De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gesloten vs. Open: Freud en Rogers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gesloten vs. Open: Freud en Rogers"— Transcript van de presentatie:

1 Gesloten vs. Open: Freud en Rogers
Kind in ontwikkeling B Gesloten vs. Open: Freud en Rogers

2 Welkom! Programma Inleiding module Focus Freud Focus Rogers
Verwerkingsopdrachten

3 Organisatie Docent: Madeleine Meurs m.meurs@hr.nl med.hr.nl/meurm
Di: uur Do:11.00 – uur Werkvormen: focus + opdrachten 3 weken les, in lesweek 4 toets Expertgroep op donderdag Literatuur (Deel B): Rigter, J. (2008). Het palet van de psychologie. Stromingen en hun toepassingen in de hulpverlening en opvoeding. Bussem, Nederland: Coutinho  alle hoofdstukken, behalve hoofdstuk 7.

4 Waar gaat het over? Verschillende stromingen in de psychologie.
Verschillende referentiekaders (‘brillen’) om de realiteit te bekijken. Psychoanalyse Behaviorisme Humanistische psychologie Cognitieve psychologie Systeemtheorie Biologische psychologie

5 Wat is psychologie? De academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen. Maar: Geen overeenstemming over definitie. Veel discussie: tussen psychologen onderling andere sociale wetenschappen

6 Relatie met pedagogiek
Pedagogiek richt zich op opvoeding en ontwikkeling van het kind. Voorbeeld: een kind met ADHD Hoe kijkt een psycholoog? Hoe kijkt een pedagoog? Hoe kijkt een orthopedagoog?

7 Stromingen in de psychologie
Iedere stroming heeft een geschiedenis Iedere stroming heeft een mensbeeld Steeds meer aandacht voor ‘evidence based’ werken

8 Mechanistisch mensbeeld
Mensen als mechanieken De mens als ingewikkeld dier Afzonderlijk te bestuderen onderdelen Weinig invloed van de omgeving Lineair causaal verklaringsmodel ‘Het geheel is gelijk aan de som der delen’

9 Organistisch mensbeeld
Mensen zijn als organismen, ze groeien en bloeien Vergelijkingen met dieren kunnen zinvol zijn Een organisme kun je niet los bestuderen van zijn omgeving Circulair verklaringsmodel Het geheel is meer dan de som der delen

10 Personalistisch mensbeeld
Principieel onderscheid tussen mensen en overige organismen Menselijk handelen is doelgericht, mensen geven zin aan hun leven Een mens is één geheel Kennis uit dierexperimenten zegt niets over menselijk gedrag

11 Hoe maak je gebruik van de mensbeelden en methoden?
Pragmatisch: met een bril zie je beter Een theorie is als een zoeklicht: sommige aspecten worden belicht en andere juist onderbelicht

12 Algemene Systeem Theorie
De mens en zijn omgeving wordt als één systeem gezien. Versimpeld model: bio – psycho – sociaal model 3 factoren zijn nodig om de mens te begrijpen Iedere stroming legt nadruk op één of meerdere van deze factoren

13 Waarom verschillende theorieën?
De mens is complex. Elke theorie heeft zijn eigen stokpaardje. Elke theorie heeft gedeeltelijk gelijk. Pas op voor blinde vlekken.

14 Hoe zit het boek in elkaar?
Ieder hoofdstuk een andere stroming Bij iedere stroming: uitgangspunten/mensbeeld de theorie toepassingen in de praktijk Website met ondersteunend materiaal

15 Opdracht in de les Wat zijn de kenmerken van stromingen in de psychologie? Wat zijn de drie mensbeelden in de psychologie?

