De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vandaag Onderzoek = systematisch informatie verzamelen Analyseren = systematisch de verzamelde informatie ordenen. Op basis van de analyse verbind je.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vandaag Onderzoek = systematisch informatie verzamelen Analyseren = systematisch de verzamelde informatie ordenen. Op basis van de analyse verbind je."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vandaag Onderzoek = systematisch informatie verzamelen Analyseren = systematisch de verzamelde informatie ordenen. Op basis van de analyse verbind je een interpretatie aan de ordening. In de conclusie geef je daarmee antwoord op de hoofdvraag

3 Wat de meeste studenten denken: Moeizaam Zie door de bomen het bos niet meer Tijdrovend Inefficiënt Waar begin ik? Alles lijkt wel belangrijk? Een grote valkuil van rapporteren is schrijvend denken. Als je niet weet waar je heen gaat, zul je ergens anders uitkomen! Veel gemaakte fouten: Uit het hoofd analyseren en interpreteren Een antwoord hebben waar je geen vraag voor had Percentage met absolute waarden vergelijken (75% vindt dat terwijl in het onderzoek 3 van de 4 dit vond) Groepen vergelijken die op meer dan een punt verschillen Ten onrechte hebben over ‘de meeste ….’ Onterecht causaal verband

4 Informatie ordenen, hoe doe je dat? Maak een mail van deze informatie: Karel belde om te zeggen dat hij om 15:00 vanmiddag niet bij een projectoverleg kan zijn. Jan vindt het geen probleem om later te starten of de bespreking uit te stellen naar woensdag of donderdag, maar pas vanaf 10:30 uur. Joost is pas dinsdagavond terug uit Frankfurt maar heeft woensdag en donderdag een lege agenda. De vergaderzaal is woensdag geboekt, maar donderdag vrij. Karel kan woensdagmiddag en donderdag tot 15:00. Donderdag om 11:00 lijkt de beste tijd Kun jij dan ook?

5 Karel belde om te zeggen dat hij om 15:00 vanmiddag niet bij een projectoverleg kan zijn. Jan vindt het geen probleem om later te starten of de bespreking uit te stellen naar woensdag of donderdag, maar pas vanaf 10:30 uur. Joost is pas dinsdagavond terug uit Frankfurt maar heeft woensdag en donderdag een lege agenda. De vergaderzaal is woensdag geboekt, maar donderdag vrij. Karel kan woensdagmiddag en donderdag tot 15:00. Donderdag om 11:00 lijkt de beste tijd. Kun jij dan ook? Je manier van denken/praten, is niet hoe je de boodschap over brengt! Van denkstructuur naar presentatiestructuur Kunnen we het projectoverleg uitstellen naar donderdag 11:00? Vandaag kan Karel er niet bij zijn. Donderdag om 11:00 kunnen zowel Karel, Joost als Jan en bovendien kunnen we dan in de vergaderzaal.

6 Opdracht met de blokken

7 Voorbeeld Logisch redeneren Vraag: Onze bank is gevestigd in meerder elanden en bediend verschillende markten De aandeelhouders zijn ontevreden omdat groei van ons bedrijf uit blijft Wij willen daarom graag autonoom groeien maar we weten niet hoe? Kunnen jullie ons helpen? Deductieve argumentatie (bottum up)Inductieve argumentatie (top down) Vergeet autonome groei zoekt snel geschikte koper Bij uitblijvende groei, worden multinationals gekocht en in stukken geknipt Binnen jullie huidige bedrijf is substantiële autonome groei niet te verwachten. Door zelf een geschikte partij te zoeken wordt in stukken knippen voorkomen. Waarom? Vergeet autonome groei zoekt snel geschikte koper Binnen bedrijf ontbreken competenties om autonome groei te realiseren. De huidige markt biedt nauwelijks ruimte voor groei. Zonder autonome groei wordt bank in stukken verkocht.

