De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trends 2 Algemene trends MadeleineMeurs. De truien van Loes uit de Carnissestraat in Rotterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trends 2 Algemene trends MadeleineMeurs. De truien van Loes uit de Carnissestraat in Rotterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Trends 2 Algemene trends MadeleineMeurs

2 De truien van Loes uit de Carnissestraat in Rotterdam

3 Delen is het nieuwe hebben! (zie: )http://www.trendrede.nl/trendrede ‘Delen’ gaat uit van ‘vertrouwen in anderen’

4 Bron: Dutch Research Institute For Transitions BUREAU FRONTLIJN Scholen, educatie, kooklessen, ecosofie, creativiteit, ouderparticipatie Multi-probleem gezinnen, scholen, integrale aanpak Tuinen, parken, stadsnatuur, kinderen, participatie, herovering openbare ruimte Innovatieve participatie van bewoners, instellingen en overheid

5 De wijk Participatie Vertrouwen in (de veerkracht van) anderen Creativiteit, innovatie, ondernemerschap Integraliteit, netwerken, generalist

6 Algemene trends: Toenemende ongelijkheid Verdere uitbouw participatiesamenleving: Eigen Kracht, eigen verantwoordelijkheid Informatisering / digitalisering (sociale media) Minder geld: Economische crisis / Bezuinigingen Globalisering Meer lokale aanpak (gemeente, wijk, transitie jeugdzorg) Dit alles vraagt om ander soort professional onderzoekend, met vertrouwen, creativiteit, passie en betrokkenheid erop af!

7 Toenemende ongelijkheid rijk-verkleinen-scherp-tegen-republikeinen/ (filmpje) rijk-verkleinen-scherp-tegen-republikeinen/ Toenemende ongelijkheid in welvaart en opleiding (diplomademocratie)  verschillende levensstijlen  ongelijkheid in gezondheid, sociaal kapitaal etc.  twee parallelle samenlevingen kloof-ook-een-sociale-rangorde/ kloof-ook-een-sociale-rangorde/ Rotterdam: vergroening: veel jongeren verkleuring: 55% van de jongeren is van niet-westerse afkomst veel armoede en ongelijkheid

8 Ongelijkheid in levensstijl Mensen gaan steeds meer om met mensen met dezelfde levensstijl (ons kent ons): meer horizontaal georiënteerde netwerken (op basis van opleiding en sociaal-culturele voorkeuren) (bonding) Extreem voorbeeld: ‘gated communities’ : rotterdam-krijgt-omheind-villadorp In wijken met minder sociaal kapitaal is meer criminaliteit: 1681C18C4C80/0/ b15art.pdf

9 Gezondheidsrisico’s Diverse risicofactoren voor gezondheidsschade, (roken, diabetes, bewegingsarmoede en overgewicht, stress) komen veel vaker voor bij laag opgeleiden dan bij hoog opgeleiden. Dit kan weer nadelige effecten hebben: meer schooluitval en werkloosheid bij lager opgeleiden, en dus weer meer ongelijkheid (vicieuze cirkel ! ) Groeiende ongelijkheid leidt tot meer criminaliteit 1681C18C4C80/0/ b15art.pdf

10 De participatiesamenleving Iedereen moet meedoen naar vermogen Eigen kracht – zelfredzaamheid Verantwoordelijkheid bij de burger zelf (zelforganisaties) Ook kritische geluiden: ……en debat : van-de-affectieve-burger-2/http://www.socialevraagstukken.nl/site/aankondigingen/debat-de-pijn- van-de-affectieve-burger-2/

11 Informatisering/digitalisering Andere rol van kennis door informatisering: iedereen kan via internet kennis opdoen en verspreiden Hierdoor is het natuurlijke gezag van de overheid en de wetenschap (én van de professional !) afgenomen en kan iedereen gezag krijgen. Gevolg: toenemend populisme & intolerantie: benno-l/

12

13 Minder geld Door economische crisis: toenemende jeugdwerkloosheid ILO (2013) : ‘In Europe, 5.5 million youth are unemployed. That represents 22 per cent, more than double the rate for adults’ ( )  Protesten: Spanje: Griekenland: Door bezuinigingen: zorg wordt anders onbetaalbaar

14 Globalisering Grote trends als multiculturalisering en globalisering scheppen mogelijkheden: nieuwe cultuurimpulsen, carrières over de grens. Maar ze eisen ook veel van de kwaliteiten en van het (sociaal, cultureel, economisch, psychologisch) kapitaal van burgers: flexibiliteit, tolerantie, culturele sensitiviteit

15 Dit leidt tot een kloof tussen kosmopolieten (hoger opgeleide stedelijke elite) en niet-kosmopolieten (randgemeenten en het platteland, vaak lager opgeleid) Globalisering  Localisering (eigen wijk, eigen dorp, gated community)

16 Lokale aanpak: Wijkgericht Vernieuwende instellingen en hun werkers kiezen bij voorkeur een werkplek midden in de wijk, van waaruit ze niet alleen toegankelijker zijn voor cliënten, maar ook nauwer kunnen samenwerken met andere disciplines in de wijk Ook de komende transitie jeugdzorg (decentralisatie) legt meer nadruk op lokale aanpakken

17 Een ander soort professional Vraaggericht: maatwerk, burgerinitiatieven Resultaatgericht, maar met minder protocollen, minder ‘meten is weten’, minder controle (?), maar meer vertrouwen, passie & onderzoekende houding Gebiedsgericht (wijkteams) Innovatief, creatief, ondernemend Generalist, netwerker

18 Belang van de vertrouwensrelatie: Vertrouwen in anderen veronderstelt passie, betrokkenheid, solidariteit, ‘er zijn’, de ander ‘zien’ passie-in/ #.Uwc7bbCYa1s Baart-Helpt-de-transitie-mensen-echt W/

19 Belang van onderzoekende houding ( 7 min.) Meer toepassen van wetenschappelijke kennis bij begeleiden van kinderen Inmiddels ook kritiek (het evidence beest, o.a. Micha de Winter) : het lynkx het lynkx - Problematiek is vaak te complex voor methodische toepassing -Inzet van het sociale netwerk en de vertrouwensrelatie met één vaste hulpverlener (presentiebenadering) zijn veel belangrijker

20 Belang van innovatie en creativiteit De kunst van het vertalen van wensen van burgers De kunst van ‘het laten gebeuren’ & loslaten Improvisatievermogen: vermogen mensen te ondersteunen bij het vormen van netwerken, bij het versterken van hun sociale kapitaal  Belang ook van ‘falen mag’ ! (2 e en 3 e filmpje)

21 Lezing over de nieuwe professional door Jos van der Lans (20 min.) Jos van der Lans is cultuurpsycholoog en journalist/publicist. Hij was redacteur bij onder meer de Volkskrant en TSS en schreef tal van artikelen en boeken

22 Tip voor literatuur Goed site met dossiers / literatuur / actuele ontwikkelingen: (Ned. Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen)

23 Volgende keer: Lees literatuur week 3 (9 pagina’s) over trends in Kinderopvang en Opvoeding Bedenk een bevlogen discussieonderwerp, een creatieve stelling of een onderzoekende vraag over het thema van deze week


Download ppt "Trends 2 Algemene trends MadeleineMeurs. De truien van Loes uit de Carnissestraat in Rotterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google