De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Bevolkingsontwikkelingen in de wijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Bevolkingsontwikkelingen in de wijk."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Bevolkingsontwikkelingen in de wijk

2 Paragraaf 1 Kenmerken van landelijke en stedelijke gebieden
Stad en platteland Ongelijke bevolkingsspreiding Verschil in ruimtegebruik Bebouwing - steden: - meer hoogbouw - hogere bebouwingsdichtheid - hogere bevolkingsdichtheid Economische activiteiten - steden: industrie en diensten - platteland: landbouw

3 Overgangsgebieden Gebieden tussen stad en platteland Ontstaan door stadsbewoners die naar omliggende dorpen verhuisden - ruimere woningen - rustige omgeving - auto: toegang tot werk en voorzieningen in de stad

4 vandaan komen die van een voorziening gebruik maken
Voorzieningen • Verzorgingsgebied: waar de mensen vandaan komen die van een voorziening gebruik maken • Reikwijdte: maximale afstand die mensen voor een voorziening willen afleggen • Drempelwaarde: minimale aantal mensen die nodig zijn om een voorziening in stand te houden

5 Paragraaf 2 Bevolkingsontwikkeling in je eigen omgeving
Samenstelling verandert voortdurend - geboorte en sterfte - migratie Aantal inwoners - Nederland 2012: 17 miljoen - groei voornamelijk in overgangsgebieden - groei van steden: verstedelijking (urbanisatie) Aantal allochtonen - bijna twee miljoen niet-westerse allochtonen

6 Krimpregio’s in de landelijke gebieden
Jongeren trekken weg: ontgroening Percentage 65-plussers stijgt: vergrijzing - Noord-Nederland - Zeeland - Zuid-Limburg Voorzieningen verdwijnen

7 Sociale ongelijkheid in de grote steden
Vanaf 1960: jonge en rijke gezinnen verlaten de steden Migranten met lage inkomens gingen in de steden wonen - langzame integratie allochtonen - sociale ongelijkheid - segregatie van bevolkingsgroepen - sociale verhoudingen staan onder druk

8 Paragraaf 3 Ruimtelijke kwaliteit van de buurten
Probleemwijken Ontwikkeling leefbaarheid van wijken Veranderende bevolkingssamenstelling van oudere wijken - afname van de leefbaarheid - verpaupering Minder betrokkenheid bij de eigen woonomgeving - afname tolerantie

9 Hoe meet je ruimtelijke kwaliteit?
• Onderhoud en kwaliteit • Hoeveelheid en soort voorzieningen • Veiligheid • Sociale controle (contacten)

10 Leefbaarheid verbeteren: Ruimtelijke kwaliteit verhogen
Herinrichting Leefbaarheid verbeteren: Ruimtelijke kwaliteit verhogen Onderhoud: netter en veiliger • Participatie van bewoners vergroot veiligheid Ingrijpen in de ruimtelijke ordening van de wijk: Renovatie of sloop en nieuwbouw (ruimtelijke herinrichting) Ligt vast in een bestemmingsplan Bewoners hebben inspraak


Download ppt "Hoofdstuk 4 Bevolkingsontwikkelingen in de wijk."

Verwante presentaties


Ads door Google