De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsvernieuwingen: onderwijskunde, innovatietheorie en maatschappelijke context LA 3 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsvernieuwingen: onderwijskunde, innovatietheorie en maatschappelijke context LA 3 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsvernieuwingen: onderwijskunde, innovatietheorie en maatschappelijke context
LA

2 Verbeteren van het leren van de leerling
Beleid is bedoeld als een antwoord op een maatschappelijk probleem, Onderzoek is gericht het beantwoorden van een interessante vraag. Wetenschappers zullen voor de meest rationele oplossing gaan, terwijl politici voor de meest acceptabele oplossing zullen gaan.

3 Onderwijs is onderwerp van maatschappelijk debat
Sturing: docent of leerling Inhoud: kennis, vaardigheden, socialisatie, persoonsvorming, emancipatie Macht: centrale of decentrale sturing

4 Inhoud van de vernieuwingen: inzichten vanuit de onderwijskunde
Jonge, zich ontwikkelende wetenschap. Spanningsveld tussen Interne oriëntatie: ontwikkelen van theorieën, concepten en methoden En Externe oriëntatie: nuttig en toepasbaar zijn als wetenschap voor politieke, sociale en culturele doelen

5 Naar een referentiekader
Toegankelijk maken van de kennisbasis van onderwijskundig onderzoek. Hoe staat het met de kennisbasis over onderwijskunde bij docenten en leidinggevenden?

6 Belangrijkste inhoudelijke onderwijsvernieuwingen
Constructivistische uitgangspunten en activerende didactiek Samenwerkend leren, probleem gestuurd leren, bevorderen zelfverwoording en zelfbevraging Competentie gericht onderwijs Bevorderen zelfverwoording en zelfbevraging, bevorderen studentcontrole leerproces, leerdoelen formuleren Werkplekleren Beroepsgerichte aanpakken Doorlopende leerlijnen Mentoraat, aanleren studievaardigheden

7 Onderwijsvernieuwing
Doel: verbeteren van het leren van leerlingen Middel: didactisch handelen leerkracht leerprocessen leerkracht samenwerking en leerprocessen tussen leerkrachten in het team schoolorganisatie schoolcultuur beleid

8 Proces van vernieuwen: Innovatietheorie
Adoptieperspectief Implementatieperspectief Betrokkenheidsmodel Schoolorganisatieontwikkelings- perspectief Systeemperspectief Hoe staat het met de competenties van docenten om nieuwe kennis in de praktijk te implementeren en te verankeren?

9 Ontwikkelen van professioneel kapitaal
Menselijk kapitaal Sociaal kapitaal Besluitvormingskapitaal

10 Maatschappelijke invloed op het onderwijs
Pedagogische idealen/ traditionele vernieuwingsscholen Maatschappelijke druk: meer hoger opgeleiden, minimaal onderwijspeil voor alle leerlingen, aansluiten bij de moderne tijd, aansluiten onderwijs en arbeidsmarkt, internationale onderwijspositie.

11 Aansturing van het onderwijs door de overheid
New Public Management: Output sturing Nadruk op het meten van resultaten Prestatiecontracten Marktwerking Schaalvergroting Introductie van kerndoelen Voorschrijven van aanpak Toezicht Transparantie

12 Tegenbeweging Van afrekencultuur naar verbetercultuur:
Pasi Sahlberg , Finnish Lessons Gert Biesta, Goed onderwijs en de cultuur van het meten René Kneyber en Jelmer Evers, Het alternatief, weg met de afrekencultuur in het onderwijs


Download ppt "Onderwijsvernieuwingen: onderwijskunde, innovatietheorie en maatschappelijke context LA 3 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google