8 Analyseren en rapporteren 5-staps analyse Verdelen tekst in kleine eenheden Elk fragment krijgt een code Fragmenten groeperen die bij elkaar horen Verbanden leggen tussen groepen Koppelt onderzoeksvragen voor antwoorden Labelen: Groepeert de antwoorden per vraag Schrapt niet-relevante zaken Onderstreept veel voorkomende termen/trefwoorden Prober labels een brede naam te geven Zorg dat ze relevant zijn voor beantwoorden van onderzoeksvragen Fragmenteren Coderen Groeperen Structureren Concluderen Bottom up: Semi-wetenschappelijk indirecter

9 Piramide/Delta-methode (Resultaat gericht, Kort en bondig, To-the- point) Piramide methode / deltamethode (lijkt ook op mindmapping) 3 Fasen: Oriënteren: Wie is je lezer? Wat is je hoofdvraag? Structureren: Vastleggen wat je wilt overbrengen en in welke volgorde door het maken van de piramide Schrijven: je piramide uitwerken tot een tekst. DUS: Inleiding: Situatie-Complicatie-Hoofdvraag Conclusie want: Argument 1 Argument 2 Onderbouwing/toelichting: Argument 1.2 Top-down rapport: Ons geheugen werkt zo Biedt mogelijkheid voor vraag- antwoord spel Logische manier van redeneren. KernboodschapArgument 1Onderbouwing Argument 2Onderbouwing

10 En verder.. 1. In elk vakje staat 1 volzin 2. De piramide vormt een relevante vraag-antwoorddialoog 3. De bovengeschikte vakjes zijn syntheses van de ondergeschikte vakjes 4. Elke synthese heeft 2-5 ondergeschikten 5. De ondergeschikten zijn logisch georganiseerd: 1. Zijn van dezelfde orde: groente en fruit ipv groente en appels 2. Sluiten elkaar uit (groente is geen fruit) 3. Zijn volledig (alle relevante groente en fruit) 4. Staan in dwingende volgorde: 1. Argumenten: op volgorde van prioriteit 2. Stappen: chronologisch 3. Onderdelen: zoals je ze opleest: noord oost zuid west Top-down rapport KernboodschapArgument 1Onderbouwing Argument 2Onderbouwing

11 Ter info: analyseren en rapporteren Uitschrijven van de Piramide: Van boven naar beneden; Van links naar rechts Lezer bij de hand nemen Alles wat bij de hoofdboodschap hoort, mag in de piramide en niets mag los (need to know) Wat te doen met bevindingen die niet in de piramide horen (nice to know): Expliciet aangeven dat het additionele bevindingen zijn Tekst in een appendix plaatsen BoodschapCentrale vraagKey lineVoorbeeld Dit gaan we doen (geen discussie) Hoe?Resultaat 1,2,3Verplichte training om personeel bij te scholen Dit moeten jullie doen (Advies) Waarom?Reden 1,2,3Jullie moeten het personeel bijscholen (opties mogelijk) Dit zijn de mogelijkheden (overkoepelend) Welke?Onderdeel 1,2,3Er zijn verschillende mogelijkheden voor bijscholing

12 Voorbeeld labelen

13 In het onderzoek is gekeken in hoeverre het hebben van een partner gevolgen heeft voor de levensloop van een persoon. Ondervraagd zijn vrouwen met een partner en alleenstaande vrouwen in de leeftijdsgroep 35-55. Onderwerpen zijn geweest: relatie (wel/niet, meerwaarde), kinderen, vriendschappen, financiën. Respondent 1 Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Ik heb nu minder tijd voor mijn vrienden, ik zie ze minder vaak. Met mijn partner kan ik dingen delen, dingen bespreken, dat is fijn. Vaak denken wij ook hetzelfde. Bij mijn tante en haar man is het net zo, die zit ook altijd op één lijn met haar man. Respondent 2: Iedereen heeft een partner en ik niet. Dat geeft mij soms wel een eenzaam gevoel. Respondent 3: Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Mijn man is toch mijn maatje, eigenlijk degene bij wie ik altijd terecht kan. Dat is heel fijn. Mijn relatie met vriendinnen zijn wel anders geworden. Je deelt weer andere dingen, over je kinderen bijvoorbeeld. Vroeger ging het meer over vriendjes enzo. Respondent 4 Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Dat geeft een stukje rust. Voorbeeld onderzoek over relaties

14 Aan de slag Kies je onderwerpen/vragen Verzamel alle antwoorden van respondenten per onderwerp/vraag Streep alle onzin antwoorden weg. Selecteer de belangrijkste termen. Maak een analyse, en werk zo de belangrijkste termen om tot tekst. Dit zijn je resultaten. Bekijk nogmaals je hoofdvraag. Kijk of je conclusies kan trekken naar aanleiding van je hoofdvraag. Hierbij combineer je dus de resultaten. Beschrijf in je conclusie het antwoord op je hoofdvraag en beargumenteer hoe je tot dit antwoord komt. Maak aanbevelingen.

