De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAARREKENING 2014. Welke elementen komen aan bod Exploitatie rekening kosten : - personeelskosten - werkingskosten - specifieke kosten sociale dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAARREKENING 2014. Welke elementen komen aan bod Exploitatie rekening kosten : - personeelskosten - werkingskosten - specifieke kosten sociale dienst."— Transcript van de presentatie:

1 JAARREKENING 2014

2 Welke elementen komen aan bod Exploitatie rekening kosten : - personeelskosten - werkingskosten - specifieke kosten sociale dienst - financiële kosten opbrengsten : - werkingsopbrengsten - subsidies en recuperaties van kosten - financiële opbrengsten Investerings rekening investeringen desinvestering

3 JaarrekeningEindbudget UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering 676.2916.150.3325.474.041678.4496.393.7175.715.268 Algemene administratie 5.081.9871.256.047-3.825.9405.211.1411.363.462-3.847.679 Welzijn 6.667.4374.550.007-2.117.4317.781.3126.085.892-1.695.420 Ouderen 9.522.0748.956.382-565.6929.613.4889.121.287-492.201 Totalen 21.947.78920.912.768-1.035.02123.284.39022.964.358-320.032 Exploitatierekening

4 Vergelijking resultaat 2014-2013 Jaarrekening 2014Jaarrekening 2013 UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering 676.2916.150.3325.474.041711.1436.608.5815.897.439 Algemene administratie 5.081.9871.256.047-3.825.9404.924.5621.444.984- 3.479.578 Welzijn 6.667.4374.550.007-2.117.4317.120.7435.429.724-1.691.019 Ouderen 9.522.0748.956.382-565.6929.225.7898.284.866-940.924 Totalen 21.947.78920.912.768-1.035.02121.982.23721.768.155-214.082

5 Personeelsuitgaven Vergelijking tov budget Vergelijking tov voorgaande jaren

6 Personeelskosten : Vergelijking uiteindelijk budget/kosten De totale kosten voor personeel liggen € 90.109 lager dan het uiteindelijke budget. Hierin zit wel een verrekening van voorgaande jaren mbt de rszppo. DIENSTBUDGETKOSTENVERSCHIL ondersteunende diensten € 3.608.220,00 € 3.588.720,03€ 19.499,97 welzijn€ 2.758.519,00€ 2.753.584,70€ 4.934,30 dienstencentra € 201.060,00 € 194.883,18€ 6.176,82 wzc+centrum voor dagopvang€ 7.604.896,00€ 7.595.848,40€ 9.047,60 Beukenhof € 62.467,00 € 24.008,11€ 38.458,89 ziekenhuis€ 743.600,00€ 731.608,18€ 11.991,82 € 14.978.762,00€ 14.888.652,60€ 90.109,40

7 2014 personeelskosten budget/kost

8 OVERZICHT PERSONEELSUITGAVEN 2011-2013 De totale personeelsuitgaven zijn met € 171.231 gestegen tov van vorig jaar, stijging tgv hogere responsabiliseringsbijdrage (+ € 331,450) + eerste volledige werkingsjaar van het centrum voor dagopvang, de stijging van de loonkost binnen het woonzorgcentrum neemt af en is beperkt tot € 52.399 daar waar ze in 2013 nog € 170.000 bedroegen een daling in de andere domeinen, De volgende jaren zal ondanks blijvende besparingen op personeel, de kost voor personeelsuitgaven blijven stijgen door de exponentiële negatieve evolutie van de responsabiliseringsbijdrage. PERSONEELS-KOSTEN2011201220132014 ondersteunende diensten2.946.623,603.542.980,713.415.273,75€ 3.588.720,03 welzijn2.589.632,232.908.248,862.863.336,97€ 2.753.584,70 dienstencentra176.106,88168.118,23167.293,05€ 194.883,18 woonzorgcentrum6.877.235,607.215.556,617.386.275,42€ 7.438.674,60 centrum voor dagopvang0053.129,80€ 157.173,80 gedet personeel beukenhof48.235,0060.201,0757.417,91€ 24.008,11 gedet personeel ziekenhuis1.197.156,40836.918,55774.694,10€ 731.608,18 totaal 13.834.989,7114.732.024,0314.717.421 € 14.888.652,60 Waarvan € 331,450 responsabiliserings- bijdrage

