De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek = systematisch informatie verzamelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek = systematisch informatie verzamelen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Onderzoek = systematisch informatie verzamelen
Vandaag Onderzoek = systematisch informatie verzamelen Analyseren = systematisch de verzamelde informatie ordenen. Op basis van de analyse verbind je een interpretatie aan de ordening. In de conclusie geef je daarmee antwoord op de hoofdvraag

3 Wat de meeste studenten denken:
Zie door de bomen het bos niet meer Tijdrovend Moeizaam Inefficiënt Alles lijkt wel belangrijk? Waar begin ik? Een grote valkuil van rapporteren is schrijvend denken. Als je niet weet waar je heen gaat, zul je ergens anders uitkomen! Veel gemaakte fouten: Uit het hoofd analyseren en interpreteren Een antwoord hebben waar je geen vraag voor had Percentage met absolute waarden vergelijken (75% vindt dat terwijl in het onderzoek 3 van de 4 dit vond) Groepen vergelijken die op meer dan een punt verschillen Ten onrechte hebben over ‘de meeste ….’ Onterecht causaal verband

4 Informatie ordenen, hoe doe je dat? Maak een mail van deze informatie:
Karel belde om te zeggen dat hij om 15:00 vanmiddag niet bij een projectoverleg kan zijn. Jan vindt het geen probleem om later te starten of de bespreking uit te stellen naar woensdag of donderdag, maar pas vanaf 10:30 uur. Joost is pas dinsdagavond terug uit Frankfurt maar heeft woensdag en donderdag een lege agenda. De vergaderzaal is woensdag geboekt, maar donderdag vrij. Karel kan woensdagmiddag en donderdag tot 15:00. Donderdag om 11:00 lijkt de beste tijd Kun jij dan ook?

5 Van denkstructuur naar presentatiestructuur
Karel belde om te zeggen dat hij om 15:00 vanmiddag niet bij een projectoverleg kan zijn. Jan vindt het geen probleem om later te starten of de bespreking uit te stellen naar woensdag of donderdag, maar pas vanaf 10:30 uur. Joost is pas dinsdagavond terug uit Frankfurt maar heeft woensdag en donderdag een lege agenda. De vergaderzaal is woensdag geboekt, maar donderdag vrij. Karel kan woensdagmiddag en donderdag tot 15:00. Donderdag om 11:00 lijkt de beste tijd. Kun jij dan ook? Je manier van denken/praten, is niet hoe je de boodschap over brengt! Kunnen we het projectoverleg uitstellen naar donderdag 11:00? Vandaag kan Karel er niet bij zijn. Donderdag om 11:00 kunnen zowel Karel, Joost als Jan en bovendien kunnen we dan in de vergaderzaal.

6 Opdracht met de blokken

7 Voorbeeld Logisch redeneren
Vraag: Onze bank is gevestigd in meerder elanden en bediend verschillende markten De aandeelhouders zijn ontevreden omdat groei van ons bedrijf uit blijft Wij willen daarom graag autonoom groeien maar we weten niet hoe? Kunnen jullie ons helpen? Deductieve argumentatie (bottum up) Inductieve argumentatie (top down) Vergeet autonome groei zoekt snel geschikte koper Vergeet autonome groei zoekt snel geschikte koper Waarom? Bij uitblijvende groei, worden multinationals gekocht en in stukken geknipt Binnen jullie huidige bedrijf is substantiële autonome groei niet te verwachten. Door zelf een geschikte partij te zoeken wordt in stukken knippen voorkomen. Binnen bedrijf ontbreken competenties om autonome groei te realiseren. De huidige markt biedt nauwelijks ruimte voor groei. Zonder autonome groei wordt bank in stukken verkocht.