15 Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Ik heb nu minder tijd voor mijn vrienden, ik zie ze minder vaak. Iedereen heeft een partner en ik niet. Dat geeft mij soms wel een eenzaam gevoel. Vraag over vriendschap in relatie tot het hebben van een partner Je deelt weer andere dingen, over je kinderen bijvoorbeeld. Vroeger ging het meer over vriendjes enzo. Het is toch je maatje, eigenlijk degene bij wie je altijd terecht komt. Dat is heel fijn. Vraag over de meerwaarde van het hebben van een partner Je kan dingen delen, dingen bespreken, dat is fijn. Orden de notulen per vraag/onderwerp Bij mijn tante is het net zo, die zit ook altijd op één lijn met haar man.

16 Streep door wat niet relevant is Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Ik heb nu minder tijd voor mijn vrienden, ik zie ze minder vaak. Iedereen heeft een partner en ik niet. Dat geeft mij soms wel een eenzaam gevoel. Vraag over vriendschap in relatie tot het hebben van een partner Je deelt weer andere dingen, over je kinderen bijvoorbeeld. Vroeger ging het meer over vriendjes enzo. Het is toch je maatje, eigenlijk degene bij wie je altijd terecht komt. Dat is heel fijn. Vraag over de meerwaarde van het hebben van een partner Je kan dingen delen, dingen bespreken, dat is fijn. Bij mijn tante is het net zo, die zit ook altijd op één lijn met haar man.

17 Belangrijke termen benadrukken Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Ik heb nu minder tijd voor mijn vrienden, ik zie ze minder vaak. Iedereen heeft een partner en ik niet. Dat geeft mij soms wel een eenzaam gevoel. Vraag over vriendschap in relatie tot het hebben van een partner Je deelt weer andere dingen, over je kinderen bijvoorbeeld. Vroeger ging het meer over vriendjes enzo. Het is toch je maatje, eigenlijk degene bij wie je altijd terecht komt. Dat is heel fijn. Vraag over de meerwaarde van het hebben van een partner Je kan dingen delen, dingen bespreken, dat is fijn.

18 Probeer labels een brede naam te geven Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner: Inkomensgroei Delen van zorgen over financiën Vrouwen maken minder carrière Door dit uit te werken kan je je resultaten beschrijven.

19 Leg een relatie met je hoofdvraag Ik heb het nu breder, mijn man verdient goed. Sinds de kinderen, werk ik niet meer, dat maakt dat ik afhankelijk ben. Wellicht zonder partner had ik nog steeds gewerkt Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner Vroeger moest ik altijd heel hard werken voor mezelf, nu deel je die taak. Vraag over financiën in relatie tot het hebben van een partner: Inkomensgroei Delen van zorgen over financiën Vrouwen maken minder carrière Hoe belangrijk is financiën in het wel of niet hebben van een relatie? Hoe staat het met andere resultaten? Op basis hiervan trek je een conclusie Conclusie: Een partner is iemand met wie je taken, blijde en verdrietige zaken kan delen. Een partner is in die zin ook altijd beschikbaar (als je ermee samenwoont). Het hebben van een partner die ook bijdraagt aan het inkomen, geeft mensen een prettig gevoel. Men heeft het idee er niet alleen voor te staan, iets dat alleenstaanden vaker benoemen als zwaar/lastig. Opgemerkt moet worden dat een deel van de vrouwen zich minder ontwikkeld heeft dan men als alleen staande zou hebben gedaan.

