De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evidence-Based Practice

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evidence-Based Practice"— Transcript van de presentatie:

1 Evidence-Based Practice
Onderwerp Evidence-Based Practice

2 Programma Vraag 1 Groepjes 30 min. Vraag 2 Plenair 10 min.

3 Definitie EBM Evidence-based medicine = Het nemen van beslissingen
mede op basis van recent, relevant wetenschappelijk onderzoek, via een expliciete methode.

4 Vraag 1 Wat zijn de stappen bij evidence-based medicine, en
hoe zijn deze stappen ingevuld in het artikel?

5 Stappen EBM 1. Formuleren vraag

6 Stappen EBM 1. Formuleren vraag 2. Zoekaktie

7 Stappen EBM 1. Formuleren vraag 2. Zoekaktie 3. Kritisch lezen

8 Stappen EBM 1. Formuleren vraag 2. Zoekaktie 3. Kritisch lezen
4. Implementeren

9 Stappen EBM 1. Formuleren vraag 2. Zoekaktie 3. Kritisch lezen
4. Implementeren 5. Evalueren

10 Invulling 1. PICO vraag formuleren

11 PICO vraag P patient of populatie I interventie C comparison O outcome
Komt bij inwoners van Hiroshima (P) meer kanker voor (O) door de atoombom (I) dan bij niet-getroffenen (C)?

12 Invulling 1. PICO vraag formuleren 2. Databases, trefwoorden (tb. 1,3)

13 Invulling 1. PICO vraag formuleren 2. Databases, trefwoorden (tb. 1,3)
3. Soort studie

14 Soorten publicaties/studies
1. case study 2. meta-analyse 3. cohort study 4. randomized controlled trial 5. editorial 6. systematic review 7. ingezonden brief

15 Hierarchie van evidence

16 Randomised Controlled Trial
Bradley DR, Rana GK, Martin PW, Schumacher RE.. Real-time, evidence-based medicine instruction: RCT in a neonatal intensive care unit. JMLA Apr; 90 (2):

17 Invulling 1. PICO vraag formuleren 2. Databases, trefwoorden (tb. 1,3)
3. Soort studie 4. Antwoord opsturen huisarts

18 Invulling 1. PICO vraag formuleren 2. Databases, trefwoorden (tb. 1,3)
3. Soort studie 4. Antwoord opsturen huisarts 5. 81% antwoorden effect huisarts 36% geen informatie

19 Invulling 1. PICO vraag formuleren 2. Databases, trefwoorden (tb. 1,3)
3. Soort studie 4. Antwoord opsturen huisarts 5. 81% antwoorden effect huisarts 36% geen informatie Evidence-based answering service werkt!

20 Waarom nu EBM? Door opkomst van: 1) grote hoeveelheid trials
2) toegankelijkheid onderzoek

21 Vraag 2 Kan evidence-based handelen in jouw vakgebied worden toegepast, en waarom wel, waarom niet?

22 Vraag 3 Is evidence-based librarianship mogelijk? - stappen?
- voorbeelden?

23 Evidence based librarianship
“is een middel om het professionele librarianship te verbeteren door het stellen van vragen, evidence te zoeken, deze kritisch te beoordelen en in te bouwen in de bibliotheek- en informatiewetenschappen. Het houdt ook in librarians te stimuleren hoogwaardig kwantitatief en kwalitatief onderzoek te verrichten” Crumley, 2002

24 Waarom EBL? Verantwoording geldbesteding
Nascholing: life-long, self-directed Verhoging kwaliteit beroep

25 Vraag EB librarianship
P populatie, objecten I interventie of blootstelling (C comparison) O outcome Hoeveel % van de boeken uit 1969 (P) die in het magazijn staan (I) zijn na 6 jaar tenminste 1x uitgeleend (O)?

26 Vraag EB librarianship
P populatie, objecten I interventie of blootstelling (C comparison) O outcome Zijn monografieën aangekocht tussen (P) die in de kluis staan (I) aangetast door verzuring (O)?

27 Casus bibliotheekinstructie
Wij geven bibliotheekinstructie aan geschiedenisstudenten. Nu zijn er de laatste tijd veel studenten die niet komen opdagen, omdat ze vinden dat bibliotheekinstructie niet nodig is. Wij willen daarom bewijzen dat bibliotheekinstructie wel degelijk effect heeft. - Wat is de PICO vraag? - Welk onderzoeksdesign is het beste?

28 Vraag EB librarianship
P populatie, objecten I interventie of blootstelling C comparison O outcome Halen studenten (P) die bibliotheekinstructie hebben gehad (I) hogere cijfers op het schrijven van een literatuuronderzoek (O) dan studenten die geen instructie hebben gehad (C)?

29 Domeinen EB librarianship
1. Informatievragen 2. Onderwijs en instructie 3. Collectie 4. Management 5. Toegang / verkrijgen informatie 6. Marketing / Public Relations

30 Typen studiedesign EBL
Literature review Interview Bibibliometrics Focus group Observational study

31 Typen studiedesign EBL
Historical study Content analysis Case study Cross-over study

32 Geschiedenis

33 Geschiedenis 1992 eerste artikel EBM 1997 eerste Engels boek EBM
2000 eerste Nederlands boek EBM 1997 eerste artikel EBL 2001 eerste congres EBL (+ 2003)

34 Samenvatting EBM en EBL = strategie hoe onderzoeksresultaten
in te bouwen in de beroepspraktijk; verhoogt kwaliteit vak stimuleert onderzoek


Download ppt "Evidence-Based Practice"

Verwante presentaties


Ads door Google