sien Winters."

Verwante presentaties


Ads door Google