9 Grafiek evolutie personeelsuitgaven

10 Evolutie personeelskosten : subanalytisch - welzijn Welzijn2011201220132014 traj. Beg.702.674,31797.329,14€ 810.180,96€ 741,228,86 klus.dienst189.213,45143.180,08€ 172.701,33€ 0,00 LOI93.632,91130.149,40€ 144.181,26€ 128,222,40 huisvesting€ 92.429,24€ 70.830,65 algemeen1.604.111,561.837.590,24€ 1.643.844,18€ 1.834.600,34 totaal2.589.632,232.908.248,86€ 2.863.336,97€ 2.774.882,25 Binnen de dienst welzijn is er een daling ten gevolge van de afschaffing van de klusjesdienst en mindere inzet op trajectbegeleiding, de inkrimping van het LOI. De inzet algemene sociale dienst is echter toegenomen, met oa. Een gesubsidieerd project rond kinderarmoede. Globaal gezien is er een daling van om en bij de € 90.000

11 Grafiek personeelskosten Welzijn

12 Evolutie personeelskosten : subanalytisch - woonzorgcentrum Woonzorgcentrum2011201220132014 algemeen€ 25.641,29€ 21.765,61 adm wzc€ 530.319,30€ 557.283,14€ 424.216,10€ 406.564,56 verpl.en verzorg.€ 5.114.466,58€ 5.284.577,14€ 5.449.132,57€ 5.550.309,06 onderhoud€ 728.632,38€ 731.353,01€ 781.130,51€ 750.748,09 keuken€ 503.817,34€ 642.343,32€ 706.154,95€ 684.507,30 totaal€ 6.877.235,60€ 7.215.556,61€ 7.386.275,42€ 7.413.894,62 De stijging van de loonkosten binnen het wzc ligt volledig op het vlak van verpleging en verzorging (+ € 100.000), de andere sub-activiteiten genereren allemaal een besparing in de loonkost en nivelleren de stijging tot € 27.619

13 Grafiek personeelskosten WZC

14 werkingskosten Vergelijking budget/kost Vergelijking tov voorgaande jaren

15 Werkingskosten : Vergelijking uiteindelijk budget/kosten goederen/diensten budgetkostverschil ondersteunende diensten € 507.476,00€ 453.783,23€ 53.692,77 facilitair beheer € 365.067,00€ 357.870,72€ 7.196,28 welzijn € 563.990,00€ 382.514,15€ 181.475,85 dienstencentra € 79.610,00€ 74.186,88€ 5.423,12 wzc € 1.696.477,00€ 1.635.008,40€ 61.468,60 centrum voor dagopvang € 21.245,00€ 19.723,49€ 1.521,51 ziekenhuis/beukenhof € 1.696,00€ 1.310,00€ 386,00 totaal€ 3.235.561,00€ 2.924.396,87€ 311.164,13

16 Werkingskosten budget/kosten

17 Werkingskosten vergelijking tov voorgaande jaren Werkingskosten2011201220132014 ondersteunende diensten€ 497.941,73€ 480.543,32€ 317.254,04€ 453.783,23 facilitair beheer€ 321.221,51€ 320.669,32€ 364.094.33€ 357.870,72 welzijn€ 314.643,04€ 347.934,23€ 337.545,66€ 382.514,15 dienstencentra€ 26.591,33€ 57.431,20€ 59.637,56€ 74.186,88 wzc€ 1.463.458,55€ 1.520.400,86€ 1.554.384,22€ 1.635.008,40 centrum voor dagopvang€ 0,00 € 4.610,21€ 19.723,49 ziekenhuis/beukenhof€ 17.060,26€ 8.025,97€ 4.015,89€ 1.310,00 totaal€ 2.640.916,42€ 2.735.004,90€ 2.641.541,91 € 2.924.396,87 De werkingskosten zijn in 2014 met € 282.854,96 gestegen. De kosten voor het sociaal huis en ondergrondse parking vertegenwoordigen hiervan ca € 104.000, de onderhoudscontracten voor het WZC € 100.000. Het centrum voor dagopvang is voor het eerst een gans jaar open meerkost € 15.000.

