De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensbeschouwing Christendom Religie op de basisschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensbeschouwing Christendom Religie op de basisschool."— Transcript van de presentatie:

1 Levensbeschouwing Christendom Religie op de basisschool

2 De openbare school Karakter Ontstaan Pluriformiteit

3 Kenmerken openbaar onderwijs Algemeen toegankelijk Actief – pluriform  Meer dan neutraal! Bestuurd door de overheid

4 Openbaar vs. bijzonder onderwijs OpenbaarBijzonder BestuurPubliekrechtelijkPrivaatrechtelijk IdentiteitNeutraal (altijd)Levensbeschou- welijke grondslag (meestal) ToegankelijkheidAlgemeenToelatingseisen mogelijk Moet er zijnKan er zijn

5 Geschiedenis filmpje Sinds 1806 is er vanuit de staat gegarandeerd en gecontroleerd onderwijs voor iedereen: Openbaar Onderwijs Dit onderwijs was “gemengd”, d.w.z. algemeen christelijk  Met de mogelijkheid van godsdienstonderwijs namens de kerken  De inhoud van “algemeen christelijk” kon plaatselijk sterk verschillen Bezwaren tegen het karakter van de Openbare school:  Katholieken: te Gereformeerd (protestants)  Orthodoxe protestanten: te algemeen

6 Geschiedenis Gevolgen:  Oprichting van bijzondere scholen  De openbare school werd steeds on-godsdienstiger  Katholieken en afgescheiden protestanten wenden zich af van openbaar onderwijs Schoolstrijd - over de bekostiging van het bijzonder onderwijs  Eisen aan het onderwijs werden strenger; duurder  Volkspetitionnement Pacificatie in 1917 Versterking bijzonder onderwijs door verzuiling

7

8 Geschiedenis Gevolgen multi-culturele samenleving:  Nieuwe richtingen in het bijzonder onderwijs: Islamitische scholen Hindoeistische scholen  Verplichte aandacht voor pluriformiteit Zie artikel 29 WBO = art 46 WPO Kennis van geestelijke stromingen (kgs) Intercultureel onderwijs Actieve pluriformiteit

9 WPO artikel 46 1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

10 GVO - KGS Godsdienstig Vormingsonderwijs  Facultatief  School niet verantwoordelijk voor de inhoud  “Subjectief”  Alleen op openbare scholen Kennis Geestelijke Stromingen  Verplicht  De school verantwoordelijk  “Objectief”  Op alle basisscholen

11 Godsdienstonderwijs/Catechese Verplicht?  Niet wettelijk verplicht  Doorgaans verplicht door de school De school is zelf verantwoordelijk “Subjectief” Alleen in het bijzonder onderwijs

12 GVO Betrokken partijen:  School: zorgt voor faciliteiten  Zendende instantie: verzorgt de lessen  Ouders: kiezen voor gvo (of hvo, of niets)  Werkgever: landelijk dienstencentrum Zendende instanties: kerkelijke organisaties (gemeenten, stichtingen, Ikos-afdelingen) Wet BIO ook van toepassing op gvo-docenten G/HVO wordt sinds 2008 landelijk bekostigd


Download ppt "Levensbeschouwing Christendom Religie op de basisschool."

Verwante presentaties


Ads door Google