De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuureducatie met Kwaliteit in Oldenzaal. Cultuureducatie met Kwaliteit Rijksregeling voor de periode 2013-2016 –1 e tranche: 2013 en 2014 –2 e tranche:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuureducatie met Kwaliteit in Oldenzaal. Cultuureducatie met Kwaliteit Rijksregeling voor de periode 2013-2016 –1 e tranche: 2013 en 2014 –2 e tranche:"— Transcript van de presentatie:

1 Cultuureducatie met Kwaliteit in Oldenzaal

2 Cultuureducatie met Kwaliteit Rijksregeling voor de periode 2013-2016 –1 e tranche: 2013 en 2014 –2 e tranche: 2015 en 2016 Uitvoering door convenantpartners –steden > 90.000 inwoners –provincies < 90.000 inwoners –uitvoering Overijssel door Rijnbrinkgroep Systematiek –pilotprojecten –kennisdeling http://www.cultuurparticipatie.nl/data/Toelichting%20regeling%20Cultuureducatie%20met%20Kwaliteit%20in%20het%20primair%20onderwijs.pdf

3 CmK in Oldenzaal -De Bongerd -De Leemstee -Kaliber Kunstenschool

4 Doelen CmK ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum t.a.v. kunstzinnige oriëntatie vakinhoudelijk deskundigheid relatie scholen en culturele omgeving bevorderen culturele ontwikkeling leerling

5 Doelen CmK ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum t.a.v. kunstzinnige oriëntatie onderwijskundige visie doorgaande leerlijnen verankering in schoolplan

6 Doelen CmK vakinhoudelijk deskundigheid leerkrachten  met name vakinhoudelijk (vaardigheden en kennis) educatief medewerkers  vakinhoudelijk en pedagogisch/didactisch

7 Doelen CmK relatie scholen en culturele omgeving inhoudelijke bijdrage aan behalen kerndoelen kunstzinnige oriëntatie duurzame en intensieve samenwerking

8 Doelen CmK Samenhang en borging samenhangend programma: doorlopende leerlijn gericht op culturele ontwikkeling leerling waarbij leeropbrengst centraal staat en duidelijke relatie gelegd wordt met de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie borging op lange termijn, daarom schoolbesturen betrekken

9 Doelen CmK bevorderen culturele ontwikkeling leerling leeropbrengsten in relatie met kerndoelen instrumentarium beoordelen culturele ontwikkeling leerling

10 matching van pilotaanvragen scholen en culturele instellingen CmK 1 e tranche

11 De Bongerd Music line: doorgaande leerlijn in de groepslessen met aansluitende keuzekastopdrachten, gebaseerd op Dalton en acht meervoudige intelligenties

12 De Bongerd Resultaten voor de discipline Muziek als onderdeel van Cultuureducatie in het schoolplan, is een doorgaande leerlijn ontwikkeld en ingevoerd die als inspiratie kan dienen voor de ontwikkeling van leerlijnen van de andere disciplines. het schoolteam heeft deelgenomen aan een ondersteunend programma om de benodigde vakinhoudelijke deskundigheid te verwerven. een school-specifieke reader met de leerlijn groep 1-8 (per groep 8 lessen  Dalton). muzieklessen worden uitgevoerd volgens rooster en (mede) gegeven door de groepsleerkrachten.

13 De Leemstee Muziektalent: verdieping muzikale vaardigheden door goede muzieklessen op school en in de wijk, samen met muziekvereniging Semper Crescendo

14 De Leemstee Resultaten: Het talentontwikkelingsprogramma is –gekoppeld aan de doorgaande leerlijn- opgenomen in het schoolplan. Leden van de betrokken vereniging hebben deelgenomen aan een ondersteunend programma om de benodigde vakinhoudelijke deskundigheid te verwerven. Alle groepen hebben gedurende de periode van de uitvoer (jan 2014 t/m juli 2016) minimaal 3 binnenschoolse contactmomenten gehad met (een lid van) de vereniging en vakdocent van de vereniging/muziekschool. Het buitenschoolse talentontwikkelingsprogramma is ontwikkeld en start in schooljaar 15-16. Gedurende het project vinden minimaal 2 gezamenlijke optredens plaats met de vereniging op de eigen school en/of bij de vereniging.

15 aanvragen kan tot 1 oktober gezamenlijk door school/scholen en culturele instelling(en) CmK 2 e tranche

16 CmK 2 e tranche Overijssel 1 miljoen euro voor heel Overijssel 60% voor implementeren en doorontwikkelen van bestaande projecten 40% voor nieuwe projecten http://www.rijnbrinkgroep.nl/muziek-en-cultuur/cultuureducatie-met-kwaliteit/aanvragen-projecten-cmk-2015-2016/535-aanvragen-projecten- cultuureducatie-met-kwaliteit-2015-2016

17 Concretisering implementatie (60%) ureninzet om een bestaande pilot/project op een andere school of andere scholen te implementeren bijvoorbeeld door middel van een docententraining

18 Concretisering doorontwikkeling (60%) denk aan toevoegen/uitbreiden andere kunstdisciplines of thema's integreren met andere vakken betrekken culturele omgeving ontwikkelen van lesmateriaal voor nog ontbrekende groepen

19 Nieuwe projecten (40%) Prioriteit cultureel erfgoed dans literatuur media-educatie

20 Welke activiteiten? activiteiten gericht op ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum leergebied kunstzinnige oriëntatie met doel om doorgaande leerlijnen te realiseren activiteiten die bijdragen aan vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten, inclusief vakdocenten en medewerkers van culturele instellingen op gebied van cultuureducatie activiteiten die bijdragen aan ontwikkeling en toepassen van een instrumentarium voor het beoordelen van de culturele ontwikkeling van leerlingen --> leeropbrengst leerlijnen waarbij er een combinatie is tussen lessen gegeven door klassendocenten en workshops door culturele instellingen activiteiten waarin er een koppeling wordt gemaakt tussen onderwijsaanbod en talentontwikkeling

21 Criteria projecten over cultureel erfgoed, dans, literatuur en media-educatie hebben prioriteit mate van overdraagbaarheid op andere scholen en culturele instellingen gelijkwaardige spreiding over gemeenten in Overijssel bereik van het project bereik in verhouding tot de kosten van het project\ mate waarin het project aansluit op het nieuwe leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie van SLO

22 Nu én straks: - De Bongerd - Drie-eenheid - Nutsschool - St. Franciscusschool - De Esch Totaal 10 groepen ABC lessen

23 Kaliber Instrumentenfonds Oldenzaal Lions Oldenzaal Boeskoolfonds

24 Instrumentenfonds binnenschools: klassikale instrumentale lessen –blokfluit –ukelele buitenschools: op de scholen –instrumentencarrousel –kidsklassen

25 Vragen? Neem contact op met Marijke Albers projectleider cultuureducatie m.albers@kaliberkunstenschool.nl m.albers@kaliberkunstenschool.nl


Download ppt "Cultuureducatie met Kwaliteit in Oldenzaal. Cultuureducatie met Kwaliteit Rijksregeling voor de periode 2013-2016 –1 e tranche: 2013 en 2014 –2 e tranche:"

Verwante presentaties


Ads door Google