De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Ped)agogiek Werkcollege 4 Dorien `t Hart - Blagojevic

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Ped)agogiek Werkcollege 4 Dorien `t Hart - Blagojevic"— Transcript van de presentatie:

1 (Ped)agogiek Werkcollege 4 Dorien `t Hart - Blagojevic hardo@hr.nl

2 Programma vandaag Vragen hoorcollege Verwerkingsopdrachten Opdracht B

3 Oefenen! Wat weet je nog van het hoorcollege???

4 Vraag 1 Welke pedagogische stroming legt nadruk op de belevingswereld van het kind zelf en de interactie tussen kind en volwassene in de opvoedingsrelatie? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

5 Vraag 1 Welke pedagogische stroming legt nadruk op de belevingswereld van het kind zelf en de interactie tussen kind en volwassene in de opvoedingsrelatie? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

6 Vraag 2 Het gebruik van muzische middelen wordt binnen de hulpverlening vaak ingezet als hulpmiddel bij therapie. Bij welke stroming hoort het gebruik van muzische middelen? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

7 Vraag 2 Het gebruik van muzische middelen wordt binnen de hulpverlening vaak ingezet als hulpmiddel bij therapie. Bij welke stroming hoort het gebruik van muzische middelen? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

8 Vraag 3 Het uitgangspunt: kinderen zo opvoeden dat zij zich emanciperen en leren zelf hun situatie te onderzoeken en (mede) te bepalen hoort bij de ….. stroming? Welk woord hoort er op de stippellijn te staan? A. Geesteswetenschappelijke B. Empirisch-analytische C. Kritisch-emancipatorische D. Ecologische pedagogische

9 Vraag 3 Het uitgangspunt: kinderen zo opvoeden dat zij zich emanciperen en leren zelf hun situatie te onderzoeken en (mede) te bepalen hoort bij de ….. stroming? Welk woord hoort er op de stippellijn te staan? A. Geesteswetenschappelijke B. Empirisch-analytische C. Kritisch-emancipatorische D. Ecologische pedagogische

10 Vraag 4 Stel: Je wilt weten of kinderen die niet ontbijten later op de dag meer ongezonde snacks eten. Je voert een experiment uit in een schoolklas; 15 kinderen krijgen een ontbijt en 15 niet. Later op de dag meet je hoeveel snacks beide groepen hebben gegeten. Op basis hiervan trek je een conclusie Binnen welke stroming past dit? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

11 Vraag 4 Stel: Je wilt weten of kinderen die niet ontbijten later op de dag meer ongezonde snacks eten. Je voert een experiment uit in een schoolklas; 15 kinderen krijgen een ontbijt en 15 niet. Later op de dag meet je hoeveel snacks beide groepen hebben gegeten. Op basis hiervan trek je een conclusie Binnen welke stroming past dit? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

12 Vraag 5 Welke stroming is vooral gericht op de rol van de omgeving van een kind en dynamische processen rondom kinderen en hun opvoeders? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

13 Vraag 5 Welke stroming is vooral gericht op de rol van de omgeving van een kind en dynamische processen rondom kinderen en hun opvoeders? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

14 Vraag 6 De vader van Marieke heeft een slechte beoordeling gekregen van zijn baas. Hierdoor is hij in een slechte bui en wordt om het geringste boos op Marieke. Dit is een voorbeeld van invloed vanuit het: A. Microsysteem B. Mesosysteem C. Exosysteem D. Macrosysteem

15 Vraag 6 De vader van Marieke heeft een slechte beoordeling gekregen van zijn baas. Hierdoor is hij in een slechte bui en wordt om het geringste boos op Marieke. Dit is een voorbeeld van invloed vanuit het: A. Microsysteem B. Mesosysteem C. Exosysteem D. Macrosysteem

16 Vraag 7 Het stimuleren van kinderen tot het ontwikkelen van een eigen identiteit is een: a. Opvoedingsvoorwaarde b. Opvoedingsmiddel c. Opvoedingsdoel d. Opvoedingskenmerk

17 Vraag 7 Het stimuleren van kinderen tot het ontwikkelen van een eigen identiteit is een: a. Opvoedingsvoorwaarde b. Opvoedingsmiddel c. Opvoedingsdoel d. Opvoedingskenmerk

18 Vraag 8 De opvoedingsrelatie is een voorbeeld van een: a. Opvoedingsvoorwaarde b. Opvoedingsmiddel c. Opvoedingsdoel d. Opvoedingskenmerk

19 Vraag 8 De opvoedingsrelatie is een voorbeeld van een: a. Opvoedingsvoorwaarde b. Opvoedingsmiddel c. Opvoedingsdoel d. Opvoedingskenmerk

20 Vraag 9 Straffen is een voorbeeld van een: a. Opvoedingsvoorwaarde b. Opvoedingsmiddel c. Opvoedingsdoel d. Opvoedingskenmerk

21 Vraag 9 Straffen is een voorbeeld van een: a. Opvoedingsvoorwaarde b. Opvoedingsmiddel c. Opvoedingsdoel d. Opvoedingskenmerk

22 Welke afbeeldingen horen bij welke stroming? De geesteswetenschappelijke stroming De empirisch-analytische stroming De kritisch-emancipatorische stroming De ecologische pedagogiek

23 Bronfenbrenner

24 Aflevering Puberruil In groepen van 4 Werk het micro, meso, exo en macroniveau van Peggy of Ulan uit. http://puberruil.kro.nl/seizoenen/2009extra/afleverin gen/05-09-2009/default.aspx

25 Vragen boek In subgroepen van 5 Hoofdstuk 1; vraag 1, 6 of 7 Hoofdstuk 4; blz 93 vraag 1 en 2 Hoofdstuk 4; blz 101 vraag 5 Hoofdstuk 4; blz 109 vraag 2

26 Opdracht B Opvoedings- en leefsituatie Opvoedingsmilieu Opvoedingsmiddelen ( min 2 vb ) Opvoedingsdoelen ( min 2 vb ) Opvoedingsvoorwaarden ( min 2 vb )


Download ppt "(Ped)agogiek Werkcollege 4 Dorien `t Hart - Blagojevic"

Verwante presentaties


Ads door Google