De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Hans Bruning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Hans Bruning."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Hans Bruning

2 Even voorstellen Hans Bruning Theoloog Part-time docent aan de Pabo
Verzorgt opleiding voor religie in het basisonderwijs

3 Doelen keuzecursus B&K
Kennis van de Bijbel : eerste vijf boeken van het OT en de vier evangeliën van het NT De Koran : soera 1/2/7/11/12/19/20/28/71 ontstaansgeschiedenis van Bijbel en Koran overeenkomsten/verschillen christendom – islam Oordeelsvorming m.b.t. christenen en moslims

4 Literatuur cursus Bijbel en Koran
Verplicht Lezen: Borg ter M. , Koran en Bijbel in verhalen, Antwerpen: Unieboek BV , 2008 of of (Engels/Arabisch) Aanbevolen De Bijbel NBG|KBS of De Koran Vertaling Fred Leemhuis Linden, N. ter , De mooiste bijbelverhalen, Amsterdam: Uitgeverij Balans Informatie over de cursus op: Fred Leemhuis over Wilders

5 Werkvormen 6 lessen huiswerk
uitwerking Bijbel – of Koranverhaal naar model meervoudige intelligenties onderzoek: enquête onder studenten uit de eigen klas

6 Beoordeling Kennistoets van verplichte literatuur , PowerPoints en lesstof 50% Presentatie volgens een van de meervoudige intelligenties van H. Gardner n.a.v Bijbel- of Koranverhaal 40% Onderzoek Bijbel- en Korankennis eigen HR klas %

7 Zeven dimensies van religie
Smart, N. Godsdiensten van de wereld Kampen : Uitgeverij Kok, 2003 (blz. 15 t/m 25) Rituele/praktische dimensie Emotionele/ondervindingsdimensie Verhalende/mythische dimensie Doctrinaire (leerstellingen)dimensie Morele (waarden) dimensie Sociale/institutionele dimensie Materiële dimensie

8 Begrippenlijst Christendom Islam God IHWH Allah Kerk Moskee Bijbel
Van: Christos=Messias Islam Van: SLM zich onderwerpen God IHWH Allah Kerk Moskee Bijbel Koran Sacramenten (7) Zuilen (5) Zonde en genade Sjaria (islamitische wet) Rijk van God Jihad (inspanning; strijd tegen ego en voor het geloof) Canon lijst van erkende heilige boeken

9 Bijbel Koran Soera (hoofdstuk) Bijbelboek Aya(vers) Hoofdstuk + vers
V.b.(2:223) 114 soera’s , geordend van lang naar kort (behalve 1 Soerat al- fatiha) In 23 jaar door engel Gabriel aan de profeet Mohammed geopenbaard 632 (dood Mohammed) Bijbelboek Hoofdstuk + vers V.b. (Gen.3:5) OT:39 boeken NT: 27 boeken en brieven Diverse auteurs-profeten 1000 v. Chr. – 4e eeuw n. Chr. Westen / 5e eeuw Oosten

10 Meervoudige intelligenties volgens het model van Howard Gardner
Verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap) Logisch/mathematische intelligentie (rekenknap) Visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap) Muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap) Lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap) Interpersoonlijke intelligentie (mensknap) Intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap) Natuurgerichte intelligentie (natuurknap)

11 Huiswerk Lezen uit Koran en Bijbel blz. 15 t/m 39
Hoofdstuk 1. De schepping Hoofdstuk 2. De schepping van de mens Hoofdstuk 3. Paradijs verloren Hoofdstuk 4. Broedermoord


Download ppt "Docent: Hans Bruning."

Verwante presentaties


Ads door Google