De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebed en belijdenis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebed en belijdenis."— Transcript van de presentatie:

1 Gebed en belijdenis

2 Wat is gebed? Waarom bidden wij?

3 Is het een gewoonte?

4 Het bekendste gebed

5 Het Onze Vader Het eerste deel: Eerbied naar God
Verwijst naar het hemelrijk Overgave en gehoorzaamheid aan zijn wil Het tweede deel: Verwijst naar mens en zijn dagelijks behoeften Vergeving van schuld Steun in het leven en de strijd tegen kwaad Het gebed wordt gedragen door de verlossing en de komst van het koninkrijk Gods

6 Het Credo 12 artikelen 1. Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 2. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 5. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 6. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 7. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 8. Ik geloof in de Heilige Geest; 9. De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; 10. De vergeving van de zonden; 11. De verrijzenis van het lichaam; 12. En het eeuwig leven. Amen.

7 Trinitarisch Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer Ik geloof in de Heilige Geest

8 Samenvatting van het leven van Jezus
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader

9 Jezusbeelden Twee naturen: mens en godelijk Deel van drie-eenheid
Rechter: “Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.” Mens: “Geleden, gekruizigd, gestorven en begraven”

10 Ten Slotte Twaalf artikelen van Credo = compact samenvatting NT
Credo bevat “geloofswaarheden” Onze Vader en Credo belangrijk deel van christelijke eredienst en persoonlijke gebed RK: verering Maria RK: rozenkrans/rozenhoedje (gebedsnoer)+ gebed “Wees Gegroet, Maria” Persoonlijk gebed heel belangrijk


Download ppt "Gebed en belijdenis."

Verwante presentaties


Ads door Google