De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De geschiedenis van het Christendom

Verwante presentaties


Presentatie over: "De geschiedenis van het Christendom"— Transcript van de presentatie:

1 De geschiedenis van het Christendom
Een christelijke visie

2 Het begin van alles: DE OERKNAL

3 Of toch niet? Johannes 1:1-12
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (…) 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

4

5 I : de vroege kerk ca NC

6 De apostolische kerk (Zie ook boek Handelingen) Eerst alleen joden
 Later Paulus, apostel der Heidenen Waarom Paulus zo belangrijk voor het Christendom? Ondanks vervolging snelle verbreiding

7 Eerste 300 jaar Verspreiding door Romeinse rijk en verder
Thomas tot in India? Vervolgingen (Jezus is Heer ipv de Keizer) Zorg voor armen, delen van bezittingen; tegencultuur Zo goed als geen eigen gebouwen, geen priesterklasse, ... Structuren en hiërarchie groeien langzaam

8

9 Namen en data 70 : val van Jerusalem
170: eerste versie apostolische geloofsbelijdenis Kerkvaders: 1e eeuw: Clemens v Alexandrië 2e eeuw: Polycarpus, Justinus de martelaar 3e eeuw: Tertulianus, Origenes

10 II: Christendom komt op als Rijk
ca NC

11

12 Belangrijke namen en data
325 Concilie van Nice (+ Niceaanse geloofsbelijdenis) 397 Concilie v Carthago: bijbelse canon 431 Concilie v Efese: afsplitsing Nestorianisme 471 Concilie v Chalcedon: afsplitsing orientaals-orthodoxe kerk Athanassius van Alexandrië (4e eeuw) St-Patrick (begin 5e eeuw) keltisch christendom Augustinus vs Pelagius (5e eeuw) Wilibrord (rond 700) kerstening lage landen

13 III groot Schizma en verder
ca NC

14

15 Schizma tussen Oost en West
Onenigheid over onder andere: Taal van liturgie ‘filioque’  Oostelijke en en Westerse kerk gaan uiteen in 1054

16 Belangrijke namen en data (Westerse kerk)
Anselmus van Canterbury (11e eeuw) Fransiscus van Assisi (rond 1200) Thomas v Aquina (13e eeuw) 12e en 13e eeuw: kruistochten John Wycliffe, Jan Hus (14e eeuw) Erasmus (15e eeuw)

17 IV: de Reformatie en protestantisme
ca

18 Reformatie Protest tegen mistoestanden in de kerk
Corruptie Decadentie en ontucht Aflatenhandel Door boekdrukkunst nieuwe mogelijkheden (vertaling bijbel in volkstaal) Maarten Luther (1517) 95 stellingen op kerkdeur in Wittenberg Later ook Johannes Calvijn, Huldrych Zwingli,...

19 Protestantisme 2.0: honderden afsplitsingen
Wesley  methodisme (Revivalisme) holiness movement pinksterkerk Baptisme  fundamentalisme Restaurationisme  adventisme Broedergemeenten (open en gesloten) Etc etc ( en meer denominaties)

20

21 In lijn met Jezus? Johannes 17:20-24
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling


Download ppt "De geschiedenis van het Christendom"

Verwante presentaties


Ads door Google