De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderbetrokkenheid Bijeenkomst 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderbetrokkenheid Bijeenkomst 4."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderbetrokkenheid Bijeenkomst 4

2 Vorige bijeenkomst Groepsopdracht; in groepen bespreken welke manieren van ouderbetrokkenheid in literatuur staat aangegeven Presentatie voor de klas; korte toelichting over de manieren van ouderbetrokkenheid. Per interventie/ manier stil staan bij voor- en nadelen van deze manieren: klassikaal bespreken met elkaar. Praktijkprobleem op praktijkplek helder? Opdracht 1: in tweetallen overleggen/ vergelijken. Aanvullen opdracht 1 klassikaal. Afsluiten bijeenkomst.

3 Agenda Bespreken opdracht 1
Schema verheldering ouderbeleid, ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis. Schema invloed op ontwikkelings- en opvoedingskansen kind. Schema Model partnerschap Manieren van leertijdverlenging bespreken Materiaal klassikaal bekijken. Afsluiten

4 Opdracht 1 bespreken Uitkomsten opdracht 1 bespreken.
Stilstaan bij verhoudingen leidster- ouder Leidster  ouder Ouder boven Leidster Leidster boven ouder Verhoudingen leidster-ouder: in welke situaties gelijkwaardig? In welke situaties de ouder boven de leidster? En in welke situatie leidster boven de ouder?

5 Diversiteit Laag en hoog opgeleide ouders... Vaders en moeders...
Welk verschil merk je in het contact? Wat vind je lastig? Hoe zou je dat makkelijker kunnen maken?

6 Communicatie met ouders
We kunnen niet ‘niet’ communiceren Open en transparant Gelijkwaardig in de relatie (ook al zijn de rollen verschillend)

7 Transactionele analyse en EGO- model: Ego- toestanden
Ego- toestand: de interne emotionele toestand waar een individu zich op een bepaald moment bevindt Drie basistoestanden: Ouder Volwassenen Kind

8 Voorbeeld van gesprek tussen collega’s:
Volwassenen ► Volwassenen A: “Heb je goed geslapen?” B: “Nee, niet zo erg” A: “Hoe komt dat?” B: “Ik was vroeg wakker en kon niet meer in slaap komen”

9 Voorbeelden Ego toestanden
Ouder Kritische ouder Voedende ouder Positief: Positief: Beschermend, voor het welzijn Heb je hulp nodig? van de ander “Laat me dat dan even weten” Arts: stop toch met roken, het is zo slecht voor u” Negatief: Negatief: Reageert vaak vanuit macht “Hé, daar help ik je wel even mee” “Ga naar bed” “Dat is stout”

10 Voorbeelden Ego toestanden
Kind Aangepast kind Vrij kind Positief: Positief: Je houdt je aan de bestaande Spontaan reageren, regels Authentieke vrolijkheid en Goed luisteren speelsheid Doen wat je gezegd wordt Geen discussie met meedoen Negatief: Negatief: Pruilen Spontaan reageren Authentiek verdriet en boosheid

11 Voorbeelden Ego toestanden
De volwassen ego- toestand is niet verder te splitsen. Als volwassene: * handel je vanuit de informatie die je hier en nu ontvangt * verwerk je de informatie logisch en dit leidt tot transparant en respectvol gedrag. * ben je helder te volgen voor anderen We noemen de volwassen ego- toestand ook wel de functionele volwassene

12 Transacties Een andere nuance in een woord of een toon, of een andere formulering kan wonderen doen in de bereidheid van de ander om in te gaan op de vraag, of om de feedback te accepteren. Een transactie is de kleinste eenheid van communicatie (een actie/ prikkel en een reactie) woorden - hoe heb je geslapen? (actie/ prikkel) een blik - helaas niet zo goed (reactie) Een gesprek kan je beschouwen als een reeks van transacties tussen de ego- toestanden van de betrokken personen.

13 Transacties Parallelle of complementaire transactie
Dit is de transactie waarbij de communicatie doorloopt en niet onderbroken wordt Kruistransactie De ouder reageert bijv. niet conform het verwachtingspatroon. Dit kan zowel positief als negatief zijn. De pijlen lopen niet parallel, maar kruizen elkaar

14 Kruistransactie Bij een positieve kruistransactie zal de ouder ondersteunend reageren. “ik hoor dat je de instructies voor zijn medicijnen niet helemaal hebt begrepen, tot waar begreep je het wel?” Bij een negatieve kruistransactie is er sprake van een onderbreking van het contact dat verwacht werd en er treedt een zekere verwarring op. Als dit proces zich doorzet komt het tot een woordenwisseling tussen de ouder en de PEM’er en volgt er een reeks transacties die vaak een negatief patroon van Ouder – Kind hebben “Heb je het nou nog niet begrepen? Ik heb je toch al eerder uitgelegd hoe het moet?”

15 Transacties met bijbedoelingen
Transactie met bijbedoelingen is de derde vorm van transacties. Het is de communicatievorm waarbij een verborgen niveau speelt. Vaak vindt de reactie op dat psychologische niveau helemaal niet bewust plaats. Maar het effect is wel dat de reactie die er volgt geen reactie is op wat er op sociaal niveau is gezegd, maar wat er op psychologisch niveau is bedoeld. 60 – 90 % van onze communicatie wordt bepaald door non-verbale boodschappen (vaak onbewust en verborgen) Denk o.a. aan uitdrukking op het gezicht, van De ogen, door lichaamshouding en door gebaren Dit zijn de ‘geheime’ boodschappen op Psychologisch niveau

16 Schema Ouderbeleid, ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid thuis:
Schema Blz. 5: Ouderparticipatie Ouders als klant Ouders als belanghebbende Ouders als vrijwilliger Ouders als opvoeder Ouderbetrokken- heid Thuis

17 Schema Invloed op ontwikkelings- en opleidingskansen kind:
Sociaal economisch Beleid Gezinsbeleid Opvoed- en opgroeisteun Gezinsstructurele kenmerken: Gezinsculturele kenmerken / Vaders en moeders Opvoeden / Ontw. en opv. van het kind. Stress Armoede Werkloosheid Desintegratie Eenoudergezin Isolement Cultuurparticipatie *Welbevinden ouders Taalbeheersing * Opleiding Leesgedrag * Ouderlijke cognities Hobby’s * Psychische gezondheid Gezamenlijke activiteiten * Lichamelijke gezondheid * Sociale steun Opv. Competenties * Zelfbeeld Opv. Stijl * Zelfvertrouwen Opv. Gedrag * Motivatie Ouder-kind relatie * Cognitieve competentie Ouder- kindinteractie

18 Schema Model partnerschap
Bekijk in 2-tallen het schema op blz. 18 Uitleg aan klas over schema model partnerschap. Aanvulling vanuit literatuur.

19 Manieren leertijdverlenging:
Klassikaal bespreken manieren leertijdverlenging: op flipover Aanvullen vanuit de literatuur en methodieken bundel taal ondersteunend gedrag van ouders. Materiaal bekijken! Materiaal van Monique, peuter en co. (docentenkamer)

20 Volgende bijeenkomst:
Zie voorbereiding in planning SHL: lezen, samenvatting en opdracht!


Download ppt "Ouderbetrokkenheid Bijeenkomst 4."

Verwante presentaties


Ads door Google