De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WPO (Interactief) Anne van Kempen Sanne van Hoof WPO kenniskring 2 november 2015 2 november 2015 Tips en aandachtspunten voor een succesvolle implementatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WPO (Interactief) Anne van Kempen Sanne van Hoof WPO kenniskring 2 november 2015 2 november 2015 Tips en aandachtspunten voor een succesvolle implementatie."— Transcript van de presentatie:

1 WPO (Interactief) Anne van Kempen Sanne van Hoof WPO kenniskring 2 november 2015 2 november 2015 Tips en aandachtspunten voor een succesvolle implementatie

2 Implementatie WPO

3 Interne afstemming Waar sluit WPO aan op bestaande methodieken/instrumenten? Rolverdeling en taken  wie gaat wat doen. Bijscholen van de werkplekopleiders en andere betrokkenen? Interne communicatie, ervaringen en best practices delen Praktische aandachtspunten Accounts voor de WERK-portal en het Volgsysteem Beschikbaarheid van PC’s (met koptelefoons) Technische randvoorwaarden: browserinstellingen, internetverbinding etc. Hoe zit het met computervaardigheden? Ruimte voor reflectiegesprekken Implementatie WPO

4 Startmoment en afsluiting voor alle deelnemers? Inzet van prestatiekaart en/of portfolio? Uitreiken certificaten? Maar ook: rolverdeling en taken  wie gaat welke rol vervullen? Implementatie WPO

5 Observatieperiode Tijdsinvestering: duur en frequentie Eenduidige observatie-aanpak (observatiecriteria?) Tips, valkuilen en risico’s Inzet van (uitkomsten op) meetinstrumenten? Implementatie WPO

6 Leer/werkperiode Tijdsinvestering: duur en frequentie Creëren van geschikte werktaken en werkomgeving Definiëren van duidelijke en meetbare doelstellingen Aanpak reflectiegesprekken

7 Implementatie WPO Beoordeling Wanneer is de theorie voldoende? Hoe vaak toetsen? Wie neemt de toetsen af? Richtlijnen voor toetsen (criteria).

8 Implementatie WPO

9 Praktijkvoorbeeld WPO 02-11-2015

10 10 Diagnose en IOP Voorlopig aangewezen op beschut Na prototype traject x te ontwikkelen naar groepsdetachering Direct te detacheren naar groepsdetachering Direct te bemiddelen naar individuele detachering of begeleid werk Uitstroom ondergrens

11 11 Dariuz assessment WPO IOP Afdeling ‘ontwikkel- baar’ Informatie- bijeenkomst WPO Start leren op de werkvloer Effectmeting door tweede Dariuz meting ConversietabelStart WPO prototypetrajectUitstroom (gr)detachering van competenties naar componenten12 weken Rollen Werkcoach is werkplekopleider Consulent blijft dezelfde persoon (ook bij een wisseling van afdeling, tweede meting door dezelfde persoon) Training Dariuz training: aandacht besteed aan het formuleren van een WPO advies WPO training: aandacht besteed aan het formuleren van praktijkopdrachten Ondersteuning op de werkplek en inloop vraaguren Meerdere trainingsmomenten en intervisie Praktijk Verzamelpunt voor praktijkopdrachten Van elkaar leren staat centraal

12 Praktisch/logistiek Drie verschillende computerruimtes Reflectiegesprekken in een aparte ruimte op de werkplek Begeleiding bij computervaardigheden 12

13 Bijscholen 13 Dariuz Assessment WPO Conversietabel van Dariuz assessment naar WPO advies Basistraining WPO 1 dagdeel voor werkcoaches  Proces  WPO opdrachten  WPO reflectie  WPO toetsing Herhalings- training 1 dagdeel Intervisie  Praktijksituaties bespreken met werkcoaches  Praktische tips  Resultaten en voortgang bespreken  Eens per 4-6 weken Één op één begeleiding O p aanvraag  Praktijk-  opdrachten formuleren  Gezamenlijk de processtappen doorlopen  E-learning doornemen

14 Startmoment en afsluiting Duur: maximaal 12 weken Startmoment: na Dariuz afname Afsluiting: na 12 weken + tweede meting (alleen vragenlijst leidinggevende) 14

15 Rollen en verantwoordelijkheden Dariuz professional: regie op afname Dariuz en Dariuz advies Werkplekopleider: werkcoach Opleidingskundige: invoering en implementatie WPO, Dariuz en WPO trainingen geven, intervisie, begeleiding op de werkvloer 15

16 Hulpmiddelen Leerbeleid directe medewerkers Dariuz Assessment WPO rapportage Conversietabel Memo over WPO Handleiding WPO interactief Format praktijkopdracht 16

17 Observatiefase en leerwerkperide Observatie aan de hand van de Dariuz vragenlijst Werkomgeving ‘Ontwikkelbaar’ Inzet van werkcoach en voorlieden 17

18 Toetsing 80% theorie Tweemaal toetsen (verschillende context) Toetsing door werkcoach + door tweede meting Dariuz Borging: herhalingsbijeenkomsten/intervisie 18

19


Download ppt "WPO (Interactief) Anne van Kempen Sanne van Hoof WPO kenniskring 2 november 2015 2 november 2015 Tips en aandachtspunten voor een succesvolle implementatie."

Verwante presentaties


Ads door Google