De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vasten Bijbelse opdracht?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vasten Bijbelse opdracht?."— Transcript van de presentatie:

1 Vasten Bijbelse opdracht?

2 Geloof: - Binnen kerken - Evangelische groepen
Wie vasten? Diverse religies: - Hindoeïsme - Boeddhisme - Islam - Christendom - Jodendom Geloof: - Binnen kerken - Evangelische groepen

3 Wat is vasten? Een zekere periode niet eten en eventueel niet drinken of alleen water drinken.

4 Islam Ramadan – maand vasten / zonsopgang tot zonsondergang
Elke maandag en donderdag Witte nachten Maand voor ramadan

5 Jodendom Jom kippoer – grote verzoendag (Leviticus 16:29; 23:28)
17e Tammuz (4e maand) : gebroken stenen tafels 9e Av (5e maand) : tempels verwoest - 3e Tizri (7e maand) : moord op Gedalja - 10e Tevet (10e maand) : beleg van Jeruzalem

6 Christendom 40dagen tijd, 6 weken m.u.v. zondagen vanaf aswoensdag tot aan Pasen - RK kerk

7 Christendom 40dagen tijd, 6 weken m.u.v. zondagen vanaf aswoensdag tot aan Pasen - RK kerk Herleidbaar tot 40 dagen heidens vasten, in de aanbidding van Astarte/Ishtar/Easter!

8 Christendom 40dagen tijd, 6 weken m.u.v. zondagen vanaf aswoensdag tot aan Pasen - RK kerk Herleidbaar tot 40 dagen heidens vasten, in de aanbidding van Astarte/Ishtar/Easter! “The Two Babylons or The Papal Worship Proved to be  the Worship of Nimrod and His Wife” By the Late Rev. Alexander Hislop First published as a pamphlet in 1853— greatly expanded in 1858

9 ענה Vasten in de Schrift verootmoedigen
Hebreeuwse woord voor vasten is tsum צום ענה verootmoedigen

10 1e keer vasten; Richteren 20:26
Israël verliest man rouw  vasten

11 1 Samuël 31:13 – rouw bij Jabes 1 Kronieken 10:12
2 Samuël 1: David in rouw Koning Saul omgekomen in de strijd

12 1 Koningen 21:9, 12, 27 Izebel laat een vasten uitroepen
en Naboth aan het hoofd v.h. volk

13 Koning Josafat roept een vasten uit 2 Kronieken 20:3

14 Jesaja 58 – over het vasten, gesprek tussen Ieue en het volk

15 Jeremia 14 uitspraken van Ieue over het afvallig volk

16 Zacharia 7, 8 Profeet van ná de ballingschap

17 Mattheüs 4:2 verzoeking in de woestijn

18 Waarom vasten Uw discipelen niet? Mattheüs 9; Marcus 2; Lucas 5

19 Mattheüs 15 – wonderlijke spijziging

20 Handelingen 10:30 - Petrus naar Cornelius

21 2 Corinthiërs 6:5; 11:27 Paulus’ lijden en verdrukkingen

22 Vasten Bijbelse opdracht?

23 Kolossenzen 2 20 Indien jullie dan tezamen met Christus afstierven aan de grondregels van de wereld,  waarom laten jullie je, als levenden in de wereld, onder inzettingen plaatsen 21 dat je niet zal aanraken of proeven, of zou beroeren, 22 wat alles tot bederf is doorgebruik in overeenstemming met de voorschriften en  leringen van mensen?  23 Die zijn, weliswaar een roep hebbend  van wijsheid in een zelfgewild  ritueel  en in nederigheid en het niet sparen van het  lichaam, van geen enkele waarde  dan tot bevrediging van het vlees. 


Download ppt "Vasten Bijbelse opdracht?."

Verwante presentaties


Ads door Google