18 Werkingskosten vergelijking tov voorgaande jaren

19 DETAIL WOONZORGCENTRUM budgetkostverschil algemeen€ 300.828,00€ 292.608,93€ 8.219,07 administratie€ 73.680,00€ 73.259,81€ 420,19 verpleging en verzorging€ 369.494,00€ 356.217,90€ 13.276,10 onderhoud€ 513.500,00€ 475.573,64€ 37.926,36 keuken€ 438.975,00€ 437.348,12€ 1.626,88 € 1.696.477,00€ 1.635.008,40€ 61.468,60

20 Detail werkingskosten wzc

21 Detail WZC 2011201220132014 algemeen€ 137.851,75€ 159.255,75€ 285.319,41€ 292.608,93 admnistratie€ 66.770,40€ 54.229,81€ 77.808,71€ 73.259,81 verpleging en verzorging€ 503.463,65€ 506.951,66€ 385.967,79€ 356.217,90 onderhoud€ 288.351,00€ 311.383,20€ 364.900,67€ 475.573,64 keuken€ 467.021,75€ 488.580,44€ 438.482,76€ 437.348,12 totaal€ 1.463.458,55€ 1.520.400,86€ 1.552.479,34€ 1.635.008,40 De stijging van de werkingskosten is het hoogst bij de dienst onderhoud. De verklaring ligt vooral bij het aangaan van een algemeen onderhoudscontract voor het gebouw van het WZC.

22 DETAIL WZC

23 Bijzondere uitgaven sociale dienst 2014budgetkostenverschil leefloon€ 1.877.240,00€ 1.869.406,08€ 7.833,92 leefloon tewerkstelling€ 54.836,00€ 33.590,02€ 21.245,98 migranten (inclusief LOI)€ 560.000,00€ 408.300,08€ 151.699,92 financiele steun€ 1.907.827,00€ 1.154.371,97€ 753.455,03 subisidies€ 69.100,00€ 60.470,86€ 8.629,14 € 4.469.003,00€ 3.526.139,01€ 942.863,99

24 Bijzondere uitgaven sociale dienst

25 Kosten sociale dienst : vergelijking tov voorgaande jaren De totale uitgaven voor welzijn zijn gedaald met € 353.283,82 de daling van de uitgaven voor asielzoekers en de afbouw van het LOI (samen goed voor € 1.085.855,21)zijn hierin de belangrijkste elementen. Het leefloon is echter gestegen met € 238,348 dit ten gevolge van de aanhoudende slechte economische toestand, daarnaast steeg het leefloon inschrijvingen vreemdelingenregister een toename van € 85.657. De uitbetaalde financiële steun kende een toename van € 114.078 dit wordt verder in detail besproken. 2011201220132014 leefloon (incl ll tewerkstelling)€ 1.300.808,93€ 1.385.713,56€ 1.552.129,95€ 1.902.996,10 Migranten (incl LOI)€ 1.113.019,66€ 1.299.705,22€ 1.140.871,47€ 408.300,08 financiele steun(incl subs)€ 1.272.373,07€ 1.345.459,13€ 1.186.421,41€ 1.214.842,83 € 3.686.201,66€ 4.030.877,91€ 3.879.422,83€ 3.526.139,01

26 Evolutie bijzondere kosten sociale dienst

27 Detail : financiële steun 2011201220132014 voorschotten€ 171.082,50€ 176.695,50€ 159.612,13€ 218.157,91 verblijfskosten bejaarden€ 481.733,11€ 471.821,09€ 377.340,77€ 160.803,85 sociocult+ kinderarmoede€ 21.778,71€ 21.724,94€ 30.817,72€ 27.150,33 wonen€ 240.266,16€ 286.008,25€ 365.479,77€ 380.772,89 andere(incl. energie)€ 357.512,59€ 389.209,35€ 253.171,02€ 367.486,99 € 1.272.373,07€ 1.345.459,13€ 1.186.421,41€ 1.154.371,97

28 Detail financiële steun

29 Financiële kosten BudgetKost andere financiële kosten € 4.000,00€ 3.982,42 Intrestlasten € 733.593,00€ 596.994,85 totaal € 737.593,00€ 600.977,27

30 Vergelijking met voorgaande jaren De invloed van de opgenomen lening voor de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum Is merkbaar vanaf het 2 de semester 2012. De andere financiële kosten blijven afnemen, een deel van deze kosten is de roerende voorheffing die we verschuldigd zijn bij beleggingen. Vermits de recente liquiditeitspositie beleggen niet toelaat vallen ook deze kosten weg, 2011201220132014 andere financiële kosten€ 26.621,41€ 29.222,67€ 9.487,78€ 3.982,42 intresten€ 28.621,19€ 300.471,36€ 618.937,32€ 596.994,85 totaal€ 134.572,57€ 411.803,66€ 703.048,14€ 600.977,27

