De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PSYCHIATRIE Autisme Spectrum Stoornissen Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PSYCHIATRIE Autisme Spectrum Stoornissen Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."— Transcript van de presentatie:

1 PSYCHIATRIE Autisme Spectrum Stoornissen Naam: Martine Bink E-mail: binmd@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335

2 VANDAAG Presentatie Hechtingsstoornissen Theorie over Autisme Spectrum Stoornissen Filmfragmenten Opdracht

3 Pervasieve ontwikkelingsstoornis Kenmerken ASS Elke persoon met autisme is uniek

4 DOCUMENTAIRE: LOUIS THEROUX AUTISM LOUIS THEROUX AUTISM

5 GESCHIEDENIS AUTISME Kinderpsychiaters: Kanner & Asperger - Autistische psychopaten - IJskastmoeder Tegenwoordig: - Aangeboren stoornis in de hersenen - Erfelijkheid en prenatale programmering

6

7 HOOFDKENMERKEN VAN ASS 1 Problemen bij sociaal contact en sociale wederkerigheid 2 Problemen met communiceren en taal 3 Beperkt verbeeldingsvermogen 4 Verzet tegen verandering

8 OVERIGE KENMERKEN VAN ASS Zintuiglijke sensaties Goed in detailsdetails Angst Extreme feitenkennis Gedragsproblemen Verstandelijke beperking (75%)

9 5 THEORIEËN OM ASS TE VERKLAREN 1. Theorie of Mind – Mindblindnesstheorie 2. Executief disfunctioneren 3. Zwakke centrale coherentie 4. Empathiseren VS Systematiseren 5. Contextblindheid

10 1. THEORIE OF MIND - MINDBLINDNESSTHEORIE  Moeite met inleven in gedachten, gevoelens en meningen van anderen.  Mindblindness: Niet of moeilijk in staat zich in een ander te verplaatsen Gevolgen: Kan alleen vanuit zichzelf denken. Contact mist wederkerigheid, vriendschap sluiten en behouden is moeilijk.

11 Sally Ann test Theory of mind tests

12 2. EXECUTIEF DISFUNCTIONEREN Beperking in de zelforganisatie – aansturen eigen handelen Spelen een belangrijke rol bij planning, flexibiliteit en impulscontrole. Gevolgen: Nieuwe vaardigheden aanleren gaat moeizaam. Hij weet niet wat, hoe, waar, wanneer en met wie.

13

14 3. ZWAKKE CENTRALE COHERENTIE  Verminderde ontwikkeling van samenhangend denken.  De informatie komt binnen als puzzelstukjes, daardoor zij moeite hebben het geheel overzien te overzien en er de juiste betekenis aan kunnen geven. "Ik ging naar een simpele toneelvoorstelling voor kinderen. Alles had ik gezien: wat voor hoed de mannelijke hoofdrolspeler droeg, hoe er een veertje over het podium dwarrelde. Maar waar het over ging? Geen idee.” Gevolgen: De wereld is een chaos. De persoon zoekt veiligheid in repeterende handelingen en gaat op zoek naar routines en structuren. Daardoor ontstaat er weerstand tegen veranderingen Filmpje RoanRoan Filmpje Roan2Roan2

15 4. EMPATHISEREN VS SYSTEMATISEREN Systematiseren: Analyseren of ontwikkelen van systemen “Extreem mannelijke brein” Gevolgen: Minder/weinig empatisch vermogen. Dit is lastig bij het onderhouden van sociaal contact.

16 5. THEORIE VAN CONTEXTBLINDHEID Het toepassen van adequaat gedrag in de verschillende contexten. Gevolgen: Vaak onaangepast gedrag in verschillende situaties.

17 AUTISME SPECTRUM STOORNISSEN  DSM IV: Aparte stoornis  DSM V: Neurologische ontwikkelingsstoornissen MCDD

18 KLASSIEK AUTISME Klassiek autisme volgens DSM-IV: 1. Kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie 2. Kwalitatieve beperkingen in verbale en non- verbale communicatie 3. Beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten

19 SYNDROOM VAN ASPERGER ‘Hoogfunctionerend autisme’ Vooral gekenmerkt door gebrekkig kunnen inschatten van sociale interactie, Normale en vaak boven gemiddelde intelligentie Normale taalontwikkeling die niet verstoord of vertraagd is. Daarnaast: motorische onhandigheid en afwijkende interesses, wijs praten (deftige woorden) Je zal het maar hebben: RoxanneRoxanne

20 PDD-NOS Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified Voldoet niet aan de eis van minimaal 6 kenmerken van autistische stoornis Kenmerken zijn minder prominent dan autistische stoornis Agressie en/of gedragsproblematiek speelt vaker een rol

21 MCDD Multiple Complex Development Disorder Regulatie problematiek staat centraal Last van angsten Moeilijk fantasie en werkelijkheid onderscheiden Vaker sprake van woede en agressie aanvallen Emoties, stemming en gedachten

22 VERWANTE STOORNISSEN Desintegratieve stoornis van de kinderleeftijd Na een periode (min 2 jaar, meestal 3 à 4 jaar) van normale of bijna normale ontwikkeling een terugval van vaardigheden op minimaal 2 van volgende gebieden: taal, spel, sociale vaardigheden, zindelijkheid en motorische vaardigheden. Syndroom van Rett: Verlies aan vaardigheden na 6 à 18 maanden, gepaard met fysieke problemen. Meestal bij meisjes. Gaat gepaard met ernstige verstandelijke beperking.

23 GEVOLGEN AUTISME Wat zijn de gevolgen voor: Het kind? De ouders? De broertjes en zusjes (‘brusjes’)?

24 PRAKTISCHE ADVIEZEN BIJ BEGELEIDEN ASS Op zoek naar de boodschapwaarde van gedrag Maken van een gedragsanalyse Structuur bieden en voorspelbaar maken Neutraliseren van voorbereiden op prikkels Leren wennen aan prikkels Leren van vaardigheden Integreren in hun handelen is lastig Consequent reageren Eenduidige communicatie Grenzen stellen http://www.sociaalopstap.nl

25 BENADERINGSWIJZE: GEEF MIJ DE 5! Wat (moet het kind doen)? Hoe? Wanneer? Waar? Met Wie? Site: www.sociaalopstap.nlwww.sociaalopstap.nl Opdracht: laat je autistische klasgenoot naar de bioscoop gaan.

26 AUTISME: TALENTEN Uitstekend geheugen voor visuele informatie Goede detailwaarneming Eerlijk Minder gestuurd door sociale wenselijkheid ‘Autistische talenten’: Salvador Dali, Leonardo da Vinci, Bill Gates en Albert Einstein!!

27 VOLGENDE WEEK Presentatie: Autisme spectrum stoornissen ADHD, Taal- en leerstoornissen Voorbereiding Taal- en leerstoornissen H10.1 t/m 10.4 (Rigter) ADHD H11 (Rigter)


Download ppt "PSYCHIATRIE Autisme Spectrum Stoornissen Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."

Verwante presentaties


Ads door Google