8 Analyseren en rapporteren
Fragmenteren Coderen Groeperen Structureren Concluderen Bottom up: Semi-wetenschappelijk indirecter 5-staps analyse Verdelen tekst in kleine eenheden Elk fragment krijgt een code Fragmenten groeperen die bij elkaar horen Verbanden leggen tussen groepen Koppelt onderzoeksvragen voor antwoorden Labelen: Groepeert de antwoorden per vraag Schrapt niet-relevante zaken Onderstreept veel voorkomende termen/trefwoorden Prober labels een brede naam te geven Zorg dat ze relevant zijn voor beantwoorden van onderzoeksvragen

9 Piramide/Delta-methode (Resultaat gericht, Kort en bondig, To-the-point)
Piramide methode / deltamethode (lijkt ook op mindmapping) 3 Fasen: Oriënteren: Wie is je lezer? Wat is je hoofdvraag? Structureren: Vastleggen wat je wilt overbrengen en in welke volgorde door het maken van de piramide Schrijven: je piramide uitwerken tot een tekst. DUS: Inleiding: Situatie-Complicatie-Hoofdvraag Conclusie want: Argument 1 Argument 2 Onderbouwing/toelichting: Argument 1.2 Top-down rapport: Ons geheugen werkt zo Biedt mogelijkheid voor vraag-antwoord spel Logische manier van redeneren. Kernboodschap Argument 1 Onderbouwing Argument 2

10 En verder.. In elk vakje staat 1 volzin
Top-down rapport In elk vakje staat 1 volzin De piramide vormt een relevante vraag-antwoorddialoog De bovengeschikte vakjes zijn syntheses van de ondergeschikte vakjes Elke synthese heeft 2-5 ondergeschikten De ondergeschikten zijn logisch georganiseerd: Zijn van dezelfde orde: groente en fruit ipv groente en appels Sluiten elkaar uit (groente is geen fruit) Zijn volledig (alle relevante groente en fruit) Staan in dwingende volgorde: Argumenten: op volgorde van prioriteit Stappen: chronologisch Onderdelen: zoals je ze opleest: noord oost zuid west Kernboodschap Argument 1 Onderbouwing Argument 2

11 Ter info: analyseren en rapporteren
Uitschrijven van de Piramide: Van boven naar beneden; Van links naar rechts Lezer bij de hand nemen Alles wat bij de hoofdboodschap hoort, mag in de piramide en niets mag los (need to know) Wat te doen met bevindingen die niet in de piramide horen (nice to know): Expliciet aangeven dat het additionele bevindingen zijn Tekst in een appendix plaatsen Boodschap Centrale vraag Key line Voorbeeld Dit gaan we doen (geen discussie) Hoe? Resultaat 1,2,3 Verplichte training om personeel bij te scholen Dit moeten jullie doen (Advies) Waarom? Reden 1,2,3 Jullie moeten het personeel bijscholen (opties mogelijk) Dit zijn de mogelijkheden (overkoepelend) Welke? Onderdeel 1,2,3 Er zijn verschillende mogelijkheden voor bijscholing

12 Voorbeeld labelen

13 Voorbeeld onderzoek over relaties
In het onderzoek is gekeken in hoeverre het hebben van een partner gevolgen heeft voor de levensloop van een persoon. Ondervraagd zijn vrouwen met een partner en alleenstaande vrouwen in de leeftijdsgroep Onderwerpen zijn geweest: relatie (wel/niet, meerwaarde), kinderen, vriendschappen, financiën. Respondent 1 Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Ik heb nu minder tijd voor mijn vrienden, ik zie ze minder vaak. Met mijn partner kan ik dingen delen, dingen bespreken, dat is fijn. Vaak denken wij ook hetzelfde. Bij mijn tante en haar man is het net zo, die zit ook altijd op één lijn met haar man. Respondent 2: Iedereen heeft een partner en ik niet. Dat geeft mij soms wel een eenzaam gevoel. Respondent 3: Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Mijn man is toch mijn maatje, eigenlijk degene bij wie ik altijd terecht kan. Dat is heel fijn. Mijn relatie met vriendinnen zijn wel anders geworden. Je deelt weer andere dingen, over je kinderen bijvoorbeeld. Vroeger ging het meer over vriendjes enzo. Respondent 4 Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Dat geeft een stukje rust.

