De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 1 Pascal van Schajik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 1 Pascal van Schajik"— Transcript van de presentatie:

1 Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 1 Pascal van Schajik schpa@hr.nl

2 Programma Aanwezigheidslijst Verwachtingen Introductie module Waarnemen Factoren die de waarneming beïnvloeden Afsluiting Literatuur: Hoofdstuk 2 Petra Bil Hoofdstuk 1 Mirjam Groen

3 Verwachtingen… Wat verwacht ik van jullie? -Goede voorbereiding! Boeken mee; stof gelezen -Lees de studiehandleiding -Afwezig? Mail me vooraf! -Actieve inzet tijdens de bijeenkomsten -Leerbare houding -http://www.youtube.com/watch?v=qNd_hUqEEl4http://www.youtube.com/watch?v=qNd_hUqEEl4 Wat verwachten jullie van de module en van mij?

4 Introductie module/ studiehandle iding 3 EC = 84 uur Lesbijeenkomst = 2 x 50 minuten

5 Verplichte literatuur Studiehandleiding 9789001795498 9789024417889 +

6 Inhoud module De module richt zich op het leren observeren Onderwerpen: Waarnemen en observeren Factoren die de waarneming beïnvloeden Objectiviteit en subjectiviteit Betrouwbaarheid en validiteit Doelgericht observeren Observeren en signaleren binnen de VVE Observatiemethode binnen de eigen praktijkplek Uitvoering van observatieopdracht binnen de eigen praktijkplek Zelfreflectie m.b.t. de eigen observatievaardigheden

7 Theorie/ opdrachten/ oefeningen Toetsing en beoordeling Toekenning van de studiepunten volgt als je: Je niet meer dan 2 bijeenkomsten hebt gemist Je bij 2 gemiste bijeenkomsten een vervangende opdracht hebt ingeleverd, die voldoet aan de criteria Je de eindopdrachten op tijd hebt ingeleverd Je minimaal een voldoende beoordeling hebt voor je eindverslag Je alle opdrachten verzorgd en in goed leesbaar Nederlands hebt uitgewerkt. Het eindverslag dient in de toetsweek ingeleverd te worden; uitgeprint en in het postvak van de docent. Herkansing: Indien de eindbeoordeling onvoldoende is, kan er in het daaropvolgende kwartaal, in overleg met de docent, worden herkanst. (zie verder: studiehandleiding/ beoordelingsformulier)

8 Weekplanning van de eerste 3 weken: OnderwerpVoorbereiding/ lezen Week 1 2 x 50 Introductie Introductie module/ studiehandleiding Waarnemen Factoren die de waarneming beïnvloeden Studiehandleiding Hoofdstuk 2 Petra Bil Hoofdstuk 1 Mirjam Groen Week 2 2 x 50 Observeren Verschillende soorten observaties Doelgericht observeren Instructie toetsopdracht 1: ‘Reflectie op de eigen manier van waarnemen’ Hoofdstuk 1 Petra Bil Week 3 2 x 50 Observeren moet je leren Observatievragen Objectiviteit/ subjectiviteit Betrouwbaarheid/ validiteit Instructie toetsopdracht 2: ‘Observatiemethode binnen de eigen praktijkplek’ Afspraken maken presentaties Hoofdstuk 3 Petra Bil Starten met Toetsopdracht 1

9 Het leren ‘kijken’ staat centraal Observeren is een belangrijke basisvaardigheid binnen de VVE Behoeften kunnen worden gesignaleerd om vervolgens passende ondersteuning aan te bieden

10 Het belang van kennis over de ontwikkeling van het jonge kind Een voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=cTP01Wbsh0E

11 Leren kijken.. Neemt iedereen op dezelfde manier waar?

12 Observatie opdracht http://www.youtube.com/results?search_query=%20kinderdagverblijf%20ruzie Wat zie je? Wat hoor je? Wat valt op?

13 Nabespreking - Waar heb je vooral op gelet? -Iets opgeschreven over de ruimte waarin de situatie zich afspeelde? -Heb je iets gezien/ gehoord wat anderen niet hebben gezien/ gehoord? -Zijn het observaties of interpretaties? -Zijn de observaties beïnvloed door je eigen mening? -Zijn de observaties beïnvloed door je eigen referentiekader?

14 Waarneming Waarnemen: Bewust of onbewust opvangen van prikkels uit jouw omgeving met onze 5 zintuigen Ordenen of organiseren van prikkels tot een samenhangend geheel Interpreteren: Het geven van betekenis aan onze waarneming

15 Een aantal oefeningen…. Teken het logo van de NS

16 Zo hoorde het er uit te zien…. Hoe komt het dat niet iedereen het logo goed getekend heeft terwijl je het vast wel kent en het meerdere keren gezien hebt?

17 Hoe oplettend ben jij? Wie heeft het gedaan….. http://www.youtube.com/watch?v=u bNF9QNEQLA

18 Een raadseltje…. Een vader en zijn zoon zijn betrokken bij een ongeluk De vader is op slag dood en de zoon belandt in het ziekenhuis In de operatiekamer aangekomen roept de chirurg: "Ik kan deze jongen niet opereren want hij is mijn zoon!" Hoe kan dat?

19 Stereotypen en vooroord elen Het vormen van een eerste indruk gaat vanzelf en bij het vormen van de eerste indruk worden automatisch bepaalde stereotypen geactiveerd. Een stereotype is een vaststaand beeld dat je van iemand uit een specifieke sociale categorie hebt. Of je dat nu wilt of niet, het gebeurt gewo on

20 16

21

22 Waarneming (de auto heeft het linkerknipperlicht aan) Interpretatie → gevolgtrekking (de auto zal links afslaan) Waarnemen en het nut van interpreteren

23 Kortom: Er zijn veel factoren die de waarneming beïnvloeden Onze waarneming is dus altijd relatief, nooit absoluut of objectief Wees je hiervan altijd bewust! Jouw waarheid is echt niet altijd dè waarheid…. http://www.youtube.com/watch?v=j8-Xk2pE24k

24 Afsluiting: Lezen : Hoofdstuk 1 Petra de Bil Tot zover de 1 e bijeenkomst… tot volgende week!


Download ppt "Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 1 Pascal van Schajik"

Verwante presentaties


Ads door Google