16 Focus 1: Freud en de psychoanalyse
Wat weten jullie al van Freud?

17 Freud: Psychoanalyse Theorie over hoe mensen functioneren
Hulpverleningspraktijk Uitgangspunten van die theorie: subjectieve ervaringen aansturing van gedrag onbewust en bewust conflictmodel toeval bestaat niet ervaringen als kind zijn belangrijk

18 Mensbeeld Freud zegt: geen baas in eigen brein, maar gestuurd door onbewuste en irrationele wensen twee aangeboren driften: agressie- en seksualiteitsdrift kindertijd is bepalend iedereen kent normaal en gestoord gedrag Maar: bewustwording kan helpen bij functioneren! Mensbeeld: mechanistisch en personalistisch Biopsychosociaal: psyche staat centraal

19 De theorie onbewuste mentale processen
psychische structuur(id, ego en superego) psychoseksuele ontwikkeling (het kind is ‘polymorf pervers’) verdedigingsmechanismen praktijktheorie

20 Geïnspireerd door Freud
John Bowlby: hechtingstheorie kijkt naar de biologische oorsprong in het aangaan van hechtingsrelaties Objectrelatietheorie kijkt naar de relatie tussen moeder en kind

21 De praktijk Psychische problemen zijn het gevolg van onopgeloste onbewuste conflicten. Psychoanalyse om onbegrijpelijk gedrag begrijpelijk te maken. Toepassingen in de praktijk: overdracht en tegenoverdracht aandacht voor kindertijd verdedingsmechanismen

22 Wat vinden jullie van deze theorie?
Waar sta je achter? Waar plaats je vraagtekens bij?

23 Opdracht bij Freud Maak individueel een mindmap van FREUD.
Als je klaar bent, kun je zelf werken aan de vragen op de website. Link van de filmpjes opdracht 2 (2 x jongen)

24 lunchpauze

25 Focus 2: Rogers: humanistische psychologie
Wat weten jullie al van Rogers?

26 Rogers: Rogeriaanse psychotherapie
Humanistische stroming Grote invloed op hulpverlenings- en opvoedingspraktijk Uitgangspunten subjectieve beleving zelfbewustzijn: blik van binnenuit levenslang groeien en ontwikkelen je bent zelf verantwoordelijk voor je leven hier en nu staat centraal de mens is één geheel doel is je te bevrijden van wat groei in de weg staat.

27 Mensbeeld Optimistisch, want iedereen kan groeien
Authentieke, subjectieve ervaringen zijn de essentie van wie je bent. Een kind verschilt van een volwassene Dieren zijn wezenlijk anders dan mensen Mensbeeld: personalistisch Bio – psycho – sociaal: totaliteit, maar bio en sociaal worden niet uitgewerkt.

28 Rogers visie op persoonlijkheid

29 Hoe ga je met cliënten om?
Wel doen: client-gericht onbevooroordeeld luisteren accepteren en respecteren client is zelf competent Niet doen: adviseren, interviewen, begeleiden Drie grondhoudingen echtheid, onvoorwaardelijke acceptatie, empathie

30 De praktijk Psychische problemen zijn het gevolg van incongruentie en kunnen worden aangepakt door een hulpverlener die naar de cliënt luistert en probeert hem te begrijpen. Belangrijkste toepassingen: de houding van de hulpverlener / de benadering van de cliënt.

31 Geïnspireerd door Rogers
Gendlin: experientele therapie, focussing Seligman: positieve psychologie Gordon: ik-boodschap Motiverende gespreksvoering

32 Wat vinden jullie van deze theorie?
Waar sta je achter? Waar plaats je vraagtekens bij?

33 Opdrachten bij Rogers 5 opdrachten, 5 groepjes
Elke groep maakt 1 opdracht, waarop de belangrijkste antwoorden/bevindingen worden weergegeven. De posters worden na afloop in het lokaal opgehangen en plenair besproken. Daarna worden ze op FB gepost. Als je klaar bent, kun je zelf werken aan de vragen op de website. Link naar filmpje Opdracht 4 : (sam richards)

34 DONDERDAG Intergratieopdracht: Freud vs. Rogers
EXPERTGROEP Maak een vergelijking tussen Freud en Rogers Maak de verschillen en overeenkomsten duidelijk


Download ppt "Gesloten vs. Open: Freud en Rogers"

Verwante presentaties


Ads door Google