De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind in ontwikkeling deel A

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind in ontwikkeling deel A"— Transcript van de presentatie:

1 Kind in ontwikkeling deel A
voortgang piaget-opdracht 9.30 – johan en jans fysieke en cognitieve ontwikkeling en opdracht vergelijking piaget, vygotsky, informatieverwerkingstheorie sociale ontwikkeling en opdracht genderidentiteit focus taalontwikkeling pauze 12.30 oetsiekoetsie kijken nabespreken afsluiting en voorbereiding week 3 Thema 2 Jonge Kind

2 Terugblik babies: welke dingen moet de baby leren/ontwikkelen in de eerste 2 jaar van zijn leven?
Lichamelijke ontwikkeling Groeien, met name de hersens, veel verbindingen, staan open voor ervaringen van buitenaf, gevoelige periodes Zintuigen en reflexen gericht op overleven en leren kennen van de wereld Cognitieve ontwikkeling Eerste tekenen van logisch redeneren, informatie verwerken Sociaal-emotionele ontwikkeling Scheidingsangt en angst voor vreemden, hechting, zelfbesef, temperament

3 Thema Jonge kind Peuter en Kleuter: fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling Actualiteit beeldmateriaal Focus Taalontwikkeling

4 Johan en Jans Wat valt je op aan:
Fysieke ontwikkeling: groei, bewegen, spel, motoriek,... Cognitieve ontwikkeling: hoe denken Johan en Jans? Sociale en emotionele ontwikkeling: hoe zien Johan en Jans zichzelf? Hoe gaan ze om met anderen? Welke emoties herken je bij ze? Welke verschillen tussen Johan en Jans zie je? Hoe zou je die kunnen verklaren?

5 Fysieke ontwikkeling – Peuter/kleuter
Zwaarder, langer, slanker, sterker Hersenen: meer verbindingen en betere isolatie, lateralisatie Ontwikkeling motoriek door oefenen! Genderverschillen Grootste bedreiging; ongelukken!

6 Fysieke ontwikkeling - Schoolleeftijd
Langzame maar gestage groei, afhankelijk van genetische aanleg en maatschappelijke omstandigheden Verdere verbetering grove en fijne motoriek, fysieke competentie vergroot zelfvertrouwen en eigenwaarde. Bedreigingen door grotere bewegingsruimte (fysiek en virtueel)

7 Hoe kunnen ouders de fysieke ontwikkeling van kinderen bevorderen?
Vraag voor pedagogen Hoe kunnen ouders de fysieke ontwikkeling van kinderen bevorderen?

8 Cognitieve ontwikkeling – Peuter/kleuter
Verschillende visies op de cognitieve ontwikkeling verloopt: Piaget: verschillende stadia, kind leert door omgang met materiaal In deze leeftijd: intuitief denken en rudimentair redeneren Informatieverwerkingstheorie: focus op opslag en verwerking van informatie. Hoe werkt het geheugen / aandacht? Vygotsky: aard en voortgang van de cognitieve ontwikkeling van kinderen is afhankelijk van sociale en culturele context: je leert door sociale omgang met anderen.

9 Cognitieve ontwikkeling – schoolleeftijd
Piaget: eerste logische gedachtenpatronen in concrete situaties Informatieverwerkingstheorie: toename geheugen en complexere verwerkingsprogramma’s. Vygotsky: actief leren via kind-volwassene en kind- kindinteracties

10 Thema-avond Ouders Howard Gardner Groepje van 4 1 intelligentie
Praktische tips aan ouders Ontwikkeling van intelligentie Voorbeeld van een bekend persoon die intelligent is op een bepaald gebied

11 Focus Taalontwikkeling
Baby - Wortels van de taal (6.3) Peuter en kleuter - Taalontwikkeling (9.2) Schoolleeftijd - Betekenis van woorden en tweetaligheid (12.1) en Lezen (12.3)

12 Wortels van de taal – van geluiden naar symbolen
Fonologie – basisklanken Morfemen – kleinste taaleenheid met betekenis. Morfologie – vervoegingen van bijvoorbeeld werkwoorden Semantiek – betekenis van woorden en context

