De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Ped)agogiek Werkcollege 5 Dorien `t Hart med.hro.nl/hardo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Ped)agogiek Werkcollege 5 Dorien `t Hart med.hro.nl/hardo."— Transcript van de presentatie:

1 (Ped)agogiek Werkcollege 5 Dorien `t Hart hardo@hr.nl med.hro.nl/hardo

2 Programma vandaag Mc vragen Verwerkingsopdrachten Video ter ondersteuning Marano

3

4 Vraag 1 Welke 2 hoofdaspecten van opvoeding worden bedoelt wanneer we spreken over de ‘Big Two’? a. Autonomie en gehoorzaamheid b. Warmte en autonomie c. Dominantie en warmte d. Toegeeflijkheid en dominantie

5 Vraag 1 Welke 2 hoofdaspecten van opvoeding worden bedoelt wanneer we spreken over de ‘Big Two’? a. Autonomie en gehoorzaamheid b. Warmte en autonomie c. Dominantie en warmte d. Toegeeflijkheid en dominantie

6 Vraag 2 Zelfstandige kinderen met een interne locus of control hebben waarschijnlijk een … opvoeding genoten Welk woord past op de stippellijn? a. Koele b. Warme c. Dominante d. Toegeeflijke

7 Vraag 2 Zelfstandige kinderen met een interne locus of control hebben waarschijnlijk een … opvoeding genoten Welk woord past op de stippellijn? a. Koele b. Warme c. Dominante d. Toegeeflijke

8 Vraag 3 Wanneer de opvoedingsstijl van ouders vooral bepaald wordt door hun eigen persoonlijkheid en hun ideeën en gewoonten spreken we van de volgende opvoedingsstijl: a. Toegeeflijke opvoedingsstijl b. Dominante opvoedingsstijl c. Warme opvoedingsstijl d. Koele opvoedingsstijl

9 Vraag 3 Wanneer de opvoedingsstijl van ouders vooral bepaald wordt door hun eigen persoonlijkheid en hun ideeën en gewoonten spreken we van de volgende opvoedingsstijl: a. Toegeeflijke opvoedingsstijl b. Dominante opvoedingsstijl c. Warme opvoedingsstijl d. Koele opvoedingsstijl

10 Vraag 4 Wanneer ouders een toegeeflijke opvoedingsstijl hebben is de kans groot dat hun kinderen …. zijn. Welk woord past op de stippellijn? a. Beïnvloedbaar b. Egocentrisch c. Afhankelijk d. Stabiele personen

11 Vraag 4 Wanneer ouders een toegeeflijke opvoedingsstijl hebben is de kans groot dat hun kinderen …. zijn. Welk woord past op de stippellijn? a. Beïnvloedbaar b. Egocentrisch c. Afhankelijk d. Stabiele personen

12 Vraag 5 Of een immigrant zich aanpast aan de nieuwe cultuur van de nieuwe samenleving wordt bepaald door: a. De duur van het verblijf (tijdelijk of permanent) b. De doelstelling waarmee men is gemigreerd c. De ervaringen die men opdoet met de nieuwe cultuur en de samenleving d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

13 Vraag 5 Of een immigrant zich aanpast aan de nieuwe cultuur van de nieuwe samenleving wordt bepaald door: a. De duur van het verblijf (tijdelijk of permanent) b. De doelstelling waarmee men is gemigreerd c. De ervaringen die men opdoet met de nieuwe cultuur en de samenleving d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

14 Vraag 6 Wat is een kenmerk van een egalitair gezinstype? a. Mannen en vrouwen hebben een gelijke positie b. Vaders in deze gezinnen houden zich vast aan hun traditionele autoriteit c. Ouders streven naar gehoorzaamheid d. Kinderen bepalen wat er in het gezin gebeurt

15 Vraag 6 Wat is een kenmerk van een egalitair gezinstype? a. Mannen en vrouwen hebben een gelijke positie b. Vaders in deze gezinnen houden zich vast aan hun traditionele autoriteit c. Ouders streven naar gehoorzaamheid d. Kinderen bepalen wat er in het gezin gebeurt

16 Vraag 7 Stelling 1: Het acculturatieproces van kinderen verloopt sneller dan dat van hun ouders. Stelling 2: Tussen mannelijke en vrouwelijke Surinaamse/Antilliaanse migranten bestaan grote verschillen wat betreft hun acculturatieniveau. Welk antwoord is juist? a. Stelling 1 is juist, stelling 2 onjuist b. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist c. Beide stellingen zijn juist d. Beide stellingen zijn onjuist

17 Vraag 7 Stelling 1: Het acculturatieproces van kinderen verloopt sneller dan dat van hun ouders. Stelling 2: Tussen mannelijke en vrouwelijke Surinaamse/Antilliaanse migranten bestaan grote verschillen wat betreft hun acculturatieniveau. Welk antwoord is juist? a. Stelling 1 is juist, stelling 2 onjuist b. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist c. Beide stellingen zijn juist d. Beide stellingen zijn onjuist

18 Vraag 8 Perfectionisme van ouders kan leiden tot perfectionisme bij kinderen. Een kenmerk hiervan is: a. Kinderen twijfelen aan eigen acties b. Kinderen zijn bang om fouten te maken c. Kinderen hanteren een hoge standaard voor zichzelf d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

19 Vraag 8 Perfectionisme van ouders kan leiden tot perfectionisme bij kinderen. Een kenmerk hiervan is: a. Kinderen twijfelen aan eigen acties b. Kinderen zijn bang om fouten te maken c. Kinderen hanteren een hoge standaard voor zichzelf d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

20 Big-two

21 Opdracht Klas in 5 groepen verdelen Iedere groep krijgt een land aangewezen Beschrijf welke opvoedingsstijl gehanteerd wordt a.d.v. - eigenschappen en kenmerken van de gezinsleden - voorbeeldsituatie - wie doet/zegt wat? - hoe beïnvloeden ze elkaar? - hoe communiceren ze met elkaar? Nabespreken

22 Video http://www.vpro.nl/metropolis/speel.program.20 054308.html

23 Opdracht Maak een rangorde. Wat vindt jij het belangrijkste opvoedingsdoel (1) en welke het minst (11). Vergelijk met 2 medestudenten. Wat valt op? Koppel dit aan de theorie (verschil tussen culturen) De vier opvoedingoriëntaties: Conformisme: gehoorzaamheid respect voor ouderen en goede manieren Autonomie: verantwoordelijkheidsgevoel hebben zelfstandig oordelen willen weten waarom dingen gebeuren Prestatiegerichtheid:goede schoolresultaten behalen ijverig en ambitieus zijn slim zijn Sociaal gevoel:rekening houden met anderen verdraagzaam zijn behulpzaam zijn

24 Opdracht C Beschrijf je eigen opvoedings- en leefsituatie aan de hand van het ‘Big-two model’ van Angenent. Beschrijf welke opvoedingsstijl jouw opvoeder(s) hanteerde(n). Licht dit toe aan de hand van concrete situaties en voorbeelden. Beschrijf welke invloed deze opvoedingsstijl op jouw ontwikkeling heeft gehad. Geef voorbeelden en gebruik zoveel mogelijk begrippen uit de literatuur.

25 Huiswerk Lezen Malschaert hfs. 5 en 6.1, 6.2 en 6.3 Lezen Artikel Van Hoof & de Vries hfs 8.2.3 en 14.3 Maken opdracht C


Download ppt "(Ped)agogiek Werkcollege 5 Dorien `t Hart med.hro.nl/hardo."

Verwante presentaties


Ads door Google