14 Aan de slag Kies je onderwerpen/vragen
Verzamel alle antwoorden van respondenten per onderwerp/vraag Streep alle onzin antwoorden weg. Selecteer de belangrijkste termen. Maak een analyse, en werk zo de belangrijkste termen om tot tekst. Dit zijn je resultaten. Bekijk nogmaals je hoofdvraag. Kijk of je conclusies kan trekken naar aanleiding van je hoofdvraag. Hierbij combineer je dus de resultaten. Beschrijf in je conclusie het antwoord op je hoofdvraag en beargumenteer hoe je tot dit antwoord komt. Maak aanbevelingen.

15 Orden de notulen per vraag/onderwerp
Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner Vraag over vriendschap in relatie tot het hebben van een partner Ik heb nu minder tijd voor mijn vrienden, ik zie ze minder vaak. Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Je deelt weer andere dingen, over je kinderen bijvoorbeeld. Vroeger ging het meer over vriendjes enzo. Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Iedereen heeft een partner en ik niet. Dat geeft mij soms wel een eenzaam gevoel. Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Zet nu de gedachtewolkjes die bij elkaar horen, bij elkaar. Het is dus handig als je dit bijvoorbeeld met geeltjes doet. Vraag over de meerwaarde van het hebben van een partner Je kan dingen delen, dingen bespreken, dat is fijn. Het is toch je maatje, eigenlijk degene bij wie je altijd terecht komt. Dat is heel fijn. Bij mijn tante is het net zo, die zit ook altijd op één lijn met haar man.

16 Streep door wat niet relevant is
Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner Vraag over vriendschap in relatie tot het hebben van een partner Ik heb nu minder tijd voor mijn vrienden, ik zie ze minder vaak. Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Je deelt weer andere dingen, over je kinderen bijvoorbeeld. Vroeger ging het meer over vriendjes enzo. Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Iedereen heeft een partner en ik niet. Dat geeft mij soms wel een eenzaam gevoel. Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Zet nu de gedachtewolkjes die bij elkaar horen, bij elkaar. Het is dus handig als je dit bijvoorbeeld met geeltjes doet. Vraag over de meerwaarde van het hebben van een partner Je kan dingen delen, dingen bespreken, dat is fijn. Het is toch je maatje, eigenlijk degene bij wie je altijd terecht komt. Dat is heel fijn. Bij mijn tante is het net zo, die zit ook altijd op één lijn met haar man.

17 Belangrijke termen benadrukken
Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner Vraag over vriendschap in relatie tot het hebben van een partner Ik heb nu minder tijd voor mijn vrienden, ik zie ze minder vaak. Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Je deelt weer andere dingen, over je kinderen bijvoorbeeld. Vroeger ging het meer over vriendjes enzo. Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Iedereen heeft een partner en ik niet. Dat geeft mij soms wel een eenzaam gevoel. Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Zet nu de gedachtewolkjes die bij elkaar horen, bij elkaar. Het is dus handig als je dit bijvoorbeeld met geeltjes doet. Vraag over de meerwaarde van het hebben van een partner Je kan dingen delen, dingen bespreken, dat is fijn. Het is toch je maatje, eigenlijk degene bij wie je altijd terecht komt. Dat is heel fijn.

18 Probeer labels een brede naam te geven
Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner: Inkomensgroei Delen van zorgen over financiën Vrouwen maken minder carrière Door dit uit te werken kan je je resultaten beschrijven. Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Zet nu de gedachtewolkjes die bij elkaar horen, bij elkaar. Het is dus handig als je dit bijvoorbeeld met geeltjes doet.

