De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

100 JAAR BELASTINGKAMER OBSERVATIES VANUIT DE BELASTINGADVIESPRAKTIJK

Verwante presentaties


Presentatie over: "100 JAAR BELASTINGKAMER OBSERVATIES VANUIT DE BELASTINGADVIESPRAKTIJK"— Transcript van de presentatie:

1 100 JAAR BELASTINGKAMER OBSERVATIES VANUIT DE BELASTINGADVIESPRAKTIJK
Vereniging voor Belastingwetenschap 11 november 2015

2 ALLEREERST… FELICITATIES AAN DE (BELASTINGKAMER VAN DE) HOGE RAAD
WAARDERING VOOR HET STREVEN NAAR MEER TRANSPARANTIE DUS OOK VOOR PUBLICERENDE/PARTICIPERENDE RAADSHEREN COMPLIMENTEN VOOR DE COMMISSIE GELUKKIG TOCH KRITIEK MOGELIJK MIJN INSTEEK: VISIE VANUIT DE BELASTINGADVIESPRAKTIJK 2

3 TE BEHANDELEN ONDERWERPEN
HET LEED VAN ART. 80A EN 81 TOEGANG TOT DE RECHTER: FISCALE PREJUDICIËLE VRAGEN VOOR CASSATIE VATBARE BESCHIKKING HOGE RAAD OP WETGEVERSPAD SAMENSTELLING BELASTINGKAMER (GEEN) VERPLICHTE PROCESVERTEGENWOORDIGING 3

4 HET LEED VAN ART. 80A EN 81 VEREENVOUDIGDE AFDOENING, GEEN ENKELE MOTIVERING TOEGEPAST IN 50 TOT 60% VAN DE UITSPRAKEN! ZEER FRUSTREREND VOOR RECHTZOEKENDE (EN DIENS ADVISEUR) ‘MAAR WAARÓM KRIJG IK ONGELIJK?’ ‘OMDAT IK HET ZEG!’ ‘HR ONDERZOEKT IEDERE ZAAK DIE BINNENKOMT NAUWKEURIG’ MAAR DAAR IS HELAAS NIETS VAN TE MERKEN… 4

5 HET LEED VAN ART. 80A EN 81 ART. 81 ZELFS BIJ OMSTREDEN BESLISSING (STEVENS, COLUMN FD) ‘DE DECEPTIE DIE ART. 81 HEET’ (RONDETAFELGESPREK) VOORSTEL: PUBLICEER DAN TEN MINSTE CASSATIEBEROEPSCHRIFT (IDEM) ‘GEEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR ART. 81’ (VAN ARENDONK) ‘ERVAN UITGAANDE DAT DE ZAAK BESTUDEERD IS, MOET HET TOCH MOGELIJK ZIJN OM MET EEN SUMMIERE MOTIVERING DE BELASTINGPLICHTIGE DUIDELIJKHEID TE GEVEN OVER DE REDENEN VAN DE AFWIJZING’ (VAN ARENDONK) 5

6 HET LEED VAN ART. 80A EN 81 COMMISSIE BEHANDELT ART. 80A EN 81 OP VERSCHILLENDE PLAATSEN WAARDERING: KRITISCH OF TOCH BEGRIPVOL? PAGINA 83: ‘MEER INSTROOM NIET OPLOSSEN MET ART. 80A/81’ ACHT DE COMMISSIE DE HUIDIGE PRAKTIJK (>50% AFDOENING MET ART. 80A/81) ACCEPTABEL? EENS MET VOORSTEL VOOR SUMMIERE MOTIVERING? PUBLICATIE CASSATIEBEROEPSCHRIFT? 6

7 TOEGANG TOT DE RECHTER DOELSTELLING: RELEVANTE ZAKEN TIJDIG BIJ DE HOGE RAAD PLEIDOOI COMMISSIE VOOR FISCALE PREJUDICIËLE VRAGEN, INMIDDELS OPGENOMEN IN WETSVOORSTEL OFM 2016 POSITIEVE ONTWIKKELING, GOEDE SAMENWERKING TUSSEN FINANCIËN, RECHTSPRAAK EN ADVIESPRAKTIJK NOG EEN STAP VERDER: HR KAN OOK SPONTAAN, ZONDER VRAGEN, PREJUDICIËLE ANTWOORDEN GEVEN (L. JAEGER)  ZOU DE COMMISSIE DAT EEN GOEDE AANVULLING VINDEN? 7

8 TOEGANG TOT DE RECHTER ECHTER: VEEL ZAKEN KOMEN NIET EENS BIJ DE RECHTER, DUS AL HELEMAAL NIET BIJ DE HOGE RAAD. OORZAKEN: BELANG VAAK TE KLEIN OM TE PROCEDEREN (KOSTEN/BATENAFWEGING) SOMS IS HET BELANG JUIST TE GROOT (DIVIDEND VERSUS PENSIOEN E.B.) HORIZONTAAL TOEZICHT STIMULEERT NIET OM TE PROCEDEREN BELASTINGDIENST IS DAARDOOR VAAK DE FACTO DE HOOGSTE INSTANTIE PROCESVERSNELLER HELPT DAN NIET 8