20 Voorbeeld piramide denken

21 De onderzoeker is persoonlijk begeleider in een gezin met 2 zwaar autistische kinderen. Het gezin woont in een klein dorp en heeft de afgelopen jaar enkele malen met een AMK melding te maken gehad. Om de omgeving zo prikkelarm mogelijk te houden heeft men rolluiken geplaatst en een hoog hek om de tuin gezet. Dit maakt op mensen een ‘vreemde’ indruk wat waarschijnlijk geleid heeft tot AMK meldingen. De ouders wilde weten of zij door het informeren van de omgeving over de gezinssituatie nieuwe AMK meldingen kon voorkomen. Onderzoek is opgezet door eerst een foto te tonen van het huis met hek en rolluiken omlaag. Daarop is een reactie gevraagd. Vervolgens is middels het voorleggen van een informatiekaart de gezinssituatie uitgelegd. Op basis hiervan heeft de interviewer vragen gesteld over wat men nu denkt en in hoeverre informatie helpt om de AMK meldingen te voorkomen Respondent 1 Ja dat huis ken ik wel, dat is hier achter in de straat. Soms hoor je wel eens wat als je voorbij loopt. De rolluiken zitten inderdaad dicht. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom dat is. Dat verklaart een hoop. Wat zielig voor de ouders. Twee nog wel. Is het daarom dat ze de rolluiken dicht doen overdag. Dan zit je toch in het donker…..dus voor de kinderen. Ja nu begrijp ik het. Dat is wel erg dat je dan een AMK melding krijgt. Dat vind ik vervelend voor ze. Nee, ik heb nooit zo’n melding gemaakt. Je weet ook te weinig wat er precies speelt. Dus dat zou ik zomaar nooit doen. Maar mij informeren…nou dat hoeft niet perseé. Ik begrijp de situatie nu wel beter. Maar ik weet niet of ik mijn omgeving zou informeren. Dat is toch aan jou, hoe jij met je gezin leeft. En zij hebben er een goede reden voor. Nee dat hoeft men niet. Op zich, misschien een artikeltje in het nieuwsblad van deze streek ofzo, ja zo zou je mensen kunnen informeren. Dat lees ik namelijk altijd wel. Respondent 2: O ja dat huis. Ja dat valt wel op. Altijd die rolluiken naar beneden. En er was eerst een hele mooie bomen haag en nu staat er dat hek. Ik heb dat wel jammer gevonden dat ze dat hebben neergezet. Maar verder, ja dat is je eigen smaak he, hoe je je huis inricht. Dus dat is de reden van dat hek…..nu bgrijp ik het. Dat is heftig 2 van die kinderen. Ja heel erg voor die mensen. Een AMK melding, wat is dat ook al weer? O ja, mishandeling, nee zo ver had ik er niet over nagedacht. Nee, ik weet dat een buurvrouw van mij ook wel eens hard gillen gehoord heeft. Daar hebben we het toen wel even over gehad. Maar verder merk je er weinig van. Wij wonen ook net wat te ver weg denk ik om meer te horen. Nee maar een AMK melding is wel heftig. Ik zou dat niet zomaar doen. Ja, nu ik het weet verklaart het wel een hoop. Dat is ook wel fijn om te horen. Nu begrijp ik de situatie ook meer. Op zich is het voor de buren wel fijn als men zulke dingen uitlegt, maar ik weet niet of ik dat zelf zo zou doen. Dat is toch een persoonlijke situatie, het is ook de vraag of je dat zomaar in een krantje moet zetten. Mensen kunnen er toch wat van denken. Voorbeeld onderzoek naar communicatie over problematiek in een gezin met 2 autistische kinderen

22 Aan de slag Dus: Lees al je notulen goed door. Leg het weg en denk rustig na. Wat heb je onthouden? Kijk naar je hoofdvraag, weet je al een antwoord? Meestal werk ik met een braindump: Braindump = Gooi met de hoofdvraag in gedachte alles eruit wat in je hoofd zit. Gebruik per gedachte een tekstballon Maak met deze tekstballonnen met gedachten een piramide Kijk naar al je tekstballonnen en order ze per onderwerp Kan je misschien enkele samenvoegen tot een hoofdonderwerp? Kan je dit hoofdonderwerp uitschrijven naar een conclusie? Probeer een piramide te maken met je conclusies. Is er een hoofdconclusie aan te verbinden die antwoord geeft op je hoofdvraag? Schrijf je conclusie uit (dus niet de piramide opnemen in je verslag!). Schrijf je resultaten uit, waarbij elk argument een paragraaf is die je onderbouwt met citaten.

23 Braindump Men heeft zich wel eens vragen gesteld over het huis, maar heeft niet de moeite genomen om zich er verder in te verdiepen. Men vindt het belachelijk dat iemand zover gaat om de kinderbescherming te bellen. Men vindt het fijn om meer informatie te krijgen, zo weet men nu precies wat er speelt. Men vindt dat het eigenlijk niet nodig is om mensen te informeren om dit soort voorvallen te voorkomen. Dat is een probleem van de beller en zou niet een probleem moeten zijn van de bewoners. Ideeën om mensen te informeren, zijn ……………………. Men weet wel iets van het huis, maar nooit het hele verhaal.