19 Leg een relatie met je hoofdvraag
Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner: Inkomensgroei Delen van zorgen over financiën Vrouwen maken minder carrière Hoe belangrijk is financiën in het wel of niet hebben van een relatie? Hoe staat het met andere resultaten? Op basis hiervan trek je een conclusie Conclusie: Een partner is iemand met wie je taken, blijde en verdrietige zaken kan delen. Een partner is in die zin ook altijd beschikbaar (als je ermee samenwoont). Het hebben van een partner die ook bijdraagt aan het inkomen, geeft mensen een prettig gevoel. Men heeft het idee er niet alleen voor te staan, iets dat alleenstaanden vaker benoemen als zwaar/lastig. Opgemerkt moet worden dat een deel van de vrouwen zich minder ontwikkeld heeft dan men als alleen staande zou hebben gedaan. Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Zet nu de gedachtewolkjes die bij elkaar horen, bij elkaar. Het is dus handig als je dit bijvoorbeeld met geeltjes doet.

20 Voorbeeld piramide denken

21 Voorbeeld onderzoek naar communicatie over problematiek in een gezin met 2 autistische kinderen
De onderzoeker is persoonlijk begeleider in een gezin met 2 zwaar autistische kinderen. Het gezin woont in een klein dorp en heeft de afgelopen jaar enkele malen met een AMK melding te maken gehad. Om de omgeving zo prikkelarm mogelijk te houden heeft men rolluiken geplaatst en een hoog hek om de tuin gezet. Dit maakt op mensen een ‘vreemde’ indruk wat waarschijnlijk geleid heeft tot AMK meldingen. De ouders wilde weten of zij door het informeren van de omgeving over de gezinssituatie nieuwe AMK meldingen kon voorkomen. Onderzoek is opgezet door eerst een foto te tonen van het huis met hek en rolluiken omlaag. Daarop is een reactie gevraagd. Vervolgens is middels het voorleggen van een informatiekaart de gezinssituatie uitgelegd. Op basis hiervan heeft de interviewer vragen gesteld over wat men nu denkt en in hoeverre informatie helpt om de AMK meldingen te voorkomen Respondent 1 Ja dat huis ken ik wel, dat is hier achter in de straat. Soms hoor je wel eens wat als je voorbij loopt. De rolluiken zitten inderdaad dicht. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom dat is. Dat verklaart een hoop. Wat zielig voor de ouders. Twee nog wel. Is het daarom dat ze de rolluiken dicht doen overdag. Dan zit je toch in het donker…..dus voor de kinderen. Ja nu begrijp ik het. Dat is wel erg dat je dan een AMK melding krijgt. Dat vind ik vervelend voor ze. Nee, ik heb nooit zo’n melding gemaakt. Je weet ook te weinig wat er precies speelt. Dus dat zou ik zomaar nooit doen. Maar mij informeren…nou dat hoeft niet perseé. Ik begrijp de situatie nu wel beter. Maar ik weet niet of ik mijn omgeving zou informeren. Dat is toch aan jou, hoe jij met je gezin leeft. En zij hebben er een goede reden voor. Nee dat hoeft men niet. Op zich, misschien een artikeltje in het nieuwsblad van deze streek ofzo, ja zo zou je mensen kunnen informeren. Dat lees ik namelijk altijd wel. Respondent 2: O ja dat huis. Ja dat valt wel op. Altijd die rolluiken naar beneden. En er was eerst een hele mooie bomen haag en nu staat er dat hek. Ik heb dat wel jammer gevonden dat ze dat hebben neergezet. Maar verder, ja dat is je eigen smaak he, hoe je je huis inricht. Dus dat is de reden van dat hek…..nu bgrijp ik het. Dat is heftig 2 van die kinderen. Ja heel erg voor die mensen. Een AMK melding, wat is dat ook al weer? O ja, mishandeling, nee zo ver had ik er niet over nagedacht. Nee, ik weet dat een buurvrouw van mij ook wel eens hard gillen gehoord heeft. Daar hebben we het toen wel even over gehad. Maar verder merk je er weinig van. Wij wonen ook net wat te ver weg denk ik om meer te horen. Nee maar een AMK melding is wel heftig. Ik zou dat niet zomaar doen. Ja, nu ik het weet verklaart het wel een hoop. Dat is ook wel fijn om te horen. Nu begrijp ik de situatie ook meer. Op zich is het voor de buren wel fijn als men zulke dingen uitlegt, maar ik weet niet of ik dat zelf zo zou doen. Dat is toch een persoonlijke situatie, het is ook de vraag of je dat zomaar in een krantje moet zetten. Mensen kunnen er toch wat van denken.

