De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij"— Transcript van de presentatie:

1 Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij
Historie: Van nachtwakersstaat naar verzorgingsstaat Nachtwakersstaat: Vrije markteconomie met vaak schrijnende tegenstellingen Verzorgingsstaat: Staat is verantwoordelijk voor bestaansminimum en welzijn. Grote(re) invloed staat noodzakelijk Word een meester in (je) werk!

2 Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij Eind 19e eeuw: sociale wetten
Begin 20e eeuw: Opkomst sociaaldemocratie Confessionelen: bescherming zwakkeren Liberalen: criminaliteit ↓, onderwijs verbetert niveau arbeidskrachten Jaren ‘30: Crisis Keynes en anticyclisch beleid Word een meester in (je) werk!

3 Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij
Na WO II: Geleide loonpolitiek, oprichting SER/SvdA ‘60 en ‘70: Verdere uitbouw vd verzorgingsstaat Jaren ‘80-’90: Crisis van de verzorgingsstaat Regelgeving te complex Calculerende burger Kosten Oplossing: prijs-, volumemaatregelen en marktwerking Word een meester in (je) werk!

4 Arbeid & maatschappij Verzorgingsstaat Word een meester in (je) werk!

5 Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij
WRR: Verzorgingsstaat in functies Verzorgen Verzekeren Verheffen Verbinden Word een meester in (je) werk!

6 Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij Conclusies: Word
Omgeving is veranderd Inwoners zijn veranderd Dus: Verzekeren: overheidsrol ↓ Verzorgen: overheidsrol ↓ Verheffen: Leven lang leren Verbinden: Maatschappelijk middenveld, onderwijskansen Word een meester in (je) werk!

7 Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij
Maatschappelijke ontwikkelingen (de 5 I’s): Individualisering - meer keuzevrijheid voor het individu, minder afhankelijkheid Informalisering - losser worden van de maatschappelijke verbanden, opkomst netwerkorganisaties, vermindering gezag autoriteiten Informatisering - verandering van communicatie en interactie door opkomst ICT, automatisering Internationalisering - migratiebewegingen, mondiale economie, Europese integratie, internationale cultuur Intensivering - hoge waardering beleving en gevoel, behoefte aan variatie en verandering Word een meester in (je) werk!

8 Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij
Invulling rol overheid (hst 9.4): Neo-klassieke theorie: Vraag en aanbod (Onzichtbare hand, Adam Smith) Keynes: Fluctuaties goederen/diensten hangt af van afzetmogelijkheden (Anti-cyclische theorie) Neo-institutionele theorie: Collectieve arbeidsverhoudingen (relaties tussen spelers) Word een meester in (je) werk!

9 Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij Modellen: Word
Scandinavisch model Angelsaksisch model Rijnlands of corporatistisch model Word een meester in (je) werk!

10 Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij Einde… Vragen? Word een meester
werk!


Download ppt "Verzorgingsstaat Arbeid & maatschappij"

Verwante presentaties


Ads door Google