De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Melissa Redel Bernadette Groenewegen Ilham Yachou Najla Saddiki Michelle Brouwer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Melissa Redel Bernadette Groenewegen Ilham Yachou Najla Saddiki Michelle Brouwer."— Transcript van de presentatie:

1 Melissa Redel Bernadette Groenewegen Ilham Yachou Najla Saddiki Michelle Brouwer

2 Kerntaak 2.1 Ouders en opvoeders ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van kinderen in dagelijkse situaties.

3 1a. Betrekt de ouders/opvoeders bij de ontwikkeling van hun kind.  Overdrachtsgesprekken voeren.  Werkjes e.d. van het kind laten zien aan de ouders/verzorgers.

4 1b. Ondersteunt ouders/opvoeders bij dagelijkse opvoedvragen.  Overdrachtsgesprekken voeren.  Startgesprekken voeren.  Advies geven aan de ouders/verzorgers.

5 1c. Levert een inhoudelijke bijdrage aan ouderavonden.  Planning maken van de ouderavond.

6 2d. Adviseert collega’s in het afstemmen van het pedagogisch/didactische handelen op de behoeften en het ontwikkelingsniveau van de groep / het individuele kind.  Collega observeren tijdens een activiteit van de hele groep of een individueel kind.

7 2e. Adviseert collega’s bij het vormgeven van een goed contact met de ouders/opvoeders op basis van de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/VVE-methode.  Gesprek aangaan met andere collega’s voor aanpak gesprek met de ouders.  Verschillende manier van de ouderbetrokkenheid onderzoeken.

8 3g. Analyseert het pedagogisch/didactisch handelen van collega’s en ouders/opvoeders en adviseert hen hierbij vanuit de binnen de organisatie gehanteerde pedagogische visie / VVE methode.  Kijkt naar de visies van de VVE-methode.  Kijkt of de visie klopt met wat ouders en collega’s doen.  Maakt een beleidsplan dat aan de kwaliteitseisen/visies voldoet.

9 Kerntaak 2.2 Begeleiding, ondersteuning en interventie bij problematische opvoedingssituaties en ontwikkelingsproblemen.

10 1b. Voert gesprekken met de ouders / opvoeders over de ontwikkelingsproblemen van hun kind.  Oudergesprekken voeren aan de hand van observaties.  Vragen naar de thuissituatie.


Download ppt "Melissa Redel Bernadette Groenewegen Ilham Yachou Najla Saddiki Michelle Brouwer."

Verwante presentaties


Ads door Google