22 Aan de slag Dus: Lees al je notulen goed door.
Leg het weg en denk rustig na. Wat heb je onthouden? Kijk naar je hoofdvraag, weet je al een antwoord? Meestal werk ik met een braindump: Braindump = Gooi met de hoofdvraag in gedachte alles eruit wat in je hoofd zit. Gebruik per gedachte een tekstballon Maak met deze tekstballonnen met gedachten een piramide Kijk naar al je tekstballonnen en order ze per onderwerp Kan je misschien enkele samenvoegen tot een hoofdonderwerp? Kan je dit hoofdonderwerp uitschrijven naar een conclusie? Probeer een piramide te maken met je conclusies. Is er een hoofdconclusie aan te verbinden die antwoord geeft op je hoofdvraag? Schrijf je conclusie uit (dus niet de piramide opnemen in je verslag!). Schrijf je resultaten uit, waarbij elk argument een paragraaf is die je onderbouwt met citaten.

23 Braindump Ideeën om mensen te informeren, zijn …………………….
Men heeft zich wel eens vragen gesteld over het huis, maar heeft niet de moeite genomen om zich er verder in te verdiepen. Men weet wel iets van het huis, maar nooit het hele verhaal. Men vindt dat het eigenlijk niet nodig is om mensen te informeren om dit soort voorvallen te voorkomen. Dat is een probleem van de beller en zou niet een probleem moeten zijn van de bewoners. Men vindt het belachelijk dat iemand zover gaat om de kinderbescherming te bellen. Je hebt nu al je interviews gehad. Stel je voor dat je iemand die je kent, iets wilt vertellen over wat je gehoord hebt van de respondenten. Zet in elk gedachtewolkje een opmerking of observatie die je zo te binnenschiet. Houdt daarbij de hoofdvraag in gedachte, want je wilt wel je opmerkingen of gedachten relateren aan de hoofdvraag. In dit geval was de hoofdvraag in hoeverre kan men door omwonenden te informeren over de problematiek in het gezin vervelende telefoontjes van de Raad van Kinderbescherming vermijden? (In het gezin wonen 2 autistische kinderen waardoor de rolluiken dicht moeten en er een groot hek om het huis heen is geplaatst om zo de prikkeling minimaal te houden. In de omgeving is melding gedaan van vermoedde van kindermishandeling). Men vindt het fijn om meer informatie te krijgen, zo weet men nu precies wat er speelt.

24 Gedachtenballonnen ordenen
Men heeft zich wel eens vragen gesteld over het huis, maar heeft niet de moeite genomen om zich er verder in te verdiepen. Men vindt dat het eigenlijk niet nodig is om mensen te informeren om dit soort voorvallen te voorkomen. Dat is een probleem van de beller en zou niet een probleem moeten zijn van de bewoners. Men weet wel iets van het huis, maar nooit het hele verhaal. Men vindt het belachelijk dat iemand zover gaat om de kinderbescherming te bellen. Zet nu de gedachtewolkjes die bij elkaar horen, bij elkaar. Het is dus handig als je dit bijvoorbeeld met geeltjes doet. Men vindt het fijn om meer informatie te krijgen, zo weet men nu precies wat er speelt. Ideeën om mensen te informeren, zijn …………………….

25 Conclusie per eenheid maken
De situatie rondom/van het huis roept vragen op. Bewoners vinden het geen ‘must’ om geïnformeerd te worden, omdat het om een privé aangelegenheid gaat. Men heeft zich wel eens vragen gesteld over het huis, maar heeft niet de moeite genomen om zich er verder in te verdiepen. Men vindt dat het eigenlijk niet nodig is om mensen te informeren om dit soort voorvallen te voorkomen. Dat is een probleem van de beller en zou niet een probleem moeten zijn van de bewoners. Men weet wel iets van het huis, maar nooit het hele verhaal. Men vindt het belachelijk dat iemand zover gaat om de kinderbescherming te bellen. Schrijf bij elk gedachtewolkje een conclusie ofwel je formuleert één zin waarmee de diverse wolkjes samengevat kunnen worden. Informatieverstrekking kan op een volgende wijze gebeuren. Ideeën om mensen te informeren, zijn ……………………. Het ontvangen van meer informatie is welkom. Men vindt het fijn om meer informatie te krijgen, zo weet men nu precies wat er speelt.