31 opbrengsten Werkingsopbrengsten Subsidies Financiële opbrengsten

32 Werkingsopbrengsten : budget/opbrengst budgetopbrengstverschil huurgelden€ 1.639.050,00€ 1.512.667,99€ 126.382,01 ligdagen wzc(incl kvb)€ 3.478.000,00€ 3.469.107,54€ 8.892,46 mutualiteiten wzc€ 3.475.000,00€ 3.475.048,03€ -48,03 RIZIV el;3de luik, bijz ber tit,€ 778.900,00€ 717.432,97€ 61.467,03 werkingsopbrengsten LDC€ 56.255,00€ 58.228,88€ -1.973,88 werkingsopbrengsten CDO€ 176.000,00€ 158.420,74€ 17.579,26 opbrengsten aangerekende kosten€ 456.915,00€ 415.015,59€ 41.899,41 andere werkingsopbrengsten€ 174.304,00€ 142.125,26€ 32.178,74 € 10.234.424,00€ 9.948.047,00€ 286.377,00 Het belangrijkste verschil ligt in de huurinkomsten, De huurinkomsten liggen lager dan gebudgetteerd, dit komt oa. door een lage stijging van de index, de vertraagde ingebruikname van de 24 woningen Sint- Annagodshuis.

33 werkingsopbrengsten

34 Vergelijking werkingsopbrengsten 2011201220132014 huurgelden€ 1.453.281,87€ 1.471.315,29€ 1.486.077,67€ 1.512.667,99 ligdagen wzc(incl kvb)€ 2.711.841,39€ 2.693.778,13€ 3.123.609,42€ 3.469.107,54 mutualiteiten wzc€ 2.994.003,71€ 3.029.977,65€ 3.278.321,96€ 3.475.048,03 RIZIV el;3de luik, bijz ber tit,€ 724.329,78€ 758.792,55€ 767.810,08€ 717.432,97 werkingsopbrengsten LDC€ 2.169,00€ 49.475,17€ 54.553,43€ 58.228,88 werkingsopbrengsten CDO€ 0,00 € 23.217,64€ 158.420,74 opbrengsten aangerekende kosten€ 414.421,69€ 415.002,84€ 410.333,07€ 415.015,59 andere werkingsopbrengsten€ 201.399,44€ 179.080,57€ 200.500,57€ 142.125,26 € 8.501.446,88€ 8.597.422,20€ 9.344.423,84€ 9.948.047,00 De werkingsopbrengsten zijn gestegen met € 603.623. De grootste toename is het resultaat van de verhoging van de ligdagprijs (€ 345.498), daarnaast werd de riziv-financiering geoptimaliseerd (€ 196,726) en werden er meer huurgelden ontvangen (€26.590). De opbrengsten van het CDO stegen met € 135.203. in 2013 was het CDO slechts één kwartaal geopend en nog in opstartfase.

35 Evolutie werkingsopbrengsten

36 subsidies budgetopbrengstenverschil subsidies steun welzijn(incl loi)€ 3.249.214,00€ 2.364.713,98€ 884.500,02 hulpfonds gas/elektriciteit€ 165.307,00€ 172.058,36-€ 6.751,36 gemeentefonds€ 741.467,00€ 737.211,60€ 4.255,40 sociale maribel€ 612.998,00€ 623.364,90-€ 10.366,90 gesco's€ 151.933,00€ 131.494,74€ 20.438,26 gemeentelijke bijdrage€ 4.645.000,00 € 0,00 subidies animatiewerking€ 96.000,00€ 95.523,56€ 476,44 subsidies lokaal dienstencentrum€ 30.000,00€ 31.196,03-€ 1.196,03 subsidies centrum voor dagopvang/ kortverblijf€ 40.500,00€ 49.886,41€ -9.386,41 € 9.732.419,00€ 8.850.449,58€ 881.969,42 Er werd voor € 884.500 minder ontvangen aan subsidies. Dit heeft een rechtstreeks verband met de uitgaven voor de overeenstemmende steunvormen bv asielzoekers, Loi, medische kosten,…