24 Gedachtenballonnen ordenen Men heeft zich wel eens vragen gesteld over het huis, maar heeft niet de moeite genomen om zich er verder in te verdiepen. Men vindt het belachelijk dat iemand zover gaat om de kinderbescherming te bellen. Men vindt het fijn om meer informatie te krijgen, zo weet men nu precies wat er speelt. Men vindt dat het eigenlijk niet nodig is om mensen te informeren om dit soort voorvallen te voorkomen. Dat is een probleem van de beller en zou niet een probleem moeten zijn van de bewoners. Ideeën om mensen te informeren, zijn ……………………. Men weet wel iets van het huis, maar nooit het hele verhaal.

25 Conclusie per eenheid maken Men heeft zich wel eens vragen gesteld over het huis, maar heeft niet de moeite genomen om zich er verder in te verdiepen. Men vindt het belachelijk dat iemand zover gaat om de kinderbescherming te bellen. Men vindt het fijn om meer informatie te krijgen, zo weet men nu precies wat er speelt. Men vindt dat het eigenlijk niet nodig is om mensen te informeren om dit soort voorvallen te voorkomen. Dat is een probleem van de beller en zou niet een probleem moeten zijn van de bewoners. Ideeën om mensen te informeren, zijn ……………………. Men weet wel iets van het huis, maar nooit het hele verhaal. De situatie rondom/van het huis roept vragen op. Bewoners vinden het geen ‘must’ om geïnformeerd te worden, omdat het om een privé aangelegenheid gaat. Het ontvangen van meer informatie is welkom. Informatieverstrekking kan op een volgende wijze gebeuren.

26 Maak een piramide met een hoofdconclusie De situatie rondom/van het huis roept vragen op. Bewoners vinden het geen ‘must’ om geïnformeerd te worden, omdat het om een privé aangelegen- heid gaat. Het ontvangen van meer informatie is welkom. Informatiever strekking kan op een volgende wijze gebeuren. Indien de bewoners er zelf behoefte aan hebben, kan men met het informeren van omwonenden begrip kweken voor de privé-situatie. of Het informeren van omwonenden zal leiden tot begrip van de privésituatie. Als het doel van het onderzoek was: het informeren om minder last te hebben van mensen die de Raad van Kinderbescherming bellen, kan uit dit onderzoek niet afgeleid worden.

27 En dan krijg je dit. Daarna moet je dit uitwerken tot tekst! Argument 1 De situatie rondom/van het huis roept vragen op. Argument 2 Bewoners vinden het geen ‘must’ om geïnformeerd te worden, omdat het om een privé aangelegenheid gaat. Argument 3 Het ontvangen van meer informatie is welkom. Argument 4 Informatieverstre kking kan op een volgende wijze gebeuren. Hoofdconclusie Indien de bewoners er zelf behoefte aan hebben, kan men met het informeren van omwonenden begrip kweken voor de privé-situatie. Of Het informeren van omwonenden zal leiden tot begrip van de privésituatie. Omdat je dit niet onderzocht hebt, kan je er ook geen antwoord op geven. Normaliter neem je dit op in je conclusie en geef je daarin aan dat je verder onderzoek nodig is om antwoord te geven op deze vraag. Dit zou ik dan in de vorm van een aanbeveling doen. Als het doel van het onderzoek was: het informeren om minder last te hebben van mensen die de Raad van Kinderbescherming bellen, kan uit dit onderzoek niet afgeleid worden. Herhaal in je hoofdstuk Conclusie de hoofdvraag en je antwoord op de hoofdvraag. Vervolgens licht je per alinea elk argument toe. Je start telkens met het argument. In het hoofdstuk Resultaten is elk argument een paragraaf, die je uitgebreider onderbouwt Voeg eventueel ter verlevendiging van je resultaat citaten toe.

28 College over conceptueel model http://www.ontwerpenvaneenonderzoek.nl/presentati es/9/player.html

29 Conceptueel model In de les: analyseschema’s maken Heb je alle dataverzameling gedaan? Dan kan je aan de slag. Volgende week


Download ppt "Vandaag Onderzoek = systematisch informatie verzamelen Analyseren = systematisch de verzamelde informatie ordenen. Op basis van de analyse verbind je."

Verwante presentaties


Ads door Google