De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sturen op de kwaliteit van de openbare ruimte in de driehoek burger - overheid - markt Frans Soeterbroek De

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sturen op de kwaliteit van de openbare ruimte in de driehoek burger - overheid - markt Frans Soeterbroek De"— Transcript van de presentatie:

1 Sturen op de kwaliteit van de openbare ruimte in de driehoek burger - overheid - markt Frans Soeterbroek De Ruimtemaker @ruimtemaker

2 180 minituintjes in Deventer De geveltuintjesacademie

3

4 ‘dat verzin je niet’ De trol uit Seattle

5 Bestuurlijk ritselen gemeente Emmen

6 Het grotere werk Oosterwold en Buiksloterham

7 Het nog grotere werk Singelpark Leiden

8 En het nog grotere werk Holwerd aan Zee

9 Wat valt op aan de voorbeelden? Burgerinitiatief openbare ruimte maakt schaalsprong en professionaliseert Betekeningeving aan plekken cruciaal voor kwaliteitsbesef Ritselruimte tussen zelfbeheer en professionele aanleg Overheid lokt uit en faciliteert Relaties tussen overheid, burger en markt op drift

10 De driehoeksrelatie bewoners overheid markt publiek ondernemerschap voorzieningenniveau communitybuilding PPS aanbesteding burgeraanbesteding

11 Kwaliteit = meervoudige waardecreatie Impuls openbare ruimte Lokaal eigenaarschap Communityvorming Oplossen sociale problemen Spraakmakende plekken en innovaties Duurzaamheid en circulaire economie.................

12 Burger wil deze kant op Weerzin tegen bureaucratie, top down, schaalvergroting en verspilling Bevlogen professionals met kennis, zin en tijd Opkomst van publiek ondernemerschap, wijkeconomie en gebiedscoöperaties Burgers sleutelen mee aan systemen (‘happy infitrators’)

13 De politiek wil deze kant op Overheidsparticipatie Co-creatie Bewonerskracht ‘Right to challenge’ Buurtbegroting Rek in de regels Kans om te bezuinigen

14 Openbare ruimte wordt steeds meer gezien als huiskamer van de buurt en de stad Speelplek Rondhangen Schurende ontmoetingen Ruimte voor gebruikers om zelf in te vullen Van kleur kunnen verschieten

15 Klassieke stedenbouw matig op comfort en menselijke maat Wind en regen Uitglijden Eeuwige bouwput Kaal en zielloos Verwaarlozing/ slecht onderhoud ==> hoe vaak is dit nog aan de hand?

16 Overheid en markt houden elkaar gevangen Fraudes en claims als litteken Aanbesteding een zaak voor juristen: waar zitten de gaten in het bestek? Opdrachtgever is te duur uit en markt voelt zich uitgeknepen Ondanks EMVI is het concurreren op de laagste prijs

17 Overheid en markt lukt het niet om betekenisvol te innoveren Verlammend dilemma transparant aanbesteden - innovatief samenwerken Vlucht vooruit in nieuwe instrumenten: pre- competitieve dialoog, DBFM, innovatiesamenwerking, unsollicited proposals etc. Aanneem-/bouwwereld als gesloten bolwerk

18 Te sterke afhankelijkheid van adviseurs en juristen Grote complexiteit en beheersingsdrift Doorgeslagen professionalisering en standaardisering Overheid heeft veel bezuinigd op expertise Weinig risicotolerantie Plan-, onderzoeks- en proceskosten exorbitant

19 Waar kan de burger in deze relatie helpen? ‘Derde partij’ nodig om uit patroon/impasses te komen Terug naar menselijke maat Minder verspilling en hogere gebruikerskwaliteit Impuls voor innovatie Benodige ritselruimte creëren

20 Wat moet de overheid doen? Lichte regie! Stuur in handen van gebruikers publieke ruimte en lokaal initiatief leggen/laten Van ontwerp- en bestekgedreven aanpak naar meervoudige waardecreatie Burgers, ontwerpers en markt samen zaken laten uitzoeken en niet als spin in het web er tussen zitten

21 De beste kwaliteitsbewaking Mensen maken hun eigen omgeving ondersteund en uitgedaagd door professionals Meervoudige waardecreatie en menselijk geluk staan centraal De publieke ruimte kan van kleur verschieten en gebruikers kunnen er hun eigen betekenis aan geven Onbevangen samenwerking in driehoek burger - markt - overheid


Download ppt "Sturen op de kwaliteit van de openbare ruimte in de driehoek burger - overheid - markt Frans Soeterbroek De"

Verwante presentaties


Ads door Google