37

38 Vergelijking subsidies 2011201220132014 subsidies steun welzijn€ 2.652.727,02€ 3.173.458,15€ 3.167.144,99€ 2.364.713,98 hulpfonds gas/elektriciteit€ 166.197,07€ 168.880,32€ 170.452,64€ 172.058,36 gemeentefonds€ 654.409,76€ 686.133,62€ 715.556,32€ 737.211,60 sociale maribel€ 515.907,05€ 598.083,14€ 610.087,47€ 623.364,90 gesco's€ 159.781,28€ 159.586,21€ 144.952,58€ 131.494,74 gemeentelijke bijdrage€ 4.830.130,00€ 5.412.471,00€ 5.037.745,00€ 4.645.000,00 subidies animatiewerking€ 82.722,21€ 84.449,92€ 94.500,50€ 95.523,56 subsidies lokaal dienstencentrum€ 32.538,81€ 27.192,00€ 31.099,62€ 31.196,03 subsidies centrum voor dagopvang€ 0,00 € 8.802,00€ 49.886,41 € 9.094.413,20€ 10.310.254,36€ 9.980.341,12€ 8.850.449,58

39 Vergelijking subsidies

40 Financiële opbrengsten financiële opbrengstenbudgetopbrengst opbrengsten€ 149.150€ 12.704,42 rente- en kapitaalsubsidies€ 41.040€ 42.658,78 totaal€ 190.190€ 55.363,20

41 Vergelijking financiële opbrengsten financiële opbrengsten2011201220132014 opbrengsten€ 173.139,42€ 142.673,60€ 83.586,72€ 12.704,42 rente- en kapitaalsubsidies€ 454.751,82€ 515.500,35€ 52.353,48€ 42.658,78 € 627.891,24€ 658.173,95€ 135.940,20€ 55.363,20

42 De investeringsrekening JaarrekeningEindbudget UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering 37.7855.005.5894.967.804192.71210.156.9929.964.280 Algemene administratie 9.584.217685.047-8.899.17012.979.6805.537.600-7.442.080 Welzijn 4.41163.74759.336549.0101.468.360919.350 Ouderen 1.094.593 -1.094.5931.291.602 -1.291.602 Totalen 10.721.0065.754.383-4.966.62315.013.00417.162.9522.149.948

43 Vergelijking investeringsrekening 2014- 2013 Jaarrekening 2014Jaarrekening 2013 UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering 37.7855.005.5894.967.804501.4515.243.7174.742.265 Algemene administratie 9.584.217685.047-8.899.1705.957.9976.,238-5.951.759 Welzijn 4.41163.74759.3361.170.3101.146.423-23.887 Ouderen 1.094.593 -1.094.5931.668.139.-1.668.139 Totalen 10.721.0065.754.383-4.966.6239.279.8979.297.897-2.901.520

44 Investeringen Bouw en inrichting 'Sociaal Huis' incl meubilair€ 7.450.043,89 buitenschrijnwerk bejaardenwoningen Mechelbaan€ 84.817,91 Boomlaarstraat 68€ 69.639,71 renovatie 24 woningen Begijnhofstraat 24€ 1.613.496,77 wzc aanleunwoningen en centrum voor dagopvang€ 1.060.100,95 renovatie woningen Kalvarieberg€ 78.767,00 renovatie andere woningen€ 135.477,76 kosten verkavelingen€ 174.030,86 investeringen informatica€ 17.289,93 investeringen machine en installaties€ 34.374,99 meubilair€ 2.965,71 totaal€ 10.721.005,48

45 desinvesteringen VERKOOP GRONDEN 2014 Lier Beatrijslaan€ 57.946,23 Lier, Duwijckstraat€ 85.000,00 Bevel, Rooiestraat€ 28.000,00 Bevel Heikant€ 358.287,64 Lier, Arbeidstraat€ 377.749,18 Kessel, Oude Bevelsestwg€ 2.065.000,00 Ranst, Gustaaf Peetersstraat€ 143.464,60 Boechout, Terbankstraat€ 37.026,89 Lier, Pannenhuisstraat€ 294.125,00 VERKOOP GEBOUWEN 2014 Lier, Beatrijslaan hoeve, lot A€ 327.000,00 Lier, Mosdijk huis€ 260.000,00 Lier, Mechelsestraat 8-10-12€ 577.500,00 Modulair gebouw€ 50.000,00 € 4.661.099,54 SUBSIDIES Renovatie Sint-Annagodshuis€ 396.238,78 Subsidie herbebossing€ 3.103,80 Subsidie Nat Loterij Kanaalstraat 73€ 42.935,77 442.278,35


Download ppt "JAARREKENING 2014. Welke elementen komen aan bod Exploitatie rekening kosten : - personeelskosten - werkingskosten - specifieke kosten sociale dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google