13 Wortels van de taal – vroege geluiden en communicatie
0-3 mnd prelinguistische communicatie – geluiden, gebaren, imitatie, non-verbale communicatie 3-12 mnd brabbelen – steeds complexere klanken, rond 6 mnd taalspecifieke klanken 10-12 mnd eerste woordje – holofrasen, eenwoordzinnen 16-24 mnd uitbreiding woordenschat van 50 naar 400 woorden Onderextensie – woorden te beperkt gebruiken Overextensie – woorden te algemeen gebruiken

14 Ontstaan van taalontwikkeling: Nature of nurture?
Leertheorie – taal is aangeleerd, en wordt bekrachtigd door beloningen. Taal wordt gemodelleerd. Nativistische benadering – Noam Chomsky – aangeboren taalverwervingsmechanisme (LAD) Interactionele benadering – combinatie van nature en nurture; sociale interactie

15 Taalontwikkeling in Peuter en Kleutertijd
Syntaxis breidt zich uit – zinsopbouw Fast-mapping - woordenschat – 10 woorden per dag – woorden op 6-jarige leeftijd Egocentrisch taalgebruik - om eigen gedachten en gedrag te sturen Sociaal taalgebruik – meer nadruk op pragmatiek (effectief communiceren met anderen)

16 Taalontwikkeling in de schoolleeftijd
Woordenschat blijft groeien – 11 jr +/ woorden Grammatica verbetert Luisteren kunnen ze nog niet goed, conversaties langs elkaar heen Metalinguistisch bewustzijn – besef van eigen taalgebruik, opheldering vragen bij ondeuidelijkheid, is de boodschap wel goed overgekomen? Tweetaligheid – cognitieve voordelen; grotere woordenschat, groter metalinguistisch bewustzijn, hogere score intelligentietests, hersenactiviteit

17 Oetsiekoetsie Bekijk de documentaire en noteer hoe je de besproken / gelezen begrippen terugziet.

18 Piaget, Vygotsky of informatieverwerkingstheorie?
Vergelijk de verschillende visies met elkaar. Met welke theorie heb jij het meeste affiniteit? Noem 3 inhoudelijke argumenten. Ga uit van die visie: hoe zouden ouders en hoe zou het onderwijs vanuit deze visie de cognitieve ontwikkeling kunnen stimuleren? Licht toe met concrete voorbeelden. Vergelijk je voorbeelden met medestudenten die zijn uitgegaan van een andere visie. Waar zitten de verschillen?

19 Sociale en persoonlijkheidsontw. Peuters / kleuters
Zelfbeeld volgens Erikson Seperatie vs. Individuatie Autonomie vs. Schaamte/twijfel Initiatief vs. Schuld Besef van gender: sociale stereotypen en verwachtingen over genderrol Sociale relaties: eerste echte vriendschappen en meer samenspelen Moreel besef Piaget: moreel realisme met externe, onveranderbare regels Sociale leertheorie: interacties tussen gedrag en omgeving

20 Sociale en persoonlijkheidsontw. Schoolleeftijd
Zelfbeeld volgens Erikson Vlijt vs. Minderwaardigheid Beoordeling van jezelf op verschillende gebieden  eigenwaarde Relaties en vriendschappen Van gedeelde interesses naar waardering voor de persoon

21 Woensdag Expertgroep Sociale ontwikkeling Praktijkopdracht

22 Eefje trekt de aandacht van haar moeder door een grommend geluid te maken en dan naar de bal te kijken, die net buiten haar bereik ligt. Eefje’s poging om duidelijk te maken dat zij de bal wil, is een voorbeeld van: prelinguïstische communicatie semantiek taal brabbelen

23 Jan gebruikt holofrasen zoals ‘mama’, als hij eigenlijk wil zeggen ‘til mij alsjeblieft op, mama’.
Waar Niet waar

24 Kleuters verwerven hun vocabulaire in een tempo van ongeveer elke twee uur een nieuw woord, 24 uur per dag. Ze bereiken dit door een proces, dat bekend staat als ..., waarbij nieuwe woorden al na een korte kennismaking aan hun betekenis worden gekoppeld. betekenisgeving spraakversnelling fast mapping speech mapping

25 Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de schooltijd is het besef van eigen taalgebruik. Dit staat bekend als: metalinguïstisch bewustzijn metacognitie besef van (mis-)communicatie theory of mind


Download ppt "Kind in ontwikkeling deel A"

Verwante presentaties


Ads door Google