9 TOEGANG TOT DE RECHTER KLEINE BELANGEN BUNDELEN KAN WERKEN
SUCCESVOL VOORBEELD: VLB OVER AGROFISCALE KWESTIES MINDER SUCCESVOL VOORBEELD: PARAMEDICI EN BTW BELANGEN/RISICO’S TE GROOT: OOK MET KRACHTENBUNDELING NIET GOED OPLOSBAAR, TENZIJ BELASTINGDIENST WIL MEEWERKEN 9

10 TOEGANG TOT DE RECHTER VOOR DIT RECHTSTEKORT ZIJN IN HET VERLEDEN DIVERSE OPLOSSINGEN VOORGESTELD COMMISSIE BESCHRIJFT 7 VARIANTEN EN DOET VERVOLGENS EEN EIGEN VOORSTEL, COMPLEET MET CONCEPT-WETTTEKST: DE VOOR CASSATIE VATBARE BESCHIKKING 10

11 TOEGANG TOT DE RECHTER VOORDELEN: NADELEN: SNEL DUIDELIJKHEID VOORAF
OOK BIJ PUUR INDIVIDUEEL BELANG (OF TOCH NIET? PAGINA 116) NADELEN: PREFACTUEEL, DUS (POTENTIEEL) HYPOTHETISCH HR MOET MOGELIJK TE VROEG EEN FINAAL OORDEEL VELLEN TE GROTE TOESTROOM ZAKEN RISICO GRENSVERKENNING 11

12 TOEGANG TOT DE RECHTER CONCEPT-WETTEKST UITSTEKENDE AANZET. VRAGEN:
BIEDT DE TEKST VOLDOENDE OPENING VOOR COLLECTIEF GEVOERDE ACTIES (VAN BRANCHE- OF BEROEPSORGANISATIES)? WAT ALS PARTIJEN GEEN OVEREENSTEMMING BEREIKEN OVER DE FEITEN OF BEOOGDE SITUATIE? OF ALS HET MINISTERIE GEEN TOESTEMMING GEEFT? BELANGHEBBENDE MACHTELOOS? WAAROM GEEN ONAFHANKELIJK ORGAAN DAT DE ZAKEN SELECTEERT OF FILTERT (I.P.V. FINANCIËN)? 12

13 TOEGANG TOT DE RECHTER ZO LANG DE VOOR CASSATIE VATBARE BESCHIKKING ER NIET IS… MOETEN WE ONS BEHELPEN MET PROEFPROCEDURES ACTIEVERE ROL BEROEPSORGANISATIES? MEER COÖPERATIEVE ROL BELASTINGDIENST? 13

14 HOGE RAAD OP WETGEVERSPAD
‘LEVENDIG DEBAT IN DE COMMISSIE’ (PAGINA 7) MAAR UITKOMST ONBEKEND WERKT M.I. BIJNA PER DEFINITIE SLECHT UIT: KASGELDJURISPRUDENTIE, MEERDERHEIDSREGEL GELIJKHEIDSBEGINSEL, ONZAKELIJKE LENINGEN GELUKKIG NIET INGEGREPEN IN DE BOF WAT TE DOEN MET BOX 3?  HR KAN GEEN COMPLETE OPLOSSING BIEDEN, DIT IS AAN DE WETGEVER 14

15 SAMENSTELLING BELASTINGKAMER
COMMISSIE BESCHRIJFT (P ) MAAR GEEFT GEEN OORDEEL VAN DIJCK WORDT NIET EENS GENOEMD GEEN MENING OF IRRELEVANTE DISCUSSIE? ALLEEN ‘ECHTE’ FISCALISTEN IN DE BELASTINGKAMER? MINDERHEID UIT NIET-FISCALISTEN IVM SAMENHANG? VERDER: BEROEPSMATIGE ACHTERGROND RAADSHEREN? 15

16 PROCESVERTEGENWOORDIGING
TERECHT PLEIDOOI COMMISSIE NIET OVER TE GAAN TOT VERPLICHTE PROCESVERTEGENWOORDIGING PLEITEN IS BEPERKT TOT ADVOCATEN, COMMISSIE PLEIT TERECHT VOOR VERLOFSTELSEL VOOR PLEIDOOIEN DOOR ANDEREN (LAT MAG M.I. HOOG LIGGEN) 16

17 DANK VOOR UW AANDACHT 17


Download ppt "100 JAAR BELASTINGKAMER OBSERVATIES VANUIT DE BELASTINGADVIESPRAKTIJK"

Verwante presentaties


Ads door Google