De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oorlog in de hemel en op aarde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oorlog in de hemel en op aarde"— Transcript van de presentatie:

1 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18

2 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

3 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

4 De brief van Paulus aan de Efeziërs
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 De brief van Paulus aan de Efeziërs Hoofdstuk de rijkdom van de gemeente Hoofdstuk de roeping van de gemeente

5 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 De rijkdom van de gemeente: aanneming aanvaarding verlossing vergeving wijsheid erfgenaam leven genade de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten

6 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 De roeping van de gemeente vermaningen, oproep tot eenheid oproep tot onderlinge liefde oproep tot navolging. oproep tot onderdanigheid oproep tot waakzaamheid

7 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Tekst van vanmorgen 10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

8 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Paulus spreekt over een strijd, tussen wie gaat die strijd? Waarom is dit een geestelijke strijd? Waar gaat de strijd om? Wat zijn geestelijke machten? Jezus heeft satan toch overwonnen, waarom is er dan nu nog een strijd? Hoe voert satan de strijd? Hoe reëel is die strijd, wat merken wij van die strijd? Hoe moeten wij die strijd dan voeren?

9 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Judas 1:6 engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden

10 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Openb. 12:7 -9 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen

11 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Gen. 3:15 Aankondiging van de strijd En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

12 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Ef. 2:2 de aanvoerder van de macht in de lucht. Joh.12:31 “de vorst van deze wereld”. 2 Cor. 4:4 de god van deze eeuw. Col. 1:13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde

13 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Ef.1:20-22 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechter hand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,

14 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Col. 2:15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

15 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Openb. 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

16 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Openb. 22:4-5 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

17 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Openb. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

18 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Hypnose Magnetisme New Age Yoga Alternatieve geneeswijze Hekserij Astrologie Waarzeggerij/ raadplegen van doden/ mediums

19 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Rebellie en ongehoorzaamheid aan God. Seksuele zonden. Gebruik van drugs of andere bewustzijn verlagende middelen. Nieuwsgierigheid naar zaken van satan, bijv. satanskerk. Kijken naar occulte films.

20 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 1 Joh. 5:18-19 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.

21 Oorlog in de hemel en op aarde
Oorlog in de hemel en op aarde. De geestelijke wapenrusting Efeze 6:10-18 Openb. 3:11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.


Download ppt "Oorlog in de hemel en op aarde"

Verwante presentaties


Ads door Google