De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Naar een rechtspositie voor de geïnterneerde Koen Geens minister van Justitie 23 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Naar een rechtspositie voor de geïnterneerde Koen Geens minister van Justitie 23 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Naar een rechtspositie voor de geïnterneerde Koen Geens minister van Justitie 23 oktober 2015

2 Waarom (opnieuw) aanpassing wetgeving? Wet van 5 mei 2014 wordt aangepast -Technische aanpassingen en verfijningen -Fundamentelere aanpassingen, voornamelijk het mogelijk maken van de uitvoering van rechtspositie voor de geïnterneerde, op maat. - Achtergrond: ons land werd al meermaals veroordeeld omdat geïnterneerden niet de gepaste zorg krijgen. Hier maken we komaf mee.

3 Krachtlijnen Meer menselijke aanpak en zorg op maat voor elke geïnterneerde via de interneringskamers Gerichter interneren: niet voor iedereen is internering een gepaste oplossing Doel: betere therapie, minder recidive en dus betere bescherming maatschappij en slachtoffers

4 “Interneringskamers” Er worden nieuwe kamers opgericht binnen de strafuitvoeringsrechtbanken: Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij. Nemen taken over van de huidige Commissies ter bescherming van de maatschappij. De bevoegdheid om een veroordeelde te interneren komt toe aan deze kamers. Beroep kan worden aangetekend bij het Hof van Beroep. Nieuwe samenstelling: voor het eerst zal een rechter, samen met 2 assessoren (een klinisch psycholoog en een assessor sociale reïntegratie) uitspraak doen over het zorgtraject van de geïnterneerde. Gevolg: meer gepaste zorg voor elke geïnterneerde

5 Andere garanties Er komt een verplicht psychiatrisch onderzoek De plaatsing gebeurt in – een door de federale overheid georganiseerde inrichting – een afdeling tot bescherming van de maatschappij – een forensisch psychiatrisch centrum – een erkende inrichting binnen het reguliere zorgcircuit

6 Gerichter interneren (1) Nu: alle als misdaad of wanbedrijf omschreven feiten waarop een gevangenisstraf is gesteld in aanmerking komen voor een internering. (behalve politieke/persmisdrijven) Dus ook personen die relatief lichte feiten hebben gepleegd worden vaak geïnterneerd. Interneren als maatregel van onbepaalde duur is echter voor dergelijke personen niet de gepaste maatregel.

7 Gerichter interneren (2) Hiertoe wordt er een drempel ingevoerd wat het gepleegde misdrijf betreft. Internering zal in de nieuwe regeling nog mogelijk zijn voor: misdrijven die een aantasting of bedreiging fysieke of psychische integriteit inhouden.

8 Conclusie We werken aan een menselijker interneringsbeleid via een aangepaster zorgcircuit Een rechtspositie voor elke geïnterneerde via de interneringskamers Gerichter interneren: niet voor iedereen is internering een gepaste oplossing

9 Koen GEENS Minister van Justitie Waterloolaan 115 B-1000 BRUSSEL Telefoon: +32 (0)2 542 80 11 info.kabinet@just.fgov.be


Download ppt "JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Naar een rechtspositie voor de geïnterneerde Koen Geens minister van Justitie 23 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google