26 Maak een piramide met een hoofdconclusie
Als het doel van het onderzoek was: het informeren om minder last te hebben van mensen die de Raad van Kinderbescherming bellen, kan uit dit onderzoek niet afgeleid worden. Indien de bewoners er zelf behoefte aan hebben, kan men met het informeren van omwonenden begrip kweken voor de privé-situatie. of Het informeren van omwonenden zal leiden tot begrip van de privésituatie. De situatie rondom/van het huis roept vragen op. Bewoners vinden het geen ‘must’ om geïnformeerd te worden, omdat het om een privé aangelegen-heid gaat. Informatieverstrekking kan op een volgende wijze gebeuren. Het ontvangen van meer informatie is welkom. Zet de zelf geformuleerde conclusies in een logische volgorde (Dus wat komt eerst en wat komt later). Bekijk nu of je boven al deze conclusies een hoofdconclusie kan hangen. Dit is het antwoord op je hoofdvraag. Zo heb je dus een piramide van conclusies gemaakt.

27 En dan krijg je dit. Daarna moet je dit uitwerken tot tekst!
Omdat je dit niet onderzocht hebt, kan je er ook geen antwoord op geven. Normaliter neem je dit op in je conclusie en geef je daarin aan dat je verder onderzoek nodig is om antwoord te geven op deze vraag. Dit zou ik dan in de vorm van een aanbeveling doen. Als het doel van het onderzoek was: het informeren om minder last te hebben van mensen die de Raad van Kinderbescherming bellen, kan uit dit onderzoek niet afgeleid worden. Hoofdconclusie Indien de bewoners er zelf behoefte aan hebben, kan men met het informeren van omwonenden begrip kweken voor de privé-situatie. Of Het informeren van omwonenden zal leiden tot begrip van de privésituatie. Argument 1 De situatie rondom/van het huis roept vragen op. Argument 2 Bewoners vinden het geen ‘must’ om geïnformeerd te worden, omdat het om een privé aangelegenheid gaat. Argument 4 Informatieverstrekking kan op een volgende wijze gebeuren. Argument 3 Het ontvangen van meer informatie is welkom. Vervolgens ga je je hoofdconclusie en de argumenten uitwerken in het hoofdstuk Conclusie. Normaliter sluit je het hoofdstuk Conclusie af met aanbevelingen. Dus suggesties die de opdrachtgever op kan pakken om zijn probleem op te lossen of zijn aanpak te verbeteren. Jullie hoeven niet persé met aanbevelingen te werken. Argument 4 in dit verhaal zou dus ook als aanbeveling kunnen uitgewerkt worden. Als je dit hoofdstuk geschreven hebt, ga je door met het verder uitwerken / onderbouwen van je argumenten. Dit doe je in het hoofdstuk Resultaten. Elk argument is een paragraaf. In de paragraaf leg je uit hoe je tot dit argument gekomen bent, en illustreer je het met bijvoorbeeld een citaat. Herhaal in je hoofdstuk Conclusie de hoofdvraag en je antwoord op de hoofdvraag. Vervolgens licht je per alinea elk argument toe. Je start telkens met het argument. In het hoofdstuk Resultaten is elk argument een paragraaf, die je uitgebreider onderbouwt Voeg eventueel ter verlevendiging van je resultaat citaten toe.

28 College over conceptueel model

29 Volgende week Conceptueel model In de les: analyseschema’s maken
Heb je alle dataverzameling gedaan? Dan kan je aan de slag.


Download ppt "Onderzoek = systematisch informatie verzamelen"

Verwante